Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
03.10.2019 09:02

Synonymom kvality do budúcnosti musí byť rozum v spojení s morálkou

Uvedomujem si, že rozum nie je tovar, nemá ani návod na použitie a tak to naše správanie sa aj vyzerá, bohužiaľ.  Podľa môjho názoru sa rozum  delí na   múdrosť a vedomosti. Postoj potom zahrňuje múdrosť  a charakter. Charakter  je  o hodnotách  a hodnotovej  výchove  a  jej  uplatnení. Uplatňujúc techniku pozorovania v súčasnom toxickom prostredí akoby sme  rozum,  žiaľ v mediálnej dobe opustili. V rýchlej dobe bez premýšľania sme čoraz viac pri rozhodovaní ovplyvňovaní nie myslením, ale emóciami, ktoré vyvolávajú obrazy podsúvané v médiách.  Tento fakt emocionálneho konania využívajú niektoré  komerčné subjekty. Nechcem veriť tomu, že sme veľmi blízko k novej totalite, ktorá býva často  prezlečená,  za ideály dobra, slobody a právneho štátu. V netrpezlivej dobe, ktorú zámerne vyvoláva trh, chceme mať vzrušenia a divadlá, ale večer aj ich uspokojenie.  Na tomto princípe žiaľ niekedy  fungujú aj mnohé diskusie. Rozum môže fungovať optimálne iba vtedy, ak sú u človeka ideálne rozvinuté všetky pozitívne charakterové vlastnosti. Čestnosť je jednou z nich. Hybnou silou ideálneho ľudského konania je aplikácia týchto charakterových vlastnosti v každodenných životných situáciách. Mocenská elita by mala byt zostavená z najušľachtilejších  jedincov podľa tohto kritéria primárne. Ostatne kritéria sú až sekundárne.  Rozum je  teda potrebný pri rozhodovaní a najmä je potrebný pri zvažovaní všetkých okolností a dôsledkov rozhodnutia. Každá  elita by mala mať rozum, ale aj múdrosť a používať ich v závažných  rozhodnutiach.  Ja osobne neverím na rýchle riešenia, a preto si myslím, že ak chceme zvládnuť  veľké témy, príťažlivé a reálne sny , potrebujeme celospoločenský a politický konsenzus pri nastavení dlhodobých stratégií. Pripúšťam, že dobrý líder môže využívať aj  intuíciu. Niekedy, v politike skôr by som povedal, že častokrát sa dané rozhodnutie môže javiť ako nerozumné, ale intuícia mi hovorí. Dúfam, že sa mi podarilo v mojej úvahe napísať aspoň  kúsok  múdrosti. Žiaľ, tá pri netrpezlivosti srdca, ustupuje rýchlej snahe dosiahnuť cieľ. Ten býva často sprostredkovaný a nezodpovedá autentickej túžbe duše, ale viac prevládajúcej predstave. Tá je definovaná a redukovaná čoraz častejšie na peniaze, ktoré sa stávajú modlou i dôvodom pre získanie moci. Aj preto sme vystavený množstvu interpretácii, ktoré nevyvierajú z duše, ale zo strachu či túžbe byť interpretom jedinej svojej pravdy. Tá však pokoj neprináša.  Myslím si, že  rozumné slová,  sú dnes oveľa dôležitejšie ako zdanlivá pravdivá interpretácia.

Súvisiace články

02.11.2016 12:30

Charakter, škola a budúcnosť vzdelávania na Slovensku

V čase, keď prebiehajú intenzívne diskusie o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, možno by stálo za pozornosť zamyslieť sa nad podstatou toho, čo vlastne chceme rozvíjať a „pestovať“ v našom vzdelávacom systéme. Malo by byť ci...