Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.05.2017 12:15

Takto to vidím ja

Stretla sa poézia, hudba a maliarstvo Kde? Na Obchodnej akadémii v Šuranoch Kedy? 4.mája 2017.Pri akej príležitosti? Na vernisáži výtvarných prác žiakov školy

Keďže na Obchodnej akadémii v Šuranoch je viacero žiakov, ktorí majú kladný vzťah k výtvarnému umeniu, čo neraz prezentovali na školských workschopoch, či na súťažiach,pedagogickí pracovníci sa rozhodli zorganizovať výstavu výtvarných prác žiakov školy. Mladí výtvarníci sa tejto myšlienke potešili a priniesli svoje diela na výstavu .

Výstava nesúca názov Takto to vidím ja bola slávnostne otvorená dňa 4.mája 2017 v priestoroch školy, za účasti 16 autorov, ktorí majú na výstave dokopy 93 obrazov.

Spoločným menovateľom prác je láska k umeniu. Práce charakterizujú rôznorodú tematiku: portréty, rôzne podoby ženy, flóru a faunu, sny, návrhy na tetovanie...Všetky sú poňaté autormi svojsky a jednoznačne. Z techník najviac dominuje kresba. Použité sú ceruzka, fixka, uhlík, temperové a voskové farby. Prácami sa prelína pomyselná niť od konkrétneho k abstraktnému, od jednoduchého k zložitému, od drobnokresby k jemnej línie po náročné spracovanie témy.“ povedala vo svojom prejave kurátorka výstavy – učiteľka anglického jazyka – Mgr.Erika Juríková.

Na podujatí nechýbal ani hodnotný kultúrny program, ktorý so žiakmi pripravila PaedDr.Mária Bujdáková. Hra na gitaru a piesne dievčat prvého a druhého ročníka sa všetkým páčili. Báseň Maliar od Janky Bernátovej zarecitoval žiak tretieho ročníka Ronald Vígh. Milo prekvapila žiačka tretieho ročníka Ivona Horváthová,ktorá z príležitosti vernisáže napísala vlastnú báseň, ktorú na slávnostnom otvorení výstavy aj zarecitovala.

Výstava je sprístupnená žiakom i verejnosti po dobu 2 týždňov.