Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
04.03.2021 23:51

Taxy za hoaxy

Tak sa mi zdá, že v súčasnosti dochádza k strate istoty, sebavedomia a vlastného zaradenia v spoločnosti a jedinec je frustrovaný. Najrýchlejšou istotou sú konšpiračné teórie, ktoré sú jednoduché, jasné a zrozumiteľné. Preto sú na Slovensku veľmi obľúbené, upiera sa k nim a verí im údajne 40 % slovenskej populácie.

Téma hoaxov alebo konšpirácií je teda aktuálne v kurze a ja by som sa radšej priklonil ku termínom výmysly a polopravdy, pričom ich vyvracanie je behom na dlhé trate. Je to komplexná téma a bežný občan si robí veľmi povrchný názor na konkrétne tvrdenia na základe oficiálnych (mainstreamových) TV, rozhlasových alebo printových médií a vo virvare každodenných udalostí nemá šancu sa dopátrať  podrobnejších informácií z viacerých zdrojov. Zlomyseľníci tvrdia, že rozdiel medzi konšpiráciou a pravdou niekedy býva len niekoľko mesiacov.

Určite ma teda neteší záľaha hoaxov a výmyslov, ktoré kolujú po internete. Ale tie bez problémov dokážem ignorovať. Oveľa viac, než ony samy, ma trápi, koľko veľa ľudí s nimi stráca čas a posiela ich ďalej. A to je známka katastrofálneho stavu nášho systému vzdelávania.

Jeden môj kolega mi napísal: „ Napríklad pred 40 rokmi by nejaký hoax o plochej Zemi nemal šancu. Veď každý siedmak vedel, ako sa sám presvedčí o guľatosti Zeme, a nebolo to len tým, že nosil na zemepis učiteľovi z kabinetu glóbus ako pomôcku. Jeden časopis seriózne venoval niekoľko strán vyvracaniu hoaxu o plochej Zemi a úplne ma posadilo to, že to robí obligátnym spôsobom - spochybňovaním zdrojov, ktoré to tvrdia. A pripúšťa, že bežný človek sa o tom nemôže presvedčiť sám. Toto je skutočná katastrofa - samostatné myslenie a systematické vzdelávanie už zabíja sama škola a hlavný prúd. A domnievam sa, že to spôsobila postmoderná kultúra s jej systematickým rozkladom tých základov, ktoré postavila veda od antiky až po modernizmus.„

Druhý dôvod, prečo nemám rád výraz „konšpiračné teórie", je, ako som už vyššie spomínal,  že veľmi frekventovane ho používajú médiá hlavného prúdu. Fakticky si často uzurpujú pózu správnosti a pravdovravnosti. Ale práve ony veľmi často zámerne a koordinovane (skutočne konšpiračne) zavádzajú. Toto je vážny problém, pretože niektoré  médiá zamestnávajú šarlatánov , ktorí tie informácie, čo píšu, nevedia ani vecne vyhodnotiť.  Toto je živná pôda tých hoaxov a „konšpiračných teórií".

Čo ma však frustruje najviac, je, že seriózna veda ťažko prekonáva nezmysly, ktoré sa deti naučia v škôlke a vo veku do puberty. Obávam sa, že taxy za hoaxy raz draho zaplatíme my i naše deti. Akoby sme si všetci neuvedomovali našu vlastnú zodpovednosť za hoaxy a ich šírenie. Alebo len nerozumieme podstate a významu slova hoax? Nuž, tak skúsme porozmýšľať, kedy sme sa naposledy pozastavili nad bludmi, fabuláciami či nepravdami na sociálnej sieti, v našom okolí alebo v nejakom médiu...