Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: zsrabcice
21.05.2019 10:37

Technika hrou od základných škôl

Komplexná podpora technického vzdelávania na prvom stupni základnej školy = grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia: Technika hrou od základných škôl.

ZŠ s MŠ Rabčice 194 sa zapojila do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia: Technika hrou od základných škôl. Podstata projektu:

 • podpora technického vzdelávania na prvom stupni základnej školy, 
 • komplexná podpora pre školy - akreditované vzdelávanie, metodický materiál, sada pomôcok.

 

Tematické zameranie projektu: magnetizmus, elektrina, jednoduché stroje, konštrukcie a technické výzvy.

 

Koncepcia vzdelávania prostredníctvom metodických materiálov pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • zisťovanie pôvodných predstáv o vybranom jave,
 • identifikácia výskumnej otázky,
 • tvorba predpokladov, 
 • overovanie predpokladov, 
 • zhodnotenie výskumnej otázky.
 • Prostredníctvom projektu Technika hrou od základných škôl sme uskutočnili dynamickú diagnostiku kognitívnych funkcií  žiakov a všímali sme si deficitné kognitívne funkcie v troch  fázach: na vstupe, v procese elaborácie a na výstupe. Cielenými aktivitami uvedenými v metodickom materiály sme  rozvíjali verbálne schopností žiakov (presné a výstižne označovanie a pomenovanie javov), zvyšovali presnosť pri zbere údajov a podporovali pozorné vnímanie. 

       

   

  Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za možnosť prinášať inovácie bližšie k našim žiakom.

  Foto: https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/technika-hrou-od-zakladnych-skol/

  Súvisiace články

  21.01.2017 07:45

  Ako komunikujú naši žiaci?

  Žiak s mobilným telefónom v ruke stráca reálny kontakt so svojimi spolužiakmi. Ani s modernými informačno-komunikačnými technológiami sa žiaci nenaučili efektívne využívať vymoženosti dnešnej doby.
  20.02.2016 07:30

  Nepoukazujte na pracovný čas učiteľov

  Naša spoločnosť si už zvykla na to, že keď sa má zvyšovať plat pedagógov, tak hneď sa každý venuje ich pracovnému času. Ale pozor, úväzok učiteľa sa nerovná jeho pracovnému času. Okrem vyučovacej povinnosti majú pedagógovia ďal...