Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: zsrabcice
21.05.2019 10:37

Technika hrou od základných škôl

Komplexná podpora technického vzdelávania na prvom stupni základnej školy = grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia: Technika hrou od základných škôl.

ZŠ s MŠ Rabčice 194 sa zapojila do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia: Technika hrou od základných škôl. Podstata projektu:

 • podpora technického vzdelávania na prvom stupni základnej školy, 
 • komplexná podpora pre školy - akreditované vzdelávanie, metodický materiál, sada pomôcok.

 

Tematické zameranie projektu: magnetizmus, elektrina, jednoduché stroje, konštrukcie a technické výzvy.

 

Koncepcia vzdelávania prostredníctvom metodických materiálov pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • zisťovanie pôvodných predstáv o vybranom jave,
 • identifikácia výskumnej otázky,
 • tvorba predpokladov, 
 • overovanie predpokladov, 
 • zhodnotenie výskumnej otázky.
 • Prostredníctvom projektu Technika hrou od základných škôl sme uskutočnili dynamickú diagnostiku kognitívnych funkcií  žiakov a všímali sme si deficitné kognitívne funkcie v troch  fázach: na vstupe, v procese elaborácie a na výstupe. Cielenými aktivitami uvedenými v metodickom materiály sme  rozvíjali verbálne schopností žiakov (presné a výstižne označovanie a pomenovanie javov), zvyšovali presnosť pri zbere údajov a podporovali pozorné vnímanie. 

       

   

  Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za možnosť prinášať inovácie bližšie k našim žiakom.

  Foto: https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/technika-hrou-od-zakladnych-skol/

  Súvisiace články

  14.03.2018 12:45

  Profesionálny mechanik nastavovač má široké uplatnenie

  Odbor mechanik nastavovač je komplexný. Jeho absolvent prejde počas štúdia všetkými potrebnými oblasťami strojárstva a nemá problém s uplatnením na trhu práce. Duálny systém je aj v jeho prípade zárukou plynulého prechodu k zam...
  29.09.2020 17:07

  Trianon v dokumentoch

  V dňoch 9. septembra – 12. októbra 2020 je k dispozícii návštevníkom Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici 1 v Bratislave výstavná expozícia s historickým námetom Trianon v dokumentoch-Storočná história hraníc Slovenska. H...
  02.03.2017 17:45

  Na ZŠ G.Bethlena v Nových Zámkoch pribudla špeciálna učebňa.

  Podrobnosti nám priblížila Mgr.Katarína Drugová, špeciálny pedagóg školy: