Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: zsrabcice
21.05.2019 10:37

Technika hrou od základných škôl

Komplexná podpora technického vzdelávania na prvom stupni základnej školy = grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia: Technika hrou od základných škôl.

ZŠ s MŠ Rabčice 194 sa zapojila do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia: Technika hrou od základných škôl. Podstata projektu:

 • podpora technického vzdelávania na prvom stupni základnej školy, 
 • komplexná podpora pre školy - akreditované vzdelávanie, metodický materiál, sada pomôcok.

 

Tematické zameranie projektu: magnetizmus, elektrina, jednoduché stroje, konštrukcie a technické výzvy.

 

Koncepcia vzdelávania prostredníctvom metodických materiálov pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • zisťovanie pôvodných predstáv o vybranom jave,
 • identifikácia výskumnej otázky,
 • tvorba predpokladov, 
 • overovanie predpokladov, 
 • zhodnotenie výskumnej otázky.
 • Prostredníctvom projektu Technika hrou od základných škôl sme uskutočnili dynamickú diagnostiku kognitívnych funkcií  žiakov a všímali sme si deficitné kognitívne funkcie v troch  fázach: na vstupe, v procese elaborácie a na výstupe. Cielenými aktivitami uvedenými v metodickom materiály sme  rozvíjali verbálne schopností žiakov (presné a výstižne označovanie a pomenovanie javov), zvyšovali presnosť pri zbere údajov a podporovali pozorné vnímanie. 

       

   

  Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za možnosť prinášať inovácie bližšie k našim žiakom.

  Foto: https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/technika-hrou-od-zakladnych-skol/

  Súvisiace články

  11.07.2017 08:30

  Práca na železnici sa dnes dedí z generácie na generáciu

  K povolaniu ju priviedol otec. Už od malička za ním chodila do práce a sledovala ho, ako vypravuje vlaky. Rovnako aj ona si prešla v rámci železnice najskôr základnými funkciami, momentálne už pôsobí na generálnom riaditeľstve ...
  23.02.2020 19:16

  Jazykový týždeň s dobrovoľníkmi zo zahraničia

  Dobrovoľníčky z Indonézie a Taiwanu navštívili ZŠ v Leopoldove a odučili tu zaujímavý jazykový týždeň.
  21.06.2019 09:55

  Média ako nástroj vplyvu ?

  Ako laik a v podstate len konzument mediálneho priestoru občas cítim, že niektoré dnešné médiá namiesto toho, aby pravdu reflektovali, ju vytvárajú. Je to ale vytváranie obrazu pravdy, nie pravdy ako takej, a svojím spôsobom ...