Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Autor: Ing. Jana Hollá
03.12.2016 17:30

Technika má budúcnosť - Deň otvorených dverí na SOŠ technickej Tlmače

"Ak nepremýšľaš o budúcnosti, nemôžeš mať žiadnu." John Galsworthy

Príjemná atmosféra, množstvo zvedavých očí, moderná technika. Týmito slovami by sa dal charakterizovať deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch. Neprešiel ani rok a brány našej školy privítali ďalších deviatakov, pred ktorými stojí vážne rozhodnutie, kam na strednú školu.

Rušný deň na škole sa začal príchodom autobusov, ktoré priviezli žiakov základných škôl rovno pred brány školy. Tieto autobusy boli zabezpečené spoločnosťou ZF Slovakia a.s. v Leviciach, ktorá je spoločne so školou zapojená do rozvojového projektu zameraného na propagáciu odborného vzdelávania a hlavne nedostatkových odborov. Prvá zastávka návštevníkov bola v aule, kde im zástupcovia spoločnosti ZF Slovakia a.s. predstavili výhody štúdia v duálnom vzdelávaní. „Kolotoč“, ktorý sa potom rozbehol bol plný informácií a zábavy. Priamo na stanovištiach sa deviatakom venovali žiaci jednotlivých odborov. Títo im ukázali zaujímavé učebné pomôcky, ktoré používajú pri vyučovaní, porozprávali im o výhodách štúdia na škole a v danom odbore. Mohli si vyskúšať prácu konštruktéra pri navrhovaní súčiastky, preveriť zručnosť na zváracom simulátore, spustiť panel s funkčným pneumatickým zariadením alebo ovládať robota. Toto všetko absolvovali v priestoroch školy. Po chutnom obede ich autobusy odviezli do dielní v areáli SES a.s., kde „kolotoč „ pokračoval. Tentokrát si mohli pozrieť ukážky praktických činností, ktoré naši žiaci vykonávajú počas odborného výcviku. Zváranie, robotizované zváracie pracovisko, práca na sústruhoch, ručné spracovanie kovov. Na záver dňa sa autobusmi previezli do Levíc, kde im zástupcovia ZF Slovakia a.s. predstavili Stredisko duálneho vzdelávania, ktorého moderné vybavenie využívajú naši žiaci počas praktického vyučovania.

John Galsworthy povedal: "Ak nepremýšľaš o budúcnosti, nemôžeš mať žiadnu." Sme veľmi radi, že návštevnosť bola taká vysoká a v radoch návštevníkov sme mohli privítať aj rodičov. Oni sú tí, ktorí do veľkej mieri vedia ovplyvniť rozhodovanie svojich detí o ich budúcom povolaní. Dúfame, že sme ich presvedčili, že TECHNIKA MÁ BUDÚCNOSŤ.

Súvisiace články

29.03.2019 06:54

Ambasádori európskej demokratickej kultúry z OA Levice debatovali o demokracii na videokonferencii

Predposledný marcový deň študenti 2.B triedy z Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorí pracujú v etwinningovom projekte @mb@ss@dors of Europe@n Democr@tic Culture absolvovali tvorivú videokonferenciu so svojimi partnermi z Talia...
07.10.2018 20:43

"Sicília na stole"

"Sicília na stole" je názov projektu KA1 Erasmus+ financovaného EÚ. Vďaka finančnej podpore  EÚ 10 študentov a 2 sprevádzajúce osoby sa zúčastnili 20 dňovej zahraničnej praxe na Sicíliii v meste Barcelona Pozzo di Gotto. Účastn...