Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Autor: Ing. Jana Hollá
03.12.2016 17:30

Technika má budúcnosť - Deň otvorených dverí na SOŠ technickej Tlmače

"Ak nepremýšľaš o budúcnosti, nemôžeš mať žiadnu." John Galsworthy

Príjemná atmosféra, množstvo zvedavých očí, moderná technika. Týmito slovami by sa dal charakterizovať deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch. Neprešiel ani rok a brány našej školy privítali ďalších deviatakov, pred ktorými stojí vážne rozhodnutie, kam na strednú školu.

Rušný deň na škole sa začal príchodom autobusov, ktoré priviezli žiakov základných škôl rovno pred brány školy. Tieto autobusy boli zabezpečené spoločnosťou ZF Slovakia a.s. v Leviciach, ktorá je spoločne so školou zapojená do rozvojového projektu zameraného na propagáciu odborného vzdelávania a hlavne nedostatkových odborov. Prvá zastávka návštevníkov bola v aule, kde im zástupcovia spoločnosti ZF Slovakia a.s. predstavili výhody štúdia v duálnom vzdelávaní. „Kolotoč“, ktorý sa potom rozbehol bol plný informácií a zábavy. Priamo na stanovištiach sa deviatakom venovali žiaci jednotlivých odborov. Títo im ukázali zaujímavé učebné pomôcky, ktoré používajú pri vyučovaní, porozprávali im o výhodách štúdia na škole a v danom odbore. Mohli si vyskúšať prácu konštruktéra pri navrhovaní súčiastky, preveriť zručnosť na zváracom simulátore, spustiť panel s funkčným pneumatickým zariadením alebo ovládať robota. Toto všetko absolvovali v priestoroch školy. Po chutnom obede ich autobusy odviezli do dielní v areáli SES a.s., kde „kolotoč „ pokračoval. Tentokrát si mohli pozrieť ukážky praktických činností, ktoré naši žiaci vykonávajú počas odborného výcviku. Zváranie, robotizované zváracie pracovisko, práca na sústruhoch, ručné spracovanie kovov. Na záver dňa sa autobusmi previezli do Levíc, kde im zástupcovia ZF Slovakia a.s. predstavili Stredisko duálneho vzdelávania, ktorého moderné vybavenie využívajú naši žiaci počas praktického vyučovania.

John Galsworthy povedal: "Ak nepremýšľaš o budúcnosti, nemôžeš mať žiadnu." Sme veľmi radi, že návštevnosť bola taká vysoká a v radoch návštevníkov sme mohli privítať aj rodičov. Oni sú tí, ktorí do veľkej mieri vedia ovplyvniť rozhodovanie svojich detí o ich budúcom povolaní. Dúfame, že sme ich presvedčili, že TECHNIKA MÁ BUDÚCNOSŤ.

Súvisiace články

12.01.2018 11:04

Vitajte na exkurzii v Českom rozhlase Brno

V decembri 2017 sme sa zúčastnili s poslucháčmi tretieho ročníka kombinovaného štúdia študijného odboru manažment hotelníctva a cestovného ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH) v Brne zaujímavej exkurzie v štúdi...
26.04.2019 09:11

Doprava v Miléniovej Petržalke

Dňa 24.04.2019 odznela v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ulici v Bratislave zaujímavá takmer dvojhodinová prednáška na tému Doprava v Miléniovej Petržalke. Išlo o sprievodné podujatie k aktuálnej výs...
24.03.2017 20:30

Práca, ktorá prináša úspechy

„Učitelia, žiaci a rodičia spoločne za vzdelávaním“, to je motto, ktoré oslovuje príchodzích pri vstupe do šintavskej školy.