Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
02.07.2020 09:02

Termálne kúpalisko Štrand patrí k letným turistickým atrakciám mesta Nové Zámky

Zakladateľom kúpaliska bol učiteľ Emil Tatárik

Počas slnečným letných dní nielen Novozámčania, ale aj obyvatelia širšieho regiónu a v neposlednom rade aj turisti s obľubou trávia svoj voľný čas na  prírodnom kúpalisku – Štrand.     Pozornosť návštevníkov kúpaliska púta socha muža sediaceho na lavičke . Táto socha v životnej veľkosti , znázorňuje zakladateľa mestského kúpaliska , Emila Tatárika.  Novozámocký učiteľ, zakladateľ kúpaliska Emil Tatárik sa narodil roku 1887 v obci  Ondrochov ( okres Nové Zámky).   Nemal ľahké detstvo. V ranom detstve sa stal sirotou ,svoje detské roky strávil   v budapeštianskom sirotinci.  V roku 1906 úspešne ukončil svoje štúdium v ostrihomskom učiteľskom ústave.  Srdce ho však ťahalo do regiónu, v ktorom sa narodil. Po skončení 1.svetovej vojny sa presťahoval do Nových Zámkov. Jeho prvým učiteľským miestom v regióne sa stala ľudová škola v obci Tvrdošovce. Od roku 1925 až po odchod do dôchodku učil v Nových Zámkoch.

Jeho láska k deťom a mládeži sa prejavovala nielen na pôde školy, ale aj mimo nej.  Emil Tatárik  bol vynikajúcim šachistom . Patril k najaktívnejším členom  Novozámockej športovej jednoty ÉSE .  Od roku  1921 bol členom Spolku československých šachistov.

Okrem šachu jeho srdcovou záležitosťou bola príroda a jej ochrana. Veľa času trávil so svojimi žiakmi v prírode nielen ako učiteľ, ale aj ako vedúci skautského oddielu.  Poznajúc možnosti, ktoré ponúkala novozámocká príroda sa rozhodol iniciovať založenie prírodného kúpaliska v Nových Zámkoch.  Časť novozámockého prírodného prostredia medzi dvomi ramenami rieky Nitra sa postupne premenila na kúpalisko, ktoré bolo otvorené v roku 1938. Emil Tatárik tu   trávil veľa voľného času. Stretával sa tu so žiakmi, priateľmi, známymi . Na kúpalisku sa pravidelne stretávali aj novozámockí šachisti , ktorí si s nim radi zmerali svoje šachové zručnosti.

Emil Tatárik bol všestranne aktívnym človekom . Okrem športu bol činný aj v kultúrnej sfére. V roku 1949 sa stal prvým predsedom novozámockého CSEMADOK u . Zomrel 7. marca 1957 . Pochovaný je na cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch.

Meno Emila Tatárika sa natrvalo zapísalo medzi mená významných Novozámčanov.

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

20.11.2016 12:00

Špecifiká školského prostredia v systéme duálneho vzdelávania

Je to už vyše roka, čo niektoré stredné odborné školy vstúpili do systému duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi. Prispôsobiť sa podmienkam školského prostredia nie je jednoduché, hlavne ak personál zamestnávateľov nie je zvy...