Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
02.07.2020 09:02

Termálne kúpalisko Štrand patrí k letným turistickým atrakciám mesta Nové Zámky

Zakladateľom kúpaliska bol učiteľ Emil Tatárik

Počas slnečným letných dní nielen Novozámčania, ale aj obyvatelia širšieho regiónu a v neposlednom rade aj turisti s obľubou trávia svoj voľný čas na  prírodnom kúpalisku – Štrand.     Pozornosť návštevníkov kúpaliska púta socha muža sediaceho na lavičke . Táto socha v životnej veľkosti , znázorňuje zakladateľa mestského kúpaliska , Emila Tatárika.  Novozámocký učiteľ, zakladateľ kúpaliska Emil Tatárik sa narodil roku 1887 v obci  Ondrochov ( okres Nové Zámky).   Nemal ľahké detstvo. V ranom detstve sa stal sirotou ,svoje detské roky strávil   v budapeštianskom sirotinci.  V roku 1906 úspešne ukončil svoje štúdium v ostrihomskom učiteľskom ústave.  Srdce ho však ťahalo do regiónu, v ktorom sa narodil. Po skončení 1.svetovej vojny sa presťahoval do Nových Zámkov. Jeho prvým učiteľským miestom v regióne sa stala ľudová škola v obci Tvrdošovce. Od roku 1925 až po odchod do dôchodku učil v Nových Zámkoch.

Jeho láska k deťom a mládeži sa prejavovala nielen na pôde školy, ale aj mimo nej.  Emil Tatárik  bol vynikajúcim šachistom . Patril k najaktívnejším členom  Novozámockej športovej jednoty ÉSE .  Od roku  1921 bol členom Spolku československých šachistov.

Okrem šachu jeho srdcovou záležitosťou bola príroda a jej ochrana. Veľa času trávil so svojimi žiakmi v prírode nielen ako učiteľ, ale aj ako vedúci skautského oddielu.  Poznajúc možnosti, ktoré ponúkala novozámocká príroda sa rozhodol iniciovať založenie prírodného kúpaliska v Nových Zámkoch.  Časť novozámockého prírodného prostredia medzi dvomi ramenami rieky Nitra sa postupne premenila na kúpalisko, ktoré bolo otvorené v roku 1938. Emil Tatárik tu   trávil veľa voľného času. Stretával sa tu so žiakmi, priateľmi, známymi . Na kúpalisku sa pravidelne stretávali aj novozámockí šachisti , ktorí si s nim radi zmerali svoje šachové zručnosti.

Emil Tatárik bol všestranne aktívnym človekom . Okrem športu bol činný aj v kultúrnej sfére. V roku 1949 sa stal prvým predsedom novozámockého CSEMADOK u . Zomrel 7. marca 1957 . Pochovaný je na cintoríne sv. Jozefa v Nových Zámkoch.

Meno Emila Tatárika sa natrvalo zapísalo medzi mená významných Novozámčanov.

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

15.05.2018 22:05

Ste slon? Alebo jazdec?

Ak riešite zmeny. Ak Vami lomcujú emócie a racionálne uvažovanie. Kniha o ktorej sa zmieňujem je prioritne písaná pre manažérov. Ja som si v nej našla paralelu medzi prácou kouča s klientom.
10.11.2016 18:15

Ako prilákať žiakov na stredné odborné školy?

Stredné odborné školy prezentujú svoje učebné a študijné odbory v spolupráci so zamestnávateľmi. Napriek tomu sa nedarí naplniť nedostatkové odbory v regiónoch, ktorých absolventi majú garantovanú prácu v podnikoch a firmách hn...