Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
13.10.2019 08:18

Termín XXVII. JESENNÉHO EKOFESTIVALU sa blíži

Mesto Nové Zámky, odbor kultúry v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave a Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici sú organizátormi podujatia  XXVII. JESENNÝ EKOFESTIVAL, ktoré bude zamerané na tému:Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v mestách

 Hosťom podujatia bude RNDr. Pavel Šťastný, CSc., národný expert na klimatológiu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 21. októbra 2019, v priestoroch kina Mier, má za cieľ informovať mládež a širokú verejnosť o problematike zmeny klímy, jej príčinách a predpokladaných dopadoch na životné prostredie miest. Tiež informovať o adaptačných opatreniach, ktoré by mali realizovať

mestá k zabezpečeniu udržateľných životných podmienok pre obyvateľov za možných extrémnych prejavov počasia na lokálnej úrovni.

Téma klimatickej zmeny patrí v súčasnosti medzi najdôležitejšie v oblasti informovania a vzdelávania verejnosti, nakoľko sa bude v blízkej budúcnosti týkať života každého občana.

Súvisiace články

23.06.2018 15:48

Mestský park Petržalka City slávnostne skolaudovaný

V polovici júna 2018 bol otvorený v Bratislave-Petržalke za účasti primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala nový mestský park pri Chorvátskom ramene Petržalka City. Hlavným zriaďovateľom otvoreného priestoru je Magistrát mesta B...