Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
13.10.2019 08:18

Termín XXVII. JESENNÉHO EKOFESTIVALU sa blíži

Mesto Nové Zámky, odbor kultúry v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave a Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici sú organizátormi podujatia  XXVII. JESENNÝ EKOFESTIVAL, ktoré bude zamerané na tému:Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v mestách

 Hosťom podujatia bude RNDr. Pavel Šťastný, CSc., národný expert na klimatológiu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 21. októbra 2019, v priestoroch kina Mier, má za cieľ informovať mládež a širokú verejnosť o problematike zmeny klímy, jej príčinách a predpokladaných dopadoch na životné prostredie miest. Tiež informovať o adaptačných opatreniach, ktoré by mali realizovať

mestá k zabezpečeniu udržateľných životných podmienok pre obyvateľov za možných extrémnych prejavov počasia na lokálnej úrovni.

Téma klimatickej zmeny patrí v súčasnosti medzi najdôležitejšie v oblasti informovania a vzdelávania verejnosti, nakoľko sa bude v blízkej budúcnosti týkať života každého občana.

Súvisiace články

10.11.2016 15:30

S pozitívnou mysľou k pozitívnej pracovnej klíme

Na každom školskom pracovisku sa stretávame s pracovnou záťažou, stresom, nevôľou spolupracovať a problémami, ktoré sa dajú vyriešiť hneď alebo s odstupom času. V školskom prostredí je situácia o to zložitejšia, že v cykle prob...