Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.12.2018 17:47

The Visegrad Christmas – Vyšehradské Vianoce v Nových Zámkoch

Vyšehradské Vianoce v Nových Zámkoch zahŕňajú súbor podujatí uskutočnených v období od 1.decembra 2018 do 20.januára 2019. Organizátorom podujatí je Mesto Nové Zámky v spolupráci s Novovitalom.

Novozámčania a návštevníci mesta popri možnosti na účasti na vianočných trhoch majú možnosť zabaviť na koncertoch, zúčastniť sa na tvorivých dielňach, navštíviť výstavy.

S veľkým úspechom sa stretol aj Hudobný karneval na ľade, ktorý bol sprevádzaný pestrým programom spevákov ZUŠ – tentokrát netradične, na ľade.

V priestoroch Cisársko – kráľovskej historickej jazdiarne i v tomto roku privítal primátor mesta Otokar Klein hostí, s ktorými spolu pripravili nádherné hudobné predstavenie, ktoré prilákalo do mesta i ľudí z okolia. Okrem materských a základných škôl, kultúrnych inštitúcií mesta Nové Zámky sa o dobrú náladu a predvianočnú atmosféru stárajú aj detské folklórne súbory, i spevokoly dospelých, ako napr. Spevácky zbor LIPA pôsobiaci pri MO Matice slovenskej, Novozámockí seniori a i. Vianočné vinše, koledy a piesne zazneli aj v Knižnici Antona Bernoláka .

Vianocami však Vyšehradské Vianoce nekončia. V Nových Zámkoch trvajú do 20. januára. V mesiaci január sa uskutoční dňa 1.januára 2019 Novoročný koncert v Dome kultúry a 6.januára 2019 Novoročný koncert trojkráľový vo Františkánskom kostole. Tí najmenší Novozámčania sa tešia na Princezničkový ples v Novozámkove, ktorý sa uskutoční 20.januára 2019.

 

 

Súvisiace články

14.01.2017 10:00

Ako vychovávať a vzdelávať „Google generáciu“?

Ak by sa urobil prieskum tohtoročných vianočných darčekov pre deti a mládež vo veku 9-19 rokov myslím, že by som sa veľmi nepomýlila, ak by som povedala, že 60% detí a možno aj viac, dostali pod stromček niečo spoločné s moder...
11.07.2016 16:15

Beznádej a sklamanie nepedagogických zamestnancov

Zatiaľ čo učitelia zaslúžene oddychujú počas dlhých letných dovoleniek, nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení majú dovolenky naplánované tak, aby bol zabezpečený chod škôl aj počas letných prázdnin.