Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
10.11.2019 16:11

Tip na exkurziu - Bíňa

Bíňa je obec sa nachádzajúca sa 23 km severne od Štúrova, v okrese Nové Zámky.

V časoch rímskej nadvlády bola táto lokalita významným miestom, akýmsi predvojom Pannonie voči Barbarom. Na príkaz cisára Marca Aurelia tu postavili vojenský tábor. V roku 173 po Kr. strávil cisár v tomto tábore dlhší čas z príležitosti ťaženia proti Kvádom a tu napísal prvú knihu svojho diela „Myšlienky k sebe". Kráľ sv. Štefan daroval toto územie Bynnovi, synovi rytiera Hunta, po ktorom je obec pomenovaná.

Obec je významná svojou strategickou polohou. Na vyvýšenom území dominujúcom okoliu sa nachádza hradisko s valmi obkolesujúcimi areál s rozlohou 107 hektárov. Na hradisku v areáli vnútorného valu stojí rotunda zasvätená Dvanástim apoštolom. V jej okolí boli objavené hroby z veľkomoravského obdobia. V roku 1683 bola rotunda poškodená a viac ako 70 rokov chátrala. Obnovená bola po roku 1755 už v barokovom štýle, kedy loď dostala aj novú klenbu.

Napriek tejto prestavbe môže i dnes návštevník rotundy obdivovať stredoveké nástenné maľby z 12. storočia.

V tomto areáli sa nachádza aj rímskokatolícky románsky Kostol Panny Márie z pred roka 1217 s viditeľnými zvyškami obvodových múrov priľahlého kláštora , ktorý prešiel viacerými obnoveniami. Dnes je kostol kultúrno – historickou pamiatkou európskeho významu. Je v ňom zachovaných viacero pôvodných románskych i gotických stavebných prvkov. Pri západnej stene kostola sa zachovali základy premonštrátskeho kláštora.

Pri návšteve tejto lokality sa presvedčíme, že rotunda spolu s kostolom a areálom zaniknutého kláštora predstavujú jeden z najzaujímavejších a najhodnotnejších súborov románskej architektúry na Slovensku.

 

 

foto: PaedDr.Helena Rusnáková, november 2018

 

 

 

Súvisiace články

11.06.2017 11:15

Mikuláš Dohnány zomrel pred 165 rokmi

Mikuláš Dohnány (tiež Dohnáni, pseudonym Mikuláš z Považia), patril kvýznamným osobnostiam 19.storočia . Do histórie sa zapísal ako slovenský básnik, redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, ….