Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
16.11.2019 07:04

Tip na exkurziu - Bojná

V Archeologickom múzeu Veľkej Moravy máme  možnosť získať zaujímavé informácie z obdobia Veľkomoravskej ríše.

Bojná je obec ležiaca v južnej časti Považského Inovca a sčasti na Nitrianskej pahorkatine, v údolí potoka Bojnianka, v nadmorskej výške asi 211 metrov .

Najstaršia zachovalá písomná zmienka o Bojnej pochádza z roku 1424. Obec však bola obývaná omnoho skôr. Najstaršie archeologické nálezy sú datované do mladšej doby kamennej.

V severozápadnej časti chotára obce sa nachádza hradisko Valy. Archeologické výskumy potvrdzujú, že hradisko bolo osídlené už 8. - 9. storočí a plnilo obrannú, obchodnú i misijnú úlohu.

Od roku 2007 Archeologický ústav SAV v Nitre tu vykonáva rozsiahly archeologický výskum, ktorý priniesol veľa nových poznatkov o živote ľudí v tejto lokalite. Bolo odkrytých viacero základov obydlí a výrobných dielní niekdajších obyvateľov. Časť artefaktov z hradiska Valy patrí do obdobia rozkvetu Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva. Archeologické nálezy dokladajú kresťanskú vieru obyvateľov. Našli sa tu aj pozlátené plakety so sakrálnymi motívmi, bronzový zvon, kovania s motívom kríža a i. K zaujímavým artefaktom dokazujúcim, že na hradisku Valy žili aj obyvatelia vyšších spoločenských vrstiev patria náušnice a závesky. Archeologický výskum na hradisku prináša zakaždým zaujímavé artefakty dokazujúce, že Bojná bola hospodárskym a politickým centrom Nitrianskeho kniežatstva .

V obci sa nachádza Archeologické múzeum Veľkej Moravy. Expozícia múzea je pravidelne dopĺňaná o najnovšie výsledky vedeckých výskumov. Návštevníci obce majú možnosť navštíviť aj archeologické nálezisko, hradisko Bojná – Valy, ktoré sa nachádza v tichom, lesnom prostredí.

Z neskoršieho obdobia sa v obci zachovalo niekoľko stavebných pamiatok, ku ktorým patrí Kostol všetkých svätých z 18. storočia a synagóga z 19. storočia, Kaplnka Božského srdca Ježišovho a  Kaplnka sv. Urbana .

V obci sa nachádza Park sv. Jána de la Salle , zakladateľa spoločnosti Bratov škôl kresťanských. V blízkosti parku je Lurdská jaskyňa a Pamätník na počesť obetí 1. svetovej vojny.

Súvisiace články

16.07.2016 12:00

Veľa rekonštrukčných prác na školách a málo peňazí

Mnohé školy a školské zariadenia sú v zlom stave. Po dlhých rokoch sú v nevyhovujúcom stave strechy, okná, fasády, sociálne zariadenia a šatne.
03.11.2019 14:10

Čo je nové na webe

Urobte si skok na návštevu na webku dobre-napady.sk.