Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
16.11.2019 07:04

Tip na exkurziu - Bojná

V Archeologickom múzeu Veľkej Moravy máme  možnosť získať zaujímavé informácie z obdobia Veľkomoravskej ríše.

Bojná je obec ležiaca v južnej časti Považského Inovca a sčasti na Nitrianskej pahorkatine, v údolí potoka Bojnianka, v nadmorskej výške asi 211 metrov .

Najstaršia zachovalá písomná zmienka o Bojnej pochádza z roku 1424. Obec však bola obývaná omnoho skôr. Najstaršie archeologické nálezy sú datované do mladšej doby kamennej.

V severozápadnej časti chotára obce sa nachádza hradisko Valy. Archeologické výskumy potvrdzujú, že hradisko bolo osídlené už 8. - 9. storočí a plnilo obrannú, obchodnú i misijnú úlohu.

Od roku 2007 Archeologický ústav SAV v Nitre tu vykonáva rozsiahly archeologický výskum, ktorý priniesol veľa nových poznatkov o živote ľudí v tejto lokalite. Bolo odkrytých viacero základov obydlí a výrobných dielní niekdajších obyvateľov. Časť artefaktov z hradiska Valy patrí do obdobia rozkvetu Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva. Archeologické nálezy dokladajú kresťanskú vieru obyvateľov. Našli sa tu aj pozlátené plakety so sakrálnymi motívmi, bronzový zvon, kovania s motívom kríža a i. K zaujímavým artefaktom dokazujúcim, že na hradisku Valy žili aj obyvatelia vyšších spoločenských vrstiev patria náušnice a závesky. Archeologický výskum na hradisku prináša zakaždým zaujímavé artefakty dokazujúce, že Bojná bola hospodárskym a politickým centrom Nitrianskeho kniežatstva .

V obci sa nachádza Archeologické múzeum Veľkej Moravy. Expozícia múzea je pravidelne dopĺňaná o najnovšie výsledky vedeckých výskumov. Návštevníci obce majú možnosť navštíviť aj archeologické nálezisko, hradisko Bojná – Valy, ktoré sa nachádza v tichom, lesnom prostredí.

Z neskoršieho obdobia sa v obci zachovalo niekoľko stavebných pamiatok, ku ktorým patrí Kostol všetkých svätých z 18. storočia a synagóga z 19. storočia, Kaplnka Božského srdca Ježišovho a  Kaplnka sv. Urbana .

V obci sa nachádza Park sv. Jána de la Salle , zakladateľa spoločnosti Bratov škôl kresťanských. V blízkosti parku je Lurdská jaskyňa a Pamätník na počesť obetí 1. svetovej vojny.

Súvisiace články

18.06.2015 07:00

Apropóóó uzatváranie známok

Už je čas. Už behajú žiaci, rodičia za učiteľmi pár dní, aby si čo to ešte skúsili vyžehliť, aby známka nebola taká ako to vyzerá. Čiastočne chápem žiakov - keď sa apoň v tomto období prebudia z letargie a chcú niečo pre seba ...