Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
31.10.2019 14:54

Tip na exkurziu - Lodný mlyn v Kolárove

Viete, že v Kolárove sa nachádza najdlhší drevený most v Európe? Most, dlhý 86 metrov spája riečny ostrov pri Kolárove s mestom. Most nás dovedie k unikátnemu drevenému, lodnému mlynu, ktorý je vyhľadávanou turistickou atrakciou.

Ide o kópiu pôvodného mlynu z Radvane nad Dunajom z roku 1920. Súčasný mlyn ako verná kópia svojho predchodcu, bol vyrobený roku 1982 v bývalých Slovenských lodeniciach v Komárne.

Mlyn, nachádzajúci sa na mŕtvom ramene Malého Dunaja v Kolárove je využívaný ako múzeum vodného mlynárstva.V jeho blízkosti nachádzame ďalšie zaujímavé stavby ľudovej architektúry:Sedliacky dom, Dedinskú pec a Krčmu u mlyna.

Malé technické múzeum ponúka návštevníkom k nahliadnutiu rôzne stroje, zariadenia a predmety, ktoré boli používané v remeslách typických pre tamojší región. K najvýznamnejším exponátom patrí stroj, ktorý slúžil v minulosti na pohon pletacích zariadení vo výrobni rybárskych sietí v Kolárove. Stroje, umiestnené v technickom múzeu sú funkčné a pri rôznych slávnostných podujatiach sú uvádzané do prevádzky.

Sedliacky dom, ktorý je súčasťou najbližšieho okolia mlyna patrí svojim charakterom k najvýznamnejším predstaviteľom typov obydlia prvousadlíkov, ktorí začali zakladať osady na močaristých pôdach, najmä na územiach ovplyvňovaných hydrogeologickým režimom riek Dunaj, Váh a ich prítokov. Do tejto oblasti zapadá aj mesto Kolárovo. Sedliacky dom, ktorý môžeme vidieť v Kolárove bol postavený v obci Čalovec, neďaleko Kolárova v roku 1856. V areály vodného mlyna bol znovupostavený a sprístupnený verejnosti v roku 2005.

 

foto: Helena Rusnáková,  júl 2019


 

 

Súvisiace články

26.01.2016 18:45

Modernizujeme z projektov

Získať finančné prostriedky na moderné a technické vybavenie odborných učební nie je jednoduché. Školy sú odkázané na projekty, granty, podporu občianskych združení a dary. Z bežného rozpočtu školy nie je možné financovať potre...
20.02.2017 16:00

Klub riaditeľov spoločnej školy – spoločne cestou spolupráce

V posledných týždňoch začal do povedomia učiteľskej verejnosti intenzívne prenikať nový subjekt – Klub riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ). O jeho činnosti sa dozvedáme aj z rozhovoru pani RNDr.Heleny Vicenovej s predsedom KRSŠ...