Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.05.2019 04:51

Tip na exkurziu - Madunice

K významným osobnostiam, ktorých meno sa viaže s históriou obce patrí Ján Hollý

Na úrodnej rovine asi v polovici cesty medzi Trnavou a Piešťanmi leží obec Madunice.

Prvá písomná zmienka o Maduniciach je z roku 1113, kedy sa obec ,pod názvom Medenz, spomína ako majetok zoborského kláštora.V neskoršom období patrila niekoľkým zemanom.

Archeologickými výskumami je doložené, že územie bolo osídlené už v dobe rímskej a to konkrétne germánskymi kmeňmi v 3. – 4. storočí n.l. , čoho dôkazom sú aj zlomky keramiky nájdené v chotári obce . V 5. storočí územie osídlili Slovania.

Madunice postihli mnohokrát povodne a požiare. Obyvatelia obce si veľa vytrpeli aj v období tureckého nebezpečenstva. Maduničania sa však vždy spamätali z utrpenia spôsobeného prírodnými živlami, či vojnami. Obec dnes žije bohatým kultúrno – spoločenským životom. Obyvatelia obce zachovávajú ľudové zvyky a tradície. Aj v širšom okolí známym podujatím sú pravidelne usporadúvané Cibuľové slávnosti, pri ktorých tiež ožívajú staré zvyky a tradície.

Od 13. februára 1814 pôsobil v Maduniciach významný básnik Bernolákovej školy Ján Hollý . Jánovi Hollému učarovala okolitá príroda a z nej zvlášť háj Mlieč (Mlíč), kde zvykol sedávať pod rozkošateným dubom.

Ján Hollý pôsobil v Maduniciach do roku 1843, kedy po veľkom požiari, s veľkými zdravotnými problémami, odišiel na Dobrú Vodu, kde žil do konca svojho života / 1849/. Väčšinu svojich diel napísal v Maduniciach.

Keďže Ján Hollý patril k významným osobnostiam slovenského kultúrneho života, často ho tu navštevovali slovenskí národovci, ku ktorým patril aj Ľudovít Štúr. Prvý raz ho s priateľom Tomásom Hrošom navštívil roku 1836, keď mu priniesli čestný exemplár almanachu Plody. Stretnutie s Jánom Hollým popisoval v listoch svojim priateľom ako veľký zážitok.

Štúrovci často navštevovali Jána Hollého, radili sa s nim a čerpali oduševnenie k svojej tvorivej práci. Jána Hollého navštívili aj zahraničné známe osobnosti,ku ktorým patril nemecký maliar a spisovateľ Friedrich Kaiser, aj ruský slavista Izmail Ivanovič Sreznevskij a ďalší.

Na Jána Hollého sa v Maduniciach nezabudlo. Pred kostolom Narodenia Panny Márie sa nachádza Pamätná zóna Jána Hollého, ktorej dominantou je socha Jána Hollého v nadživotnej veľkosti. Socha je umiestnená na stupňovitom kvádrovom podstavci.Autorom pomníka je akademický sochár Vincent Vosmik.  Jej slávnostné odhalenie sa konalo 14.10.1923, slávnosť odhalenia zorganizoval Spolok sv.Vojtecha .

Na druhej strane ulice sa nachádza pamätná izba Jána Hollého, inštalovaná v budove niekdajšej fary.

K pamätihodnostiam obce patrí aj súsošie sv. Rócha, Vendelína a Floriána z roku 1839. Pred kostolom je kamenný kríž z roku 1806 a socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1811. V obci sa nachádzajú aj ďalšie malé sakrálne pamiatky: Hasičský kríž z roku 1898, socha sv. Terezky Ježiškovej z roku 1933 , na cintoríne je pamätník obetiam vojen a súsošie sv. Trojice.

 

Použitá literatúra:

 

 

Haviarová, D.- Uhrin, P. : Vlastivedný sprievodca po Slovensku, Slovenské pedagogické nakl., 1978 , s. 55.

Slovensko: kultúrno-společenský mesačník, Zväzok 17,s.348.

https://www.madunice.sk/historia-obce-0.html

 

 

Foto: : Helena Rusnáková, apríl 2019

 

Súvisiace články

17.09.2016 10:00

Mozog ako sval

Mnoho ľudí rozmýšľa o inteligencii, športovom alebo umeleckom nadaní ako o niečom fixnom, nemennom a že to tak ostane po celý život. Najnovšie výskumy v oblasti mozgu, medicíny a psychológie ale hovoria o niečom inom. Mozog je ...
26.07.2018 13:45

Cvrlikanie CVrČka

Všetci žiaci a pedagógovia základných škôl v Moldave nad Bodvou poznajú, čo sa schováva pod názvom Cvrlikanie. Vedia, že ide o sériu zaujímavých preventívnych podujatí, ktoré organizuje Centrum voľného času CVrČek (CVČ).