Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.05.2019 04:51

Tip na exkurziu - Madunice

K významným osobnostiam, ktorých meno sa viaže s históriou obce patrí Ján Hollý

Na úrodnej rovine asi v polovici cesty medzi Trnavou a Piešťanmi leží obec Madunice.

Prvá písomná zmienka o Maduniciach je z roku 1113, kedy sa obec ,pod názvom Medenz, spomína ako majetok zoborského kláštora.V neskoršom období patrila niekoľkým zemanom.

Archeologickými výskumami je doložené, že územie bolo osídlené už v dobe rímskej a to konkrétne germánskymi kmeňmi v 3. – 4. storočí n.l. , čoho dôkazom sú aj zlomky keramiky nájdené v chotári obce . V 5. storočí územie osídlili Slovania.

Madunice postihli mnohokrát povodne a požiare. Obyvatelia obce si veľa vytrpeli aj v období tureckého nebezpečenstva. Maduničania sa však vždy spamätali z utrpenia spôsobeného prírodnými živlami, či vojnami. Obec dnes žije bohatým kultúrno – spoločenským životom. Obyvatelia obce zachovávajú ľudové zvyky a tradície. Aj v širšom okolí známym podujatím sú pravidelne usporadúvané Cibuľové slávnosti, pri ktorých tiež ožívajú staré zvyky a tradície.

Od 13. februára 1814 pôsobil v Maduniciach významný básnik Bernolákovej školy Ján Hollý . Jánovi Hollému učarovala okolitá príroda a z nej zvlášť háj Mlieč (Mlíč), kde zvykol sedávať pod rozkošateným dubom.

Ján Hollý pôsobil v Maduniciach do roku 1843, kedy po veľkom požiari, s veľkými zdravotnými problémami, odišiel na Dobrú Vodu, kde žil do konca svojho života / 1849/. Väčšinu svojich diel napísal v Maduniciach.

Keďže Ján Hollý patril k významným osobnostiam slovenského kultúrneho života, často ho tu navštevovali slovenskí národovci, ku ktorým patril aj Ľudovít Štúr. Prvý raz ho s priateľom Tomásom Hrošom navštívil roku 1836, keď mu priniesli čestný exemplár almanachu Plody. Stretnutie s Jánom Hollým popisoval v listoch svojim priateľom ako veľký zážitok.

Štúrovci často navštevovali Jána Hollého, radili sa s nim a čerpali oduševnenie k svojej tvorivej práci. Jána Hollého navštívili aj zahraničné známe osobnosti,ku ktorým patril nemecký maliar a spisovateľ Friedrich Kaiser, aj ruský slavista Izmail Ivanovič Sreznevskij a ďalší.

Na Jána Hollého sa v Maduniciach nezabudlo. Pred kostolom Narodenia Panny Márie sa nachádza Pamätná zóna Jána Hollého, ktorej dominantou je socha Jána Hollého v nadživotnej veľkosti. Socha je umiestnená na stupňovitom kvádrovom podstavci.Autorom pomníka je akademický sochár Vincent Vosmik.  Jej slávnostné odhalenie sa konalo 14.10.1923, slávnosť odhalenia zorganizoval Spolok sv.Vojtecha .

Na druhej strane ulice sa nachádza pamätná izba Jána Hollého, inštalovaná v budove niekdajšej fary.

K pamätihodnostiam obce patrí aj súsošie sv. Rócha, Vendelína a Floriána z roku 1839. Pred kostolom je kamenný kríž z roku 1806 a socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1811. V obci sa nachádzajú aj ďalšie malé sakrálne pamiatky: Hasičský kríž z roku 1898, socha sv. Terezky Ježiškovej z roku 1933 , na cintoríne je pamätník obetiam vojen a súsošie sv. Trojice.

 

Použitá literatúra:

 

 

Haviarová, D.- Uhrin, P. : Vlastivedný sprievodca po Slovensku, Slovenské pedagogické nakl., 1978 , s. 55.

Slovensko: kultúrno-společenský mesačník, Zväzok 17,s.348.

https://www.madunice.sk/historia-obce-0.html

 

 

Foto: : Helena Rusnáková, apríl 2019

 

Súvisiace články

31.10.2018 22:48

Dráma slobody ako téma konferencie

Mesto Trnava „ slovenský Rím“ si tento rok pripomenulo 780. výročie udelenia slobodných kráľovských výsad (1238). Na spomínaný výnimočný historický medzník poukázali aj organizátori vedeckého podujatia. Dňa 25. 10. 2018 sa n...
02.06.2017 19:30

Netradičné oslavy MDD na OA Šurany

Medzinárodný deň detí 2017 oslávili žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch netradične.