Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
07.09.2019 17:48

Tip na rodinný výlet

Nová Ves nad Žitavou sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra. Obec leží medzi Hronskou a Žitavskou pahorkatinou v údolí rieky Žitava. Nachádza sa tu pútnické miesto Studnička . Milovníkov histórie upúta Turecký most zo 16. storočia.

Predchodkyňou obce bola prastará osada Jovka, neskôr pomenovaná Jovka – Kostolná, a Malá Jovka. Prvá písomná zmienka o Jovke pochádza z roku 1075. Nová Ves nad Žitavou sa prvýkrát spomína v zachovanej listine z roku 1355 ako Wyfolu, neskôr Nowejsa (1773), Žitavská Nová Ves (1920), Nová Ves nad Žitavou (1927). V obci sú zachované viaceré historické pamiatky, ku ktorým patria i tri kaštiele. Okolo dvoch kaštieľov sa rozprestiera nádherný historický park. Prechádzka týmto parkom, majúcim rozlohu 6,6 ha je príjemným relaxom pre malých i veľkých. Očakáva nás tu stretnutie s prírodou, i históriou, keďže sa tu nachádzajú dva kaštiele: neobarokový kaštieľ Slávyho a Nyáriho, ako aj neoklasicistický kaštieľ Klobušického a Keltza. Park obklopujúci neoklasicistický kaštieľ patrí obci a park okolo neobarokového kaštieľa je majetkom SR. Keďže obec má záujem o zachovanie kultúrno – historických hodnôt pre ďalšie generácie,park bol vyhlásený za Obecné chránené územie. K zaujímavostiam obce patrí pútnický areál Studnička, nachádzajúci sa v západnej časti novoveského chotára. Podľa miestnej tradície sa na tomto mieste v roku 1860 zjavila Panna Mária a odvtedy tam vyviera prameň. Dominantou areálu je pozlátená glazovaná socha Panny Márie Kráľovnej, umiestnená na vysokom kamennom podstavci. Nad prameňom sa nachádza lurdská jaskyňa so sochou Panny Márie Lurdskej. Každoročne sa tu koncom augusta koná púť k Panne Márii Kráľovnej , ktorú navštívi niekoľko tisíc veriacich. Areál spravuje miestna farnosť a členovia marianskeho spolku.

V pútnickom areály Studnička sa nachádza kamenný Turecký most zo 16. storočia. Na moste bola v minulosti mýtnica a vyberalo sa tu mýto.

K dominantným stavbám obce patrí rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Tomášovi Becketovi Základný kameň kostola bol položený v roku 1789. Za vchodom ku kostolu a na cintorín sa nachádza pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny.

Po tom, ako si v obci pozrieme všetky zaujímavosti, môžeme v našej turistickej ceste bicyklom, či autom pokračovať návštevou zaujímavých lokalít smerom na Zlaté Moravce, alebo Vráble. Zlaté Moravce sú od Novej Vsi nad Žitavou vzdialené 12 km a Vráble 7 km.

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková, september 2019.

 

Súvisiace články

06.05.2017 12:15

Takto to vidím ja

Stretla sa poézia, hudba a maliarstvo Kde? Na Obchodnej akadémii v Šuranoch Kedy? 4.mája 2017.Pri akej príležitosti? Na vernisáži výtvarných prác žiakov školy