Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
03.01.2020 06:57

Tip na výlet - Bernolákovo

Obec Bernolákovo ( predtým Čeklís) leží v okrese Senec. Prvé písomné pramene pochádzajú z roku 1209. Okolo 1290 bol v Čeklíse vybudovaný hrad, ktorý bol zničený počas povstania Františka Rákociho II.

Zaujímavosťou pre turistov je kaštieľ, ktorý v rokoch 1714 – 1722 dal postaviť gróf Jozef Eszterházy za peniaze získané od Habsburgovcov za zásluhy v boji proti Turkom. Na stavbe kaštieľa sa podieľal rakúsky architekt Johan B. Fischer z Erlachu. V roku 1766 gróf František Eszterházy hostil v kaštieli Máriu Teréziu.

V súčasnosti je kaštieľ známy aj svojim golfovým ihriskom, kde sa poriadajú aj medzinárodné turnaje.

S názvom obce je späté meno prvého kodifikátora nášho jazyka, Antona Bernoláka, ktorý tu pôsobil od roku 1787 do roku 1791. Anton Bernolák priniesol v roku 1787 do Čeklísa čerstvé výtlačky svojej prvej práce Dissertatio pfilologico – critica de litteris Slavorum (Jazykovedno – kritická rozprava o slovenských písmenách s pripojeným návrhom pravopisu – Orthografia). V Čeklísi žil v štyri roky. V obci sa dnes nachádza pomník s jeho bustou od Frica Motošku, ktorý bol odhalený 10.októbra 1937.

K stavebným pamiatkam obce okrem kaštieľa Eszterházyovcov patria aj cirkevné stavby: Kostol sv. Štefana pochádzajúci zo 14. storočia, Kaplnka sv.Anny z roku 1724, stĺp hanby nachádzajúci sa v blízkosti kostola, veľký Mariansky morový stĺp nachádzajúci sa pred kaštieľom, kríže – božie muky a vodárenská veža.

V blízkosti kostola sa nachádza aj pamätník padlých v prvej svetovej vojne.

Zdroj:

Lacika, J.: Záhadné miesta, 1.diel, Bratislava 2018, s.47.

Krásy Slovenska, ročník 96, číslo 1-2/2019, s.31.

Foto: Helena Rusnáková, júl 2019.

 

Súvisiace články

26.01.2016 18:45

Modernizujeme z projektov

Získať finančné prostriedky na moderné a technické vybavenie odborných učební nie je jednoduché. Školy sú odkázané na projekty, granty, podporu občianskych združení a dary. Z bežného rozpočtu školy nie je možné financovať potre...