Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
12.10.2018 09:42

Tip na výlet: bratislavský Horský park si zamilujete na prvýkrát

Horský park sa rozprestiera v západnej časti Bratislavy. Je súčasťou mestskej časti Staré mesto. História vzniku prírodného areálu sa datuje do roku 1868, kedy začal prekvitať zásluhou vtedajšieho bratislavského mešťanostu Heinricha Justiho. V Horskom parku má postavený kamenný pomník od známeho bratislavského sochára Alojza Rigeleho. V tesnej blízkosti Horského parku sa nachádzajú vysokoškolské internáty študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktoré už tento rok oslavujú sedemdesiatku. Súčasťou areálu Internátu Horský park je telocvičňa, futbalové ihrisko, domov mládeže pre poslucháčov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a kaštieľ Moritza Huga, grófa zo Saint Genois.

 

Hlavný vstup do Horského parku je situovaný z Hroboňovej ulice oproti vozovni bratislavského dopravného podniku. Už na začiatku trasy pozornosť návštevníkov upútajú informačné tabule, edukačné chodníky v dvojjazyčných mutáciách( slovenčina-angličtina), na ktorých nájdeme zaujímavé informácie o zložení rastlinstva, živočíšstva a iných významných historických objektoch parku. Nezvyčajné čaro s plnou dávkou romantickej atmosféry má prechádzka v jesenných mesiacoch, kedy žltne a opadá lístie. Vstup do areálu vo veternom počasí je tu na vlastné riziko. K spestreniu príjemných chvíľ sú návštevníkovi k dispozícii drevené lavičky, workoutové ihriská inštalované spoločnosťou Aluplay pre mladšie vekové kategórie. Počas víkendovej prechádzky sme zhliadli bežcov, seniorov, rodiny s deťmi a so svojimi psími miláčikmi. Promenádami sa to tu hemží ako na korze. Mnohých návštevníkov očaria aj viaceré kuriozity ako napríklad Bäumlerov parčík( pomník inštalovaný v roku 1926, ide o národnú kultúrnu pamiatku), Šolcova lavička( zo začiatku dvadsiateho storočia, výtvarne zhotovenú v secesnom štýle), Galéria Horský park( s otvorenou expozíciou umeleckých diel osobností slovenského sochárstva) a budova Apoštolskej nunciatúry a pod. Prepychové vily tu vlastní bratislavská smotánka. Výstup z Horského parku je situovaný pri Horárni Horský park na Lesnej ulici. Budova Horárne má vyše sto tridsaťročnú tradíciu, pre verejnosť bola zrekonštruovaná Nadáciou Horský park v roku 1994. Súčasťou horárne je komunitné centrum, v ktorom sa usporadúvajú rôzne voľnočasové aktivity folklórneho významu najmä pre mladistvých. Hlavným účelom komunitného centra je neustále viesť svojich členov k úcte k prírode( odpadky patria do koša), k hodnotám, k človeku a pod. Milovníci kávy, horúcej čokolády, legendárnych bratislavských rožkov si môžu prísť na svoje chúťky v kaviarni Libresso horáreň. V prípade akéhokoľvek počasia je stále vyhľadávaná návštevníkmi.

Horský park je dôležitým objektom reflexie rôznych literátov a filmových pracovníkov. Ako príklad uvedieme dva významné mediálne produkty výrazne ovplyvňujúce kultúrno-historický potenciál mesta Bratislavy. Významná spisovateľka Monika Marettová napísala pre deti knižku s názvom Rozprávky z Horského parku(2012). Ide o dielo s bohatými ilustráciami a poučnými príbehmi. V prostredí Horského parku sa natáčala začiatkom deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia aj epizóda pamätného filmového dokumentu o významnom českom pediatrovi Josefovi Švejcarovi z dielne režisérky Zlatice Buzgovičovej.

Z Lesnej ulice sa dá prejsť pešo cez Nekrasovovu ulicu až ku Kalvárii. Na Kalvárii sa nachádza Kostol Panny Márie Snežnej z roku 1943 a Kaplnka Lurdskej jaskyne vybudovaná zásluhou grófky Gabriely Szápariovej koncom 19. storočia. Ide o veľmi vyhľadávané miesto slúžiace tým, ktorí sa chcú stíšiť pred okolitým svetom. Obidva spomínané objekty spravuje rehoľa dominikánov. Pod jaskyňou sa nachádza cestička pre peších uprostred skalného brala, po ktorej sa dá zísť k budove mestského sirotinca Máriina ochrana z roku 1900, ide o významnú národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti v priestoroch sirotinca sídli základná škola(vid obrázok).

Celá prechádzka zaberie turistovi asi cca 45 minút normálnej chôdze. No rozhodne stojí za to ju absolvovať.

 

Text a foto: Emanuel Orban

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

02.05.2017 17:15

Patril k najvzdelanejším mužom svojej doby

O kom hovoríme? O Ondrejovi ( Andrejovi) Cabanovi ( 7.december 1813, Selce – 2.máj 1860, Komjatice )
20.02.2017 20:30

Vychovávať a byť vychovávaný, učiť a byť učený ...

„Cesta, počas ktorej chceme vniesť premenu výchovy a vzdelávania, premenu školy a školského zariadenia v prospech toho najvzácnejšieho - v prospech dieťaťa.“ Aj toto boli prvotné myšlienky na pôde Liečebno-výchovného sanatóri...
09.05.2017 18:45

Staral sa o rozvoj školstva a vzdelanosti,miloval knihy a históriu

Dnes si pripomíname 163. výročie úmrtia Michala Rešetku( 2.9.1794 , Bobot - 9. 5.1854, Horná Súča). Jeho dielo a knižnica plnili veľkú úlohu v národno-buditeľskom hnutí.