Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
25.04.2019 17:14

Tip na výlet - Hronský Beňadik

Boli ste už v Hronskom Beňadiku? Ak nie, poďme tam spolu...

Obec leží na trase medzi Novou Baňou a Levicami. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209.

Dominantou tejto lokality je benediktínsky kláštor, stojaci na skalnom návrší severne od Levíc . O postavení benediktínskeho kláštora povyše Slovenskej brány, cez ktorú rieka Hron opúšťa územie Karpát, rozhodol uhorský kráľ Gejza I.

Kláštor patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie stavebné pamiatky na Slovensku. Najstaršou časťou kláštorného komplexu bola románska bazilika, ktorú vysvätili v roku 1075. Na jej základoch v rokoch 1346 až 1375 postavili dnešnú gotickú Baziliku sv. Egídia.

Po roku 1565, keď benediktíni opustili Hronský Beňadik nastala postupná premena kláštorného komplexu na protitureckú pevnosť.Turci mestečko zničili a kláštor podpálili v roku 1599. V bojoch proti nim pri Leviciach zahynul veliteľ cisárskych vojsk kapitán Štefan Koháry. V kláštornom kostole sa nachádza krypta rodiny Koháryovcov s neskororenesančným mramorovým epitafom Štefana Koháryho z konca 17. storočia.

S regotizáciou kláštora začali po ničivom požiari, ktorý postihol kláštor v roku 1881.

Kláštorný komplex je národnou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa tu množstvo duchovných a umeleckých pamiatok, ku ktorým patrí aj vzácna relikvia Božej krvi, ktorá bola darom od kráľa Mateja Korvína. Má ísť o časť plátna šatky, ktorou Veronika utrela Ježišovu tvár pri krížovej ceste.

K ďalším stavebným pamiatkam obce patrí aj Kostol sv.Egídia opáta, postavený v 2.pol.17.storočia . Medzi Beňadikom a Psiarami sa nachádza baroková kaplnka postavená v roku 1713 na pamäť morovej epidémie. Zaujímavým miestom pre milovníkov umenia je kalvária.

Obyvatelia obce nezabudli ani na obete svetových vojen. V obci nájdeme pamätník na počesť obetí 1. svetovej vojny,  pamätník obetiam 2. svetovej vojny, ako aj pamätník padlých  v SNP. Okrem pamätníkov si máme možnosť prezrieť viacero malých sakrálnych pamiatok, ako napr.: neskorobarokové súsošie sv.Jána Nepomuckého, polychrómovú sochu sv.Jána Nepomuckého z roku 1874, sochu Madony, sv.Anny, sv.Beňadika,ako aj sochu sv.Urbana.

Nezabudnuteľnú atmosféru nášho výletu vytvorí aj nádherná prírodná scenéria v okolí Hronského Beňadiku.

 

 

Použitá literatúra:

1. Kollár,D. – Lacika,J. : Slovensko- turistický sprievodca, Bratislava 2007,s.81.

2. Lacika, J.: 1000 zaujímavostí Slovenska, Banská Bystrica 2016, s. 239.

http://www.obechronskybenadik.sk/

Foto: Helena Rusnáková, február 2019

Súvisiace články

02.03.2016 09:00

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov a kredity?

Myslíte si, že učitelia sa vzdelávajú a naháňajú kredity len kvôli zvýšeniu platu? A čo tak pozrieť sa na vzdelávanie učiteľov z inej strany. Áno, sú učitelia, ktorým ide len o kreditový príplatok, ale nehádžme všetkých do jedn...
23.03.2016 18:45

Korene úspešnosti, charakter a silné stránky osobnosti

Veríte, že minulosť ovplyvňuje budúcnosť? Poznáte tú formulku, „prostredie formuje aj deformuje“. Pozitívna psychológia ale verí, že životné okolnosti nás ovplyvňujú len z 10% . Zvyšok je v rukách genetiky a predovšetkým vlastn...
16.05.2018 07:07

Budúci ekonómovia majú vzťah aj k žurnalistike.

Príkladom sú aj žiaci OA Šurany. Každoročne sa v meste Zvolen uskutočňuje slávnostná udalosť, ktorej sa zúčastňujú hlavne mladí nádejní novinári a všetci tí, ktorých baví pásanie do novín a časopisov- Štúrovo pero. Tohto roku ...