Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
03.07.2020 10:33

Tituly bez morálky?

Keď prišiel návrh na preverenie diplomoviek, spustila sa lavína. Osobne som veľmi privítal názor, tento problém riešiť. Domnievam sa, že okrem morálneho zadosťučinenia pre tých, čo napísali riadnu prácu, žiadne právne následky to mať  asi nebude. Podľa môjho názoru je nešťastné a absurdné začať spätne spochybňovať niečo, čo malo vždy svoje pravidlá a kontrolné mechanizmy, a spätne skúmať, či a kde zlyhali. Začneme od Márie Terézie? Nie? A prečo? Od prvej republiky v 1918? Nie? Prečo? Začneme od 1948? To by bol rachot. Začneme u žijúcich absolventov? Nie? Prečo? Len u absolventov, ktorí ukončili štúdium nejakou prácou? Ako budeme preverovať absolventov, ktorí neukončili štúdium žiadnou prácou podľa vtedy platných študijných predpisov a plánov? Nie? Prečo? Tých súvislostí je neúrekom.

Dokazovanie, že niekto opisoval, stojí na vode. Potrebovali by sme nato na každej vysokej škole nové oddelenie s desiatkami (?) zamestnancov, ktorí by lúskali staré diplomovky a bakalárky. Potom odňatie titulu, následne súd, prizvanie súdnych znalcov, výpovede školiteľov, oponentov, rozsudky, odvolania na krajský súd, odvolania na najvyšší súd, opravné prostriedky, odvolania na ústavný súd... Vidím to veľmi zložité. 

Akú nezadržateľnú lavínu by to vyvolalo napr. u sudcu? Zoberie sa mu titul, tým pádom sa nemal stať sudcom, tým pádom sú jeho rozhodnutia nulitné... A strany sporu o majetok si ho budú musieť vrátiť? A odsúdení ľudia vyjdú z väzníc? Alebo sa opäť začneme súdiť za našich rodičov či starých rodičov, aby sme odčinili rozhodnutia neprávoplatne vyštudovaných sudcov?

Vnímam to tak, že odborníci ani tak neprotestujú proti samotnému vyhľadávaniu plagiátorov, ako proti destabilizácii, ktorú by prijatie retroaktívneho zákona spôsobilo. A ešte jeden problém v tejto súvislosti vidím. Práce sa tiež neuchovávali donekonečna. Je spravodlivé, že niektorí ľudia sa tomuto vyhnú, pretože ich práce už neexistujú alebo sa nedajú nájsť? Onedlho čaká vysoké školstvo komplexná akreditácia a tam je dosť priestoru neudeliť akreditáciu odborom, kde je nedostatočná či zlá kvalita prác a výsledkov. Len by už politici mali prestať politizovať školstvo a využívať ho na diskreditáciu svojich súperov. A tí by mali zase naopak dospieť do aspoň základnej úrovne morálky, ktorá by ich už pri podozrení na zneužitie titulov automaticky priviedla  k sebareflexii.  Do budúcna sa da všeličo zlepšovať.  Na druhej strane si musíme dať pozor, že nie sme  krajina len géniov a predsa chceme mať vzdelaných ľudí, tak nemôžeme za sebou dvíhať rebríky aby nik po nás nemohol rásť. Čo sa teda týka titulov. Mnoho ich  je pochybných. Riešením u nás by mohlo byť to, že by sa znížila ich dôležitosť pre rôzne pozície či funkcie. Podstatnejšia by mohla byť skutočná prax a schopnosti. Veľmi zaujímavý názor vyslovil môj priateľ, známy ekonóm, skúsený manažér, vysokoškolský učiteľ, lektor, odborník na vzdelávanie a znalostný pracovník. Citujem: „ Ja by som skôr zrušil polovicu zbytočných a slabých vysokých škôl (Slovensko ich má aktuálne cca 40, ale ani jednu z nich v prvej tisíce svetom uznanej hitparády najlepších univerzít)...a tým ostatným pritvrdil RATING i AKREDITÁCIE.

Ten rating vysokých škôl v SR by sa mal zverejňovať každý polrok." V každom prípade by mal mať politik transparentný osobnostný a profesionálne kredit, reputáciu, renomé a nespochybniteľný ľudský profil človeka s veľkým Č.