Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Silvia Bodláková
22.03.2018 07:11

Trochu nostalgie

Máme v škole v triede projektory, niekde interaktívne tabule. Využívam ich ozaj hojne. Ale...

Máme v škole v triede projektory, niekde interaktívne tabule. Využívam ich ozaj hojne.

Nad výukou geometrie klasicky však nič nemôže byť. Vytiahla som staré pomôcky a s piatakmi sme rysovali kolmice a rovnobežky. Deti to viac bavilo, išlo im to lepšie. Aj sa viac sústredili a boli pozornejší. Videli, že krok späť sa robí ťažšie ako na interaktívnej tabuli a tak pochopili, že si najprv musia lepšie rozmyslieť, čo robia a až potom urobiť. Veľmi rýchlo pochopili, čo sme robili. 

Napríklad aj takúto úlohu.

 • Narysuj dve navzájom kolmé priamky u a v. Ich priesečník pomenuj S.
 • Zostroj kružnicu k so stredom v bode S a polomerom 6 cm.
  Priesečníky s priamkou u pomenuj A, C. Priesečníky s priamkou pomenuj B, D.
 • Bodmi A a C veď priamky rovnobežné s priamkou v a pomenuj ich a a c.
 • Bodmi B a D veď priamky rovnobežné s priamkou u a pomenuj ich bd.
 • Priesečník priamky a a b pomenuj K.
 • Priesečník priamky c a b pomenuj U.
 • Priesečník priamky c a d pomenuj N.
 • Priesečník priamky d a a pomenuj Y.
 • Bez merania urči a zapíš veľkosť obvodových úsečiek štvoruholníka KUNY.
 • Ako presnejšie nazývame štvoruholník KUNY?
 • Súvisiace články

  22.01.2017 10:00

  Potreba rozšírenia duálneho vzdelávania v Skalici

  Rozvoj duálneho vzdelávania skalických strojárov vychádza zo spoločnej koncepcie a zámerov SOŠ strojníckej v Skalici a strojárskeho podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o., ktorý je prioritným partnerom vo vzdelávaní v strojár...