Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Silvia Bodláková
22.03.2018 07:11

Trochu nostalgie

Máme v škole v triede projektory, niekde interaktívne tabule. Využívam ich ozaj hojne. Ale...

Máme v škole v triede projektory, niekde interaktívne tabule. Využívam ich ozaj hojne.

Nad výukou geometrie klasicky však nič nemôže byť. Vytiahla som staré pomôcky a s piatakmi sme rysovali kolmice a rovnobežky. Deti to viac bavilo, išlo im to lepšie. Aj sa viac sústredili a boli pozornejší. Videli, že krok späť sa robí ťažšie ako na interaktívnej tabuli a tak pochopili, že si najprv musia lepšie rozmyslieť, čo robia a až potom urobiť. Veľmi rýchlo pochopili, čo sme robili. 

Napríklad aj takúto úlohu.

 • Narysuj dve navzájom kolmé priamky u a v. Ich priesečník pomenuj S.
 • Zostroj kružnicu k so stredom v bode S a polomerom 6 cm.
  Priesečníky s priamkou u pomenuj A, C. Priesečníky s priamkou pomenuj B, D.
 • Bodmi A a C veď priamky rovnobežné s priamkou v a pomenuj ich a a c.
 • Bodmi B a D veď priamky rovnobežné s priamkou u a pomenuj ich bd.
 • Priesečník priamky a a b pomenuj K.
 • Priesečník priamky c a b pomenuj U.
 • Priesečník priamky c a d pomenuj N.
 • Priesečník priamky d a a pomenuj Y.
 • Bez merania urči a zapíš veľkosť obvodových úsečiek štvoruholníka KUNY.
 • Ako presnejšie nazývame štvoruholník KUNY?
 • Súvisiace články

  16.07.2016 12:00

  Veľa rekonštrukčných prác na školách a málo peňazí

  Mnohé školy a školské zariadenia sú v zlom stave. Po dlhých rokoch sú v nevyhovujúcom stave strechy, okná, fasády, sociálne zariadenia a šatne.
  25.01.2017 13:15

  Strojárstvo - správny krok k lepšej budúcnosti

  Nábor žiakov do študijných odborov strojárskeho zamerania je náročný. Školy v spolupráci so strojárskymi podnikmi umožňujú žiakom návštevy výrobných priestorov v rámci propagácie nedostatkových odborov na trhu práce. Niektoré p...