Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
20.06.2020 08:16

Tvorivé a inšpiratívne leto s eTwinning

I keď sa pomaly končí pre učiteľov mimoriadne náročný školský rok, učitelia zapojení do programu eTwinning majú možnosť odborne rásť i počas prázdnin. Je im na to k dispozícií portál www.etwinning.net , ktorý im ponúka možnosť stretávať sa a spolupracovať v online prostredí, v i cez prázdniny fungujúcich Skupinách eTwinning, ktoré sú skvelým nástrojom na spoluprácu eTwinning učiteľov a ich profesionálny rast.

Za posledné týždne od vypuknutia nákazy Covid-19 v Európe sme boli svedkami nielen uzavretia škôl ale zrušenia mnohých seminárov a akcií zameraných na nadväzovanie kontaktov pre učiteľov. Online kontinuálny profesionálny rozvoj a networking pre učiteľov boli vždy silnou stránkou programu eTwinning a preto by sme vám chceli dať do pozornosti skupiny eTwinning. Skupiny eTwinning sú virtuálne priestory, kde sa účastníci programu eTwinning stretávajú, diskutujú a hovoria o konkrétnych témach a predmetoch alebo iných oblastiach záujmu. Prostredníctvom týchto skupín môžu učitelia zdieľať svoje odborné skúsenosti, šíriť osvedčené postupy a spájať sa s inými učiteľmi z celej Európy i mimo nej. Najlepšie je, že sa to celé odohráva v online prostredí.

Témy skupín sú rôzne, od vedy až po jazyky a obsahujú vzdelávacie zdroje, ako metodiky a výučbové stratégie. Môžete tiež vytvárať a zapájať sa do skupín pre učiteľov v rámci vašej školy alebo miestnej oblasti. Jednoducho vyhľadajte „skupiny na stránke eTwinning Live" a môžete sa zapojiť.

Skupiny iniciované CSS" sú zamerané na rôzne témy a vedú ich skúsení účastníci programu eTwinning. V súčasnosti existuje 15 aktívnych skupín iniciovaných CSS zameraných na konkrétne témy, ako angličtina, environmentálna výchova, kódovanie a STEM. Každá skupina iniciovaná CSS si určuje aktivity a úlohy, o ktorých majú učitelia diskutovať a na ktorých majú spolupracovať. Skupiny iniciované CSS sú otvorené pre všetkých účastníkov bez ohľadu na to, na ktorom stupni vyučujú. Niektoré skupiny iniciované CSS sú určené pre konkrétne stupne alebo konkrétnych pracovníkov. Napríklad existuje skupina pre vedenie školy. S cieľom zamerať sa na učiteľov a školy odborného vzdelávania a prípravy (OVP) bola v apríli 2020 otvorená nová skupina iniciovaná CSS pre OVP. Táto skupina „Globálne spoločenstvo praxe" pozýva všetkých učiteľov, aby sa podelili o projekty a príklady osvedčených postupov a spoločne pracovali na činnostiach, ako sú online akcie.

Skupiny iniciované CSS taktiež organizovali spoločné činnosti počas pandémie Covid-19, aby takto podporili učiteľov zapojených do programu eTwinning a zdieľali osvedčené postupy medzi svojimi členmi. Tieto činnosti sa tiež dotýkajú témy skupiny a tohtoročnej témy programu eTwinning. Tu je niekoľko príkladov:

Vnášanie e-bezpečnosti do projektov eTwinning" vedie online akcie zamerané na to, ako skupiny iniciované CSS môžu pomôcť učiteľom pracovať z domu v období uzavretia škôl.

Angličtina ako druhý jazyk" zdieľa príklad toho, ako tvoriť online stretnutia a vzdelávacie materiály pre študentov počas uzavretia škôl.

Tvorivá trieda" ponúka príklady toho, ako byť kreatívny a environmentálny doma a s vašimi študentmi.

Podnikateľské vzdelávanie" organizuje diskusie na Twitter-i a online úlohy zamerané na klimatické zmeny a environmentálne výzvy.

Ste v programe eTwinning nováčikom? Potom určite navštívte skupinu „Virgilio", ktorá vám pomôže na ceste programom eTwinning a disponuje množstvom zdrojov, ktoré vám pomôžu s online výučbou a pritom využívať eTwinning.

Zaujímavým prázdninovým podujatím pre učiteľov MŠ a ZŠ – začiatočníkov a mierne pokročilých v eTwinningu, prioritne z málotriednych škôl je Letné dielňa, ktorá sa uskutoční v Poděbradoch v Českej republike 18. – 21.8.2020.   Letná dielňa je zážitkovou formou vzdelávania pre učiteľov eTwinningu, ktorí sa na štyri dni ocitnú v koži svojich žiakov - vymýšľajú zaujímavé úlohy pre partnerov, plnia ich úlohy, dozvedajú sa nové informácie o meste, v ktorom sú, spolupracujú v tíme, učia sa nové  aplikácie Web 2.0 a mnoho ďalšieho. V rámci Letnej dielne si účastníci pod vedením skúsených učiteľov - ambasádorov eTwinning - prakticky vyskúšajú spoluprácu na projekte eTwinning od začiatku do konca. Vyskúšajú si prácu s rôznymi digitálnymi technológiami, ktoré potom budú môcť využiť so svojimi žiakmi. Dozvedia sa tiež, ako úspešný projekt prezentovať. Po skončení letnej dielne bude mať každý účastník potrebné znalosti a schopnosti k uskutočneniu vlastného medzinárodného projektu. Vďaka účasti učiteľov zo Slovenska a Českej republiky budú mať možnosť nadviazať aj skutočné medzinárodné kontakty a začať svoj prvý projekt eTwinning. Link na prihlášku na LD tu.

eTwinning –vitálny európsky projekt s 15-ročnou tradíciou, ktorý je zárukou kvality moderného vzdelávania v 21. storočí a je inšpiráciou a motiváciou pre učiteľov, ktorí sa snažia odovzdávať vedomosti žiakom na základe využívania moderných technológií. Preto neváhajte a zapojte sa do jeho aktivít i počas leta.

 

Súvisiace články

21.05.2019 09:41

Mobilita Erasmus + v Národnom parku Sierra de Guadarrama, Španielsko

„ We are where we live ?!“ je názov projektu KA 229 Erasmus +, ktorý skúma vplyv lokálnych faktorov na našu osobnosť.
19.05.2017 15:45

FOOD REVOLUTION DAY v Nových Zámkoch

Ústrednou myšlienkou, ktorá vládla dňa 19.mája 2017 v novozámockej Kráľovsko - cisárskej jazdiarni bolo zdravé stravovanie.