Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
11.07.2019 12:16

Tvorivé workshopy spríjemnili študentom OA Levice posledný deň v škole

Dňa 27.6.2019 sa študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach zúčastnili kvalitných workshopov z dielne Iuventy. Prvý  z workshopov „IUVENTA a ERASMUS+ - možnosti pre mladých" bol zameraný  na informácie o vzdelávaní študentov, možnosti mobilít prostredníctvom projektu Erasmus + a tiež na dobrovoľnícke projekty pre mladých. Druhý z workshopov „Kritické myslenie ako nástroj búrania predsudkov" sa venoval neformálnym aktivitám zacieleným na budovanie kritického myslenia so zameraním na odbúranie predsudkov mladých k ich sociálne, kultúrne a zdravotne znevýhodneným rovesníkom.  Oba workshopy zastrešené IUVENTOU a jej skvelými koordinátorkami Gabrielou Kubelovou a Ivanou Boboňovou a prebehli v Kontakte - Mládežníckom centre v Leviciach pri príležitosti jeho 15. výročia založenia a boli súčasťou podujatia KONTAKT MESTU.

Súvisiace články

28.12.2016 08:15

Ako si vyberajú deviataci strednú školu?

Pri výbere strednej školy vraj často rozhoduje žiak a nie rodič. Ale je to tak? Žiaci si vyberajú strednú školu podľa svojich kamarátov. Jednoducho kam ide kamarát, tam chcem ísť aj ja. Nakoniec si treba uvedomiť, že prihlášku ...