Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
11.07.2019 12:16

Tvorivé workshopy spríjemnili študentom OA Levice posledný deň v škole

Dňa 27.6.2019 sa študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach zúčastnili kvalitných workshopov z dielne Iuventy. Prvý  z workshopov „IUVENTA a ERASMUS+ - možnosti pre mladých" bol zameraný  na informácie o vzdelávaní študentov, možnosti mobilít prostredníctvom projektu Erasmus + a tiež na dobrovoľnícke projekty pre mladých. Druhý z workshopov „Kritické myslenie ako nástroj búrania predsudkov" sa venoval neformálnym aktivitám zacieleným na budovanie kritického myslenia so zameraním na odbúranie predsudkov mladých k ich sociálne, kultúrne a zdravotne znevýhodneným rovesníkom.  Oba workshopy zastrešené IUVENTOU a jej skvelými koordinátorkami Gabrielou Kubelovou a Ivanou Boboňovou a prebehli v Kontakte - Mládežníckom centre v Leviciach pri príležitosti jeho 15. výročia založenia a boli súčasťou podujatia KONTAKT MESTU.

Súvisiace články

03.12.2018 15:38

Zlatý vek Peterhofu ojedinelá čarovná výstava v Bratislave

Zlatý vek Peterhofu ide o unikátny projekt výstavy realizovaný v prostredí Bratislavského hradu, ktorého predmetným účelom je oboznámiť návštevníkov s cenným bohatstvom kultúry cárskeho Ruska. Na realizácii vynikajúceho multime...
09.10.2016 13:00

Rozvoj duálneho vzdelávania v strojárskej výrobe

Skalickí strojári jednoznačne vedia, čo potrebujú žiaci pre svoje budúce povolanie. V zavádzaní systému duálneho vzdelávania patria k špičke na Slovensku, napredujú v úzkej spolupráci s partnerským podnikom Schaeffler Skalica, ...
29.03.2018 07:10

Najlepší strojári na celoštátnom kole ZENIT

Úspechy žiakov svedčia o kvalitnej odbornej príprave na stredných odborných školách technického zamerania.