Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
11.07.2019 12:16

Tvorivé workshopy spríjemnili študentom OA Levice posledný deň v škole

Dňa 27.6.2019 sa študenti tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach zúčastnili kvalitných workshopov z dielne Iuventy. Prvý  z workshopov „IUVENTA a ERASMUS+ - možnosti pre mladých" bol zameraný  na informácie o vzdelávaní študentov, možnosti mobilít prostredníctvom projektu Erasmus + a tiež na dobrovoľnícke projekty pre mladých. Druhý z workshopov „Kritické myslenie ako nástroj búrania predsudkov" sa venoval neformálnym aktivitám zacieleným na budovanie kritického myslenia so zameraním na odbúranie predsudkov mladých k ich sociálne, kultúrne a zdravotne znevýhodneným rovesníkom.  Oba workshopy zastrešené IUVENTOU a jej skvelými koordinátorkami Gabrielou Kubelovou a Ivanou Boboňovou a prebehli v Kontakte - Mládežníckom centre v Leviciach pri príležitosti jeho 15. výročia založenia a boli súčasťou podujatia KONTAKT MESTU.

Súvisiace články

23.04.2019 01:03

Užitočná káva - podujatie Káva s profesionálnym koučom

Celoslovenské podujatie - bezplatný koučing pre verejnosť s názvom Káva s profesionálnym koučom.
20.11.2017 03:16

Celoslovenská výtvarná súťaž na tému "Školská inklúzia - Sme si rovní bez ohľadu na národnosť a farbu pleti...&q...

Rok 2017 je venovaný inklúzii a jednou zo skvelých príležitostí pre žiakov i učiteľov zapojených do projektu eTwinning ako prejaviť svoj výtvarný talent bola i celoslovenská výtvarná súťaž na tému "Školská inklúzia - Sme si ro...