Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
04.10.2020 10:18

Týždne eTwinning 2020 začali

Učitelia i žiaci zapojení do projektu eTwinning sa i v tomto školskom roku môžu tešiť z rozmanitých a zaujímavých aktivít pravidelnej  kampane „Týždne eTwinning". Tohtoročná jesenná kampaň spustená od 28. septembra potrvá do 25. októbra 2020 a je zameraná na Klimatické zmeny a environmentálnu výchovu a na to, ako sa účastníci programu eTwinning môžu o tejto téme dozvedieť viac, ako ju môžu implementovať do svojich vyučovacích hodín, či do projektov eTwinning.

Počas kampane eTwinning sú pre učiteľov a žiakov pripravené rôzne podujatia a aktivity, ktorých cieľom je povzbudiť ich, aby intenzívnejšie pracovali v komunite eTwinning a pripravili nové kvalitné projekty s tematikou klimatických zmien, tiež ich inšpirovať ako projekt začať a ako ho realizovať vo virtuálnej triede. Na portáli je založená špeciálna stránka venovaná kampani, kde učitelia nájdu akcie, činnosti a zdroje, ktoré im môžu pomôcť so založením takéhoto projektu. Link na kampaň nájdete tu. Projekt na uvedenú tému môžete založiť do 25.10.2020 s označením #eTw4climate.

Týždne s eTwinning na stránke venovanej jesennej kampani ponúka tieto aktivity:

Ak ste počas kampane vytvorili nápad na realizáciu nového projektu na tému klimatické zmeny, môžete ho odoslať do nedele 25. októbra 2020 na platforme eTwinning Live. Nezabudnite kliknúť na tlačidlo kampane na konci formulára na charakteristiku projektu a pridať hashtag #eTw4climate do názvu projektu. Po odoslaní projektu budete mať možnosť zdieľať kreatívny plagát alebo video predstavujúce váš nápad v tomto Padlete. Váš plagát by mohol byť vybraný do e-knihy. Týždne eTwinning budú uzavreté veľkolepým finále: slávnostným odovzdávaním európskych cien a živým internetovým vysielaním výročnej konferencie eTwinning 22. – 23.10.2020. Tešíme sa na vaše príspevky už v pätnástom školskom roku fungovania programu eTwinning na Slovensku a ďakujeme za vašu doterajšiu priazeň! Veľa zdaru v jesennej kampani eTwinning.

Zuzana Mészárosová, ambasádor eTwinning