Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
01.10.2019 22:17

„Týždne eTwinning“ ponúkajú zaujímavé aktivity

Začiatkom októbra 2019 program eTwinning prichádza so zaujímavými novinkami pre učiteľov a žiakov, ktorí sú do neho zapojení. Je to nielen vynovený portál www.etwinning.net, ale učitelia i žiaci sa môžu tešiť z rozmanitých a zaujímavých aktivít pravidelnej  kampane „Týždne eTwinning".

Kampaň Týždne eTwinning 2019 nabáda účastníkov programu eTwinning k tomu, aby sa dozvedali o demokratickej účasti, spoznávali iných kolegov a zakladali kvalitné projekty zamerané na túto tému. Na portáli je založená špeciálna stránka venovaná kampani, kde učitelia nájdu akcie, činnosti a zdroje, ktoré im môžu pomôcť so založením projektu zameraného na demokratickú účasť. Kampaň ponúka nasledujúce činnosti:

  • Sobota 12. október od 10:00  – Online konferencia eTwinning
  • Ak učitelia počas kampane prišli s nápadom na realizáciu projektu na tému demokratická účasť, môžu ho predložiť do 27. októbra 2019.
  • Bola otvorená skupina venovanú kampani Týždne eTwinning 2019, kde sa môžu učitelia spájať sa s inými učiteľmi vo fóre na vyhľadávanie partnerov, nájsť podporné  pedagogické materiály a nahrávky online seminárov.

 

Tešíme sa na vás už v pätnástom školskom roku fungovania programu eTwinning na Slovensku a ďakujeme za vašu doterajšiu priazeň!

Dr. Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

 

Súvisiace články

05.02.2018 10:28

Poďme spolu začať zmenu!

Amnesty International Slovensko spúšťa nový vzdelávací projekt Start the Change!, ktorý sa zameriava na zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód a tém týkajúcich sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja do vyučovania na školách.
04.09.2018 18:04

Ako vzdelávať , Vzdelanie , ale aké ....

Vzdelanie dáva lepšie možnosti pre uplatnenie sa na trhu práce a je hlavným predpokladom zamestnania, ktoré vedie k sebestačnosti a zároveň podmieňuje spoločenskú dôstojnosť a sebaúctu. Komercializmus bol hybnou silou pono...