Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kornélia Ďuríková
16.08.2016 10:00

Učiteľ a myseľ nastavená na rast

To, aký máme postoj k životu, životným situáciám, ľuďom okolo nás je výsledkom nastavenia vlastnej mysle. My sami rozhodujeme o tom ako budeme vnímať, rozmýšľať a prípadne aj hodnotiť dianie okolo nás. Profesorka Carol Dweck zo Stanfordskej univerzity vytvorila teóriu „Mindset“, ktorá hovorí o dvoch typoch nastavenia mysle, fixnej a otvorenej na rast. Tieto dve mysle určujú v našom živote veľa. Vo vzdelávaní však zohrávajú kľúčovú úlohu.

Fixná myseľ je presvedčenie, že vaše kvality, schopnosti, charakter, talent, ba dokonca inteligencia je nemenná. Ľudia s fixnou mysľou trávia celý život neustálym potvrdzovaním svojich schopností. Veria, že úspech príde sám, a že ak už raz aj niečo dosiahnu, nemusia na sebe ďalej pracovať. Vyhýbajú sa výzvam a pri prekážkach sa rýchlo vzdávajú.

Myseľ nastavená na rast je založená na presvedčení, že vaše schopnosti sú niečím, čo môžete kultivovať vlastným úsilím. Každý z nás je iný v svojom počiatočnom nadaní a schopnostiach, v svojich záujmoch alebo v povahe, no každý z nás sa môže meniť a rásť pomocou praxe a skúseností. Pravda, že každý nemôže dosiahnuť čokoľvek, AVŠAK myseľ nastavená na rast verí, že skutočný potenciál človeka je neznámy, nerozpoznateľný. A že je veľmi ťažké dopredu povedať, čo sa dá dosiahnuť ak sa skombinujú roky nadšenia, námahy a tvrdej práce.

Teória „Mindset“ je veľmi úzko spojená s vytrvalosťou, láskou k učeniu, motiváciou, kreativitou a v neposlednom rade s úspechom v živote. Výborná správa je, že mysli nastavej na rast sa DÁ naučiť. Mnohé školy na svete, ktoré sa pokúšajú aplikovať prvky pozitívnej psychológie v edukácii učia učiteľov, ako aj deti, mať myseľ nastavenú na rast. Ak ju totiž máme, dokážeme lepšie zvládať prekážky, v svojich zručnostiach sa neustále zlepšujeme, radi skúšame, nevzdávame sa, na šikovnejších ľudí okolo nás sa nepozeráme ako na nebezpečenstvo, ale naopak zdroj inšpirácie. Mať myseľ nastavenú na rast je túžba neustále sa učiť. Aj preto je vo vzdelávaní zásadná.

Naučiť sa jej však v skutočnosti vôbec nie je také ľahké. Naše postoje častokrát ovládajú stereotypy. A v práci učiteľa je „stereotyp“ skutočný nepriateľ. Ale čo môže byť viac inšpiratívne, ľudské a zároveň náročné ako školské prostredie? Škola je studnica nápadov, príležitostí, životných situácií, ktorá ponúka samotným učiteľom možnosť rásť a rozvíjať sa. Stačí „len“ mať myseľ otvorenú na rast.

Ako hovorí Dweck, „učitelia s fixným nastavením mysle, rozmýšľajú o sebe ako o hotových výrobkoch. Ich rola spočíva jednoducho vo vštepovaní vlastných vedomostí. No nestane sa táto činnosť nudnou, keď ju človek robí dokola každý rok? Stáť pred ďalším davom tvárí a vštepovať. To je teda ťažké.“ Učitelia s nastavením mysle na rast dokážu prinášať do škôl, tried, kolektívov, do svojej práce ako aj pre samotné deti rozvoj. Títo učitelia učia deti, že v živote neexistujú skratky, že život je tvrdá práca a úspech prichádza iba kombináciou zanietenia a veľkého úsilia. Sú nároční. Veľa učiteľov, dnes stojí pred dilemou, zvyšovať alebo znižovať nároky na deti. Veľa sa hovorí o podpore sebavedomia detí, potrebe detí zažiť úspech a veľa chváliť. Podstatné je ale čo chválime a ako k tomu pristúpime. Prof. Dweck tvrdí, „prestaňme deti chváliť za talent, inteligenciu. Oceňujme proces, snahu a tvrdú prácu.“ Učiteľom tiež posiela v svojej knihe odkaz, „Znižovanie nárokov vedie iba k biedne vzdelaným žiakom, ktorí majú pocit, že majú nárok na jednoduchú prácu a hojnú chválu. Na druhej strane, len zvyšovanie nárokov na školách bez toho, aby sa študentom poskytli prostriedky na ich dosiahnutie, je receptom na KATASTROFU. Iba to privádza biedne pripravených alebo slabo motivovaných študentov k neúspechu a vytláča ich von zo školy.“

Učiteľ s mysľou nastavenou na rast povie žiakovi pravdu, no zároveň mu ukáže cestu ako prekonať nezdar, prekážku. Vedie ho po nej. Vytvára atmosféru dôvery, starostlivosti, dáva žiakom spätnú väzbu založenú na konštruktívnej kritike, oceňuje proces a nie iba výsledok. Žiakom dáva najavo, že chyby im pomáhajú rásť, učiť sa. A sú len zle zvolenou stratégiou. Deti úprimne podporuje. Verí, že každý jeden žiak má v sebe potenciál, ktorý sa dá rozvíjať. Nezaujíma sa o vyučovanie, ale zaujíma sa o učenie.

 

Zaujímavé videá, linky:

https://www.khanacademy.org/youcanlearnanything (slovenské titulky)

https://www.youtube.com/watch?v=pN34FNbOKXc

https://www.mindsetworks.com

Zdroje

Dweck, C.: Nastavenie mysle, 2015, Citadella

Súvisiace články

21.06.2017 19:00

Ukázali zručnosť, silu, vytrvalosť....

Kto? Žiaci Obchodnej akadémie Šurany . Kde? Na Olympijských hrách OA Šurany.