Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
01.03.2019 08:12

Učitelia sa môžu vzdelávať v eTwinningu neustále

I v marci prichádza eTwinning so svojimi zaujímavými novinkami pre učiteľov z celého Slovenska. Program eTwinning poskytuje program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet i v druhom polroku tohto školského roka. Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné, akreditované a poskytované vo všetkých regiónoch Slovenska. Učitelia sa môžu na toto vzdelávanie prihlásiť tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/41-kontinualne-vzdelavanie-skolske-projekty-a-medzinarodne-partnerstva-cez-internet-8-kreditov

Pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať na diaľku a sami si určovať čas na vzdelávanie ponúkame možnosť zapísať sa do diaľkového elearningového kurzu „Metodika eTwinningových projektov" a vo virtuálnej triede s českými učiteľmi vyskúšať všetky kroky pre realizáciu medzinárodného projekt. Kurz potrvá 6 týždňov, je určený začiatočníkom a sprevádzať vás budú skúsení tútori. Prihlásiť sa môžu učitelia tu. Kurz sa začína už 18. marca 2019.

Pre učiteľov sú pripravené inšpiračné webináre a sú zamerané na skvalitnenie už založených a prebiehajúcich projektov a naučíte sa niektoré nové nástroje vhodné pre medzinárodnú spoluprácu i na vyučovacie hodiny. Link na prihlásenie sa na webináre je tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/42-skolenia-etwinning-prezencne-aj-online

Veľa zdaru vo vzdelávaní s programom eTwinning!

Súvisiace články

04.04.2016 14:45

"....Štestí je krásná věc ale prachy si za něj nekoupíš...."

Kariérové poradenstvo môže ponúkať stredoškolákom viac ako štandardnú orientáciu pri výbere budúceho povolania alebo vysokej školy. Gymnázium v Šamoríne sa ho pokúša obohatiť o témy týkajúce sa životnej spokojnosti a kvality ...