Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
01.03.2019 08:12

Učitelia sa môžu vzdelávať v eTwinningu neustále

I v marci prichádza eTwinning so svojimi zaujímavými novinkami pre učiteľov z celého Slovenska. Program eTwinning poskytuje program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet i v druhom polroku tohto školského roka. Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné, akreditované a poskytované vo všetkých regiónoch Slovenska. Učitelia sa môžu na toto vzdelávanie prihlásiť tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/41-kontinualne-vzdelavanie-skolske-projekty-a-medzinarodne-partnerstva-cez-internet-8-kreditov

Pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať na diaľku a sami si určovať čas na vzdelávanie ponúkame možnosť zapísať sa do diaľkového elearningového kurzu „Metodika eTwinningových projektov" a vo virtuálnej triede s českými učiteľmi vyskúšať všetky kroky pre realizáciu medzinárodného projekt. Kurz potrvá 6 týždňov, je určený začiatočníkom a sprevádzať vás budú skúsení tútori. Prihlásiť sa môžu učitelia tu. Kurz sa začína už 18. marca 2019.

Pre učiteľov sú pripravené inšpiračné webináre a sú zamerané na skvalitnenie už založených a prebiehajúcich projektov a naučíte sa niektoré nové nástroje vhodné pre medzinárodnú spoluprácu i na vyučovacie hodiny. Link na prihlásenie sa na webináre je tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/42-skolenia-etwinning-prezencne-aj-online

Veľa zdaru vo vzdelávaní s programom eTwinning!

Súvisiace články

15.06.2018 07:10

Získanie profesionálnych pracovných kompetencií na stáži v Českej republike

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa na konci mája 2018 vrátili z dvojtýždňovej odbornej praxe - stáže, ktorú absolvovali v dopravných firmách a autoservisoch v Českej republike. Pr...
02.05.2019 08:33

Zavítajte do domu U dobrého pastiera

Dom U dobrého pastiera bol postavený koncom 18.storočia v rokokovom umeleckom slohu. Sídli na Židovskej ulici v blízkosti Múzea židovskej kultúry. Ide o významný symbol stredoeurópskej meštianskej architektúry. Sídli v ňom exp...