Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
01.03.2019 08:12

Učitelia sa môžu vzdelávať v eTwinningu neustále

I v marci prichádza eTwinning so svojimi zaujímavými novinkami pre učiteľov z celého Slovenska. Program eTwinning poskytuje program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet i v druhom polroku tohto školského roka. Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné, akreditované a poskytované vo všetkých regiónoch Slovenska. Učitelia sa môžu na toto vzdelávanie prihlásiť tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/41-kontinualne-vzdelavanie-skolske-projekty-a-medzinarodne-partnerstva-cez-internet-8-kreditov

Pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať na diaľku a sami si určovať čas na vzdelávanie ponúkame možnosť zapísať sa do diaľkového elearningového kurzu „Metodika eTwinningových projektov" a vo virtuálnej triede s českými učiteľmi vyskúšať všetky kroky pre realizáciu medzinárodného projekt. Kurz potrvá 6 týždňov, je určený začiatočníkom a sprevádzať vás budú skúsení tútori. Prihlásiť sa môžu učitelia tu. Kurz sa začína už 18. marca 2019.

Pre učiteľov sú pripravené inšpiračné webináre a sú zamerané na skvalitnenie už založených a prebiehajúcich projektov a naučíte sa niektoré nové nástroje vhodné pre medzinárodnú spoluprácu i na vyučovacie hodiny. Link na prihlásenie sa na webináre je tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/42-skolenia-etwinning-prezencne-aj-online

Veľa zdaru vo vzdelávaní s programom eTwinning!

Súvisiace články

04.06.2017 07:30

Spolucítia a pomáhajú

Hemofília je genetické ochorenie krvi, porucha krvnej zrážanlivosti. Toto ochorenie sprevádza ľudí ,ktorí sú ňou postihnutí, po celý život.   Ochorenie sa síce dá liečiť, ale nie je vyliečiteľné. Slovenské hemofilické združenie...
16.02.2017 14:30

Poznáme mená víťazov Nitrianskeho kraja v Súťaži žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 16. februára 2017 sa stretli najlepší z najlepších na 51.ročníku krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači