Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
28.12.2017 21:39

Udržiavajú tradície a zvyky našich predkov

Dňa 26. decembera 2017 sa vo Františkánskom kostole v Nových Zámkoch konal XXIII. ročník podujatia Jasličková slávnosť, kde vystúpili Spevácky zbor Lipa pri MoMS v Nových Zámkoch, Novozámocký Zlatý levík, Píšťalôčka a Luxurians pri ZUŠ Nové Zámky, huslisti zo ZUŠ Nové Zámky , Sofia Mária Kasášová a Ema Kasášová, zo ZŠ Gábora Bethlena v Nových Zámkoch. Program svojím umeleckým majstrovstvom umocnili Mgr. PhDr. Ladislav Dráfi Dis. Art. hrou na klavíri a hrou na husliach Bc. Ladislav Dráfi Dis. art – junior. V závere podujatia všetci účinkujúci a obecenstvo si zaspievali „ Tichú noc". Popriali si v Novom roku Božieho požehnania, veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a nezabudli si zaželať ani prasiatko šťastia s neminúcimi sa euromincami.

Tomuto podujatiu predchádzali viaceré ďalšie aktivity organizované Mestom Nové Zámky a Združením pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, ktoré nám priblížil predseda Združenia pre VDAM PhDr. Ladislav Dráfi :

- Dňa 15. decembra sa v priestoroch Kina Mier konalo podujatie Zlaté Vianoce so Zlatým levíkom - prehliadka malých koledníkov /Ďatelinka MŠ Ďorocká, MŠ Bitunková, Zlatý levík, Píšťalôčka, Luxurians pri ZUŠ NZ/. Súčasťou podujatia boli : súťaž v spievaní „Poznáš koledy?" a súťaž v recitácii, próze, vlastnej tvorbe na tému: „Od Adventu do  troch kráľov" . Vestibul patril tvorivým dielňam a súťaži o najkrajší adventný veniec. Deti a pedagógovia v školách vytvárali svoje diela sami, no väčšinou sa do prác zapájali kolektívne. Adventné vence zožali úspech, ktorý sa oceňoval balíkmi plnými prekvapení a diplomami.  „Pohár laureáta" získala MŠ Ďorocká. Porota bola štedrá, všetkých ocenili zlatým ocenením za prekrásnu dekoráciu a nápaditosť.

Detský folklórny súbor  Novozámocký Zlatý levík  pravideľne vystupuje na kutúrnych podujatiach mesta Nové Zámky. Kedy sa s nim najbližšie stretneme?

- Novoročný trojkráľový koncert vo Františkánskom kostole, dňa 6. januára 2018,  uzatvorí škálu podujatí mesta Nové Zámky organizovanú v rámci 3.ročníka Vyšehradských vianoc. Okrem Zlatého levíka vystúpia na koncerte Luxurians, foklórne súbory Mlynček a Zámčan. Nebudú chýbať aj sólisti zo Základnej umeleckej školy Nové Zámky.

Text: Helena Rusnáková

Foto: Mesto Nové Zámky