Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
28.12.2017 21:39

Udržiavajú tradície a zvyky našich predkov

Dňa 26. decembera 2017 sa vo Františkánskom kostole v Nových Zámkoch konal XXIII. ročník podujatia Jasličková slávnosť, kde vystúpili Spevácky zbor Lipa pri MoMS v Nových Zámkoch, Novozámocký Zlatý levík, Píšťalôčka a Luxurians pri ZUŠ Nové Zámky, huslisti zo ZUŠ Nové Zámky , Sofia Mária Kasášová a Ema Kasášová, zo ZŠ Gábora Bethlena v Nových Zámkoch. Program svojím umeleckým majstrovstvom umocnili Mgr. PhDr. Ladislav Dráfi Dis. Art. hrou na klavíri a hrou na husliach Bc. Ladislav Dráfi Dis. art – junior. V závere podujatia všetci účinkujúci a obecenstvo si zaspievali „ Tichú noc". Popriali si v Novom roku Božieho požehnania, veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a nezabudli si zaželať ani prasiatko šťastia s neminúcimi sa euromincami.

Tomuto podujatiu predchádzali viaceré ďalšie aktivity organizované Mestom Nové Zámky a Združením pre vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, ktoré nám priblížil predseda Združenia pre VDAM PhDr. Ladislav Dráfi :

- Dňa 15. decembra sa v priestoroch Kina Mier konalo podujatie Zlaté Vianoce so Zlatým levíkom - prehliadka malých koledníkov /Ďatelinka MŠ Ďorocká, MŠ Bitunková, Zlatý levík, Píšťalôčka, Luxurians pri ZUŠ NZ/. Súčasťou podujatia boli : súťaž v spievaní „Poznáš koledy?" a súťaž v recitácii, próze, vlastnej tvorbe na tému: „Od Adventu do  troch kráľov" . Vestibul patril tvorivým dielňam a súťaži o najkrajší adventný veniec. Deti a pedagógovia v školách vytvárali svoje diela sami, no väčšinou sa do prác zapájali kolektívne. Adventné vence zožali úspech, ktorý sa oceňoval balíkmi plnými prekvapení a diplomami.  „Pohár laureáta" získala MŠ Ďorocká. Porota bola štedrá, všetkých ocenili zlatým ocenením za prekrásnu dekoráciu a nápaditosť.

Detský folklórny súbor  Novozámocký Zlatý levík  pravideľne vystupuje na kutúrnych podujatiach mesta Nové Zámky. Kedy sa s nim najbližšie stretneme?

- Novoročný trojkráľový koncert vo Františkánskom kostole, dňa 6. januára 2018,  uzatvorí škálu podujatí mesta Nové Zámky organizovanú v rámci 3.ročníka Vyšehradských vianoc. Okrem Zlatého levíka vystúpia na koncerte Luxurians, foklórne súbory Mlynček a Zámčan. Nebudú chýbať aj sólisti zo Základnej umeleckej školy Nové Zámky.

Text: Helena Rusnáková

Foto: Mesto Nové Zámky


 

 

 

Súvisiace články

11.08.2017 17:30

Stretnutie s históriou

Letné prázdniny sa už prehupli do druhého polčasu. Žiaci a študenti okrem naberania bronzu od slnečných lúčov majú možnosť nabrať si plné vrece zážitkov z prázdninového programu . Tí, ktorí majú radi históriu, si k nim môžu pr...
26.12.2018 11:27

S diferencovaným vyučovaním k zvýšeniu efektivity a kvality vyučovania

Učiteľ by mal pripraviť každú vyučovaciu hodinu tak, aby žiak mal záujem sa vzdelávať a osobnostne rásť.
19.12.2017 17:17

Prečo je potrebné venovať pozornosť vzdelávaniu k udržateľnému rozvoju?

Téma udržateľného rozvoja hýbe celým svetom, preto považujeme za nanajvýš dôležité, aby sa jej venovali aj učitelia napr. na hodinách biológie, geografie, chémie, fyziky, ale aj etickej výchovy, telesnej výchovy, histórie, cudz...