Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
21.06.2017 19:00

Ukázali zručnosť, silu, vytrvalosť....

Kto? Žiaci Obchodnej akadémie Šurany . Kde? Na Olympijských hrách OA Šurany.

Z histórie vieme, že 23. júna 1894 na parížskej Sorbonne boli prijaté návrhy baróna Pierra de Coubertin zriadiť Medzinárodný olympijský výbor, ako aj obnoviť v novoveku tradíciu antických olympijských hier. Tento deň sa neskôr stal oficiálnym sviatkom medzinárodného olympijského hnutia a každoročne sa pripomína na celom svete ako Olympijský deň.

Slovenský olympijský výbor už od svojho vzniku, t.j. od roku 1993 každoročne v tento deň, resp. počas týždňa v tretej dekáde júna, organizuje rôzne aktivity - predovšetkým Beh Olympijského dňa (BOD). Beh preto, lebo je to základný prejav aktívneho ľudského pohybu. Je jednoduchý a dá sa organizovať všade a takmer pre všetkých.

Do tohto podujatia sa aktívne zapojila aj Obchodná akadémia Šurany. Dňa 21. júna sa na škole v réžii učiteľa telesnej výchovy Mgr. Rudolfa Šulíka uskutočnili „Olympijské hry OA Šurany“, do ktorých sa aktívne zapojila každá trieda. Žiaci súťažili vo viacerých športových disciplínach (beh, skok do diaľky, hod granátom …), preverili si svoju zručnosť v loptových hrách, vedomosti z prvej pomoci a dopravnej výchovy. Putovný pohár a diplom za 1.miesto si z rúk riaditeľky školy,Ing.Evy Matejíčkovej prevzal tím víťaznej 3.B triedy. Druhé miesto obsadili žiaci 1.B triedy a na 3.mieste sa umiestnila 3.A trieda.

Žiaci školy svojim záujmom o podujatie a výkonmi ukázali, že ani budúcim ekonómom šport nie je cudzí.

Súvisiace články

04.05.2018 20:49

Výstava Petržalka 1990-2000 čaká na vás

Od 26. 04. – 30. 06. 2018 je inštalovaná v priestoroch pobočky Miestnej knižnice Petržalka Základnej školy na Turnianskej 10 výstava s názvom Petržalka 1990-2000, ktorá mapuje spoločenský život tunajších obyvateľov s predmetným...
23.06.2018 15:48

Mestský park Petržalka City slávnostne skolaudovaný

V polovici júna 2018 bol otvorený v Bratislave-Petržalke za účasti primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala nový mestský park pri Chorvátskom ramene Petržalka City. Hlavným zriaďovateľom otvoreného priestoru je Magistrát mesta B...