Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
21.06.2017 19:00

Ukázali zručnosť, silu, vytrvalosť....

Kto? Žiaci Obchodnej akadémie Šurany . Kde? Na Olympijských hrách OA Šurany.

Z histórie vieme, že 23. júna 1894 na parížskej Sorbonne boli prijaté návrhy baróna Pierra de Coubertin zriadiť Medzinárodný olympijský výbor, ako aj obnoviť v novoveku tradíciu antických olympijských hier. Tento deň sa neskôr stal oficiálnym sviatkom medzinárodného olympijského hnutia a každoročne sa pripomína na celom svete ako Olympijský deň.

Slovenský olympijský výbor už od svojho vzniku, t.j. od roku 1993 každoročne v tento deň, resp. počas týždňa v tretej dekáde júna, organizuje rôzne aktivity - predovšetkým Beh Olympijského dňa (BOD). Beh preto, lebo je to základný prejav aktívneho ľudského pohybu. Je jednoduchý a dá sa organizovať všade a takmer pre všetkých.

Do tohto podujatia sa aktívne zapojila aj Obchodná akadémia Šurany. Dňa 21. júna sa na škole v réžii učiteľa telesnej výchovy Mgr. Rudolfa Šulíka uskutočnili „Olympijské hry OA Šurany“, do ktorých sa aktívne zapojila každá trieda. Žiaci súťažili vo viacerých športových disciplínach (beh, skok do diaľky, hod granátom …), preverili si svoju zručnosť v loptových hrách, vedomosti z prvej pomoci a dopravnej výchovy. Putovný pohár a diplom za 1.miesto si z rúk riaditeľky školy,Ing.Evy Matejíčkovej prevzal tím víťaznej 3.B triedy. Druhé miesto obsadili žiaci 1.B triedy a na 3.mieste sa umiestnila 3.A trieda.

Žiaci školy svojim záujmom o podujatie a výkonmi ukázali, že ani budúcim ekonómom šport nie je cudzí.

Súvisiace články

21.04.2017 22:00

Poznáme víťazov regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2017

Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno, Hostiteľská štruktúra Europe Direct Informačného Centra v Komárne zorganizovala súťaž Mladý Európan 2017 dňa 20.apríla .