Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.10.2019 07:19

UROBME SI FARBIČKOVÉ ČÍSIELKOVO

V piatok 18.10. 2019 sa v priestoroch ZŠ Gábora Bethlena v Nových Zámkoch uskutočnilo výtvarno-tvorivé dopoludnie.

Projektový deň- „Urobme si  farbičkové čísielkovo „ bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Kolektívy žiakov MŠ – Šoltésová, Nábrežná a Bitúnková Nové Zámky a ZŠ- Tvrdošovce, Jasová a ZŠ-G. Bethlena Nové Zámky , spolu so svojimi pani učiteľkami sa v jedálni školy navzájom predstavili a predviedli krátky kultúrny program . Ich milé vystúpenie pozorne sledovali aj hostia , ktorí prijali pozvanie- zástupca primátora mesta Nové Zámky Ing. Norbert Kádek, pani Mária Bogárová zo Školského úradu Nové Zámky a pán Martin Pokorný zo ZUŠ Nové Zámky.

Po skončení programu sa malí výtvarníci pustili do kreslenia a maľovania. Téma bola všetkým veľmi blízka, číslice, čísla – obkresľovali , dotvárali a vznikali zaujímavé kolektívne diela. Pracovali rôznymi výtvarnými technikami- rozfukovanie farebných škvŕn, kresba, maľba , dotváranie farebných plôch, lepenie , strihanie.

Napokon hotové práce nainštalovali vo vestibule školy . Budíček , čísla na zelenej lúke, koralový útes s číslami- rybičkami , číslice- školáci šantiaci na lúke, to všetko sa žiakom podarilo spoločne vytvoriť.

Pozitívne hodnotenie , výtvarníka pána Pokorného, nadšenie,  radosť z tvorby , srdečná a milá atmosféra boli súčasťou výtvarno-tvorivého dopoludnia.

Všetci zúčastnení – žiaci, učitelia i hostia , boli odmenení tričkami s logo školy .

V závere podujatia odzneli slová, podčiarkujúce potrebu organizovať čo najviac podobných podujatí, ktoré žiakom poskytujú priestor na tvorivú a spontánnu výtvarnú tvorbu .

PaedDr. Gabriela Mizereová, garant podujatia

 

Súvisiace články

03.12.2016 17:15

ZENIT opäť na pôde SOŠ technickej Tlmače

Cieľom súťaže je podporiť talentovanú mládež, ktorá rozvíja svoje vedomosti a zručnosti v oblasti strojárstva.
03.03.2017 12:15

Preplnená mailová schránka

Jeden deň som popoludní s hrôzou zistila, že mám veľmi plnú mailovú schránku. Keď som ju otvorila, nevedela som aké maily mi to prišli, nuž som ich začala postupne otvárať a...