Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
11.11.2020 12:07

Urobme si farbičkové domčekovo

        Už niekoľko rokov, v mesiaci október, sa v priestoroch ZŠ  Gábora  Bethlena  Nové  Zámky  stretávajú kolektívy  žiakov, učiteľov  MŠ  a ZŠ s cieľom  výtvarne a tvorivo sa navzájom  obohatiť v rámci projektu  „Urobme si farbičkové domčekovo".

       V tomto roku protiepidemické opatrenia v súvislosti s ochorením Covid 19 ovplyvnili priebeh súťaže, ale od garanta podujatia  PaedDr. Gabriely Mizereovej   prišla dobrá správa . Projektový deň sa uskutočnil.

„ Projektový deň „Urobme si farbičkové domčekovo"   vzhľadom na epidemickú situáciu krajiny bol zrealizovaný  dištančnou formou.  Do projektu, ktorý  sme mohli zrealizovať vďaka  finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja, sa zapojili tri materské a tri základné školy okresu Nové Zámky.

           Kolektívy žiakov MŠ – Šoltésová,   Bitúnková  , MŠ – Kvietok  Nové Zámky  a ZŠ- Tvrdošovce, ZŠ Jasová a ZŠ-G. Bethlena  Nové Zámky ,  na základe poskytnutých    informácii,  tvorili kolektívne práce v priestoroch svojich škôl. Téma bola veľmi príťažlivá - farbičkové domčekovo.

        Inšpiráciou  pre kolektívy  žiakov  boli   rozprávky , básničky ,  reálny svet ľudí i živočíchov.  Niektorí sa inšpirovali geometrickými tvarmi, iní svoje domčeky budovali  maľbou či kombinovanou technikou. Vtáčie príbytky  sa taktiež stali predmetom ich   úspešného ,výtvarného stvárnenia. Najdôležitejšie však bolo  , že sa všetci zúčastnení  pri práci  dobre cítili, spolupracovali  a rozvíjali svoju  tvorivosť.  

         Napokon  hotové práce nainštalovali vo svojich triedach a predstavili ich svojim spolužiakom. Nadšenie,  radosť z tvorby , srdečná a milá atmosféra, zdokumentovaná fotografiami , ktoré boli súčasťou   ich výtvarného snaženia."

        Všetci zúčastnení – žiaci, učitelia  boli odmenení   tričkami s logom  školy a malými darčekmi.

        Vďaka výbornej spolupráci  pedagógov zúčastnených škôl  sa i v tomto zložitom období   podarilo projekt úspešne zrealizovať  a  žiakom poskytnúť  priestor na  radostnú  a  tvorivú    výtvarnú  aktivitu .

 

 

Foto: G.Mizereová

Text: Helena Rusnáková

 

             

Súvisiace články

05.06.2016 13:00

Pracovné listy a omaľovávanky z internetu

Dnes som bola v niekoľkých kaviarničkách ponúknuť do detského kútika omaľovánky, čo kreslievam pre deti. Áno, chcela som si urobiť reklamu.
08.10.2019 16:50

Kultúrne klenoty Hudobného múzea

Hudobné múzeum predstavuje neodmysliteľnú zložku Slovenského národného múzea(ďalej SNM) v Bratislave. Sídli na Žižkovej 18 v prízemných priestoroch historickej budovy(tzv. Brämerova kúria) nachádzajúcej sa len pár krokov od pro...