Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.10.2018 19:45

UROBME SI FARBIČKOVÉ PÍSMENKOVO

Vo štvrtok 18.10. 2018 sa na ZŠ –G. Bethlena Nové Zámky konalo výtvarno-tvorivé dopoludnie.

Projektový deň - „Urobme si  farbičkové písmenkovo „ bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Podujatie nám bližšie priblížila PaedDr. Gabriela Mizereová, garant podujatia:

„Kolektívy žiakov MŠ a ZŠ spolu so svojimi pani učiteľkami sa v jedálni školy navzájom predstavili a predviedli krátky kultúrny program . Ich milé vystúpenie pozorne sledovali aj hostia , ktorí prijali pozvanie- pani Helena Bohátová- členka Rady školy, pani Jarmila Krochtová z MSÚ , pani Kati Decsi- galerijný pedagóg a pán Martin Pokorný zo ZUŠ. Prítomných svojim vystúpením zaujala i školská kapela B -Show Band.

Po skončení programu sa malí výtvarníci pustili do kreslenia a maľovania. Téma bola všetkým veľmi blízka, písmeno ako znak- obkresľovali, odtláčali, dotvárali a vznikali zaujímavé kolektívne diela. Pracovali rôznymi výtvarnými technikami, používajúc pripravený materiál.

Napokon hotové práce nainštalovali vo vestibule školy . Šarkan s písmenkovým chvostom , maľovaná abeceda, Konštantín a Metod s tvarmi hlaholiky, vychádzka do prírody, dotvárané veľké tlačené Š a kompozícia s odtláčaných písmen, to všetko sa žiakom podarilo vytvoriť.

Pozitívne hodnotenie odborníkov nadšenie,  radosť z tvorby , srdečná a milá atmosféra boli súčasťou vydareného podujatia.

Všetci zúčastnení – žiaci, učitelia i hostia , boli odmenení tričkami s logom našej školy .

Pri záverečnom hodnotení odzneli slová podčiarkujúce potrebu organizovať čo najviac podobných podujatí, ktoré rozvíjajú kreativitu, spoluprácu a súdržnosť žiakov."

 

 

Súvisiace články

03.06.2019 13:34

Krása pre ženu stvorená

V dňoch 22.03.- 29.09.2019 je inštalovaná v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 2 v Bratislave etnografická výstava s názvom Krása pre ženu stvorená. Hlavnou kurátorkou odborného podujatia je folkloris...
23.03.2016 18:45

Korene úspešnosti, charakter a silné stránky osobnosti

Veríte, že minulosť ovplyvňuje budúcnosť? Poznáte tú formulku, „prostredie formuje aj deformuje“. Pozitívna psychológia ale verí, že životné okolnosti nás ovplyvňujú len z 10% . Zvyšok je v rukách genetiky a predovšetkým vlastn...