Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.10.2018 19:45

UROBME SI FARBIČKOVÉ PÍSMENKOVO

Vo štvrtok 18.10. 2018 sa na ZŠ –G. Bethlena Nové Zámky konalo výtvarno-tvorivé dopoludnie.

Projektový deň - „Urobme si  farbičkové písmenkovo „ bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Podujatie nám bližšie priblížila PaedDr. Gabriela Mizereová, garant podujatia:

„Kolektívy žiakov MŠ a ZŠ spolu so svojimi pani učiteľkami sa v jedálni školy navzájom predstavili a predviedli krátky kultúrny program . Ich milé vystúpenie pozorne sledovali aj hostia , ktorí prijali pozvanie- pani Helena Bohátová- členka Rady školy, pani Jarmila Krochtová z MSÚ , pani Kati Decsi- galerijný pedagóg a pán Martin Pokorný zo ZUŠ. Prítomných svojim vystúpením zaujala i školská kapela B -Show Band.

Po skončení programu sa malí výtvarníci pustili do kreslenia a maľovania. Téma bola všetkým veľmi blízka, písmeno ako znak- obkresľovali, odtláčali, dotvárali a vznikali zaujímavé kolektívne diela. Pracovali rôznymi výtvarnými technikami, používajúc pripravený materiál.

Napokon hotové práce nainštalovali vo vestibule školy . Šarkan s písmenkovým chvostom , maľovaná abeceda, Konštantín a Metod s tvarmi hlaholiky, vychádzka do prírody, dotvárané veľké tlačené Š a kompozícia s odtláčaných písmen, to všetko sa žiakom podarilo vytvoriť.

Pozitívne hodnotenie odborníkov nadšenie,  radosť z tvorby , srdečná a milá atmosféra boli súčasťou vydareného podujatia.

Všetci zúčastnení – žiaci, učitelia i hostia , boli odmenení tričkami s logom našej školy .

Pri záverečnom hodnotení odzneli slová podčiarkujúce potrebu organizovať čo najviac podobných podujatí, ktoré rozvíjajú kreativitu, spoluprácu a súdržnosť žiakov."

 

 

Súvisiace články

26.07.2018 13:45

Cvrlikanie CVrČka

Všetci žiaci a pedagógovia základných škôl v Moldave nad Bodvou poznajú, čo sa schováva pod názvom Cvrlikanie. Vedia, že ide o sériu zaujímavých preventívnych podujatí, ktoré organizuje Centrum voľného času CVrČek (CVČ). 
05.02.2016 10:00

Vieš prečo a ako sa učiť anglicky?

Nie som odborníkom historických udalostí a zároveň nepodávam správy priamo z univerzitnej veže zo slonoviny. Napriek tomu sa rada dozvedám nové veci a o to radšej sa s nimi podelím s každým, kto zmýšľa pozitívne, nebojí sa budo...