Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.10.2018 19:45

UROBME SI FARBIČKOVÉ PÍSMENKOVO

Vo štvrtok 18.10. 2018 sa na ZŠ –G. Bethlena Nové Zámky konalo výtvarno-tvorivé dopoludnie.

Projektový deň - „Urobme si  farbičkové písmenkovo „ bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Podujatie nám bližšie priblížila PaedDr. Gabriela Mizereová, garant podujatia:

„Kolektívy žiakov MŠ a ZŠ spolu so svojimi pani učiteľkami sa v jedálni školy navzájom predstavili a predviedli krátky kultúrny program . Ich milé vystúpenie pozorne sledovali aj hostia , ktorí prijali pozvanie- pani Helena Bohátová- členka Rady školy, pani Jarmila Krochtová z MSÚ , pani Kati Decsi- galerijný pedagóg a pán Martin Pokorný zo ZUŠ. Prítomných svojim vystúpením zaujala i školská kapela B -Show Band.

Po skončení programu sa malí výtvarníci pustili do kreslenia a maľovania. Téma bola všetkým veľmi blízka, písmeno ako znak- obkresľovali, odtláčali, dotvárali a vznikali zaujímavé kolektívne diela. Pracovali rôznymi výtvarnými technikami, používajúc pripravený materiál.

Napokon hotové práce nainštalovali vo vestibule školy . Šarkan s písmenkovým chvostom , maľovaná abeceda, Konštantín a Metod s tvarmi hlaholiky, vychádzka do prírody, dotvárané veľké tlačené Š a kompozícia s odtláčaných písmen, to všetko sa žiakom podarilo vytvoriť.

Pozitívne hodnotenie odborníkov nadšenie,  radosť z tvorby , srdečná a milá atmosféra boli súčasťou vydareného podujatia.

Všetci zúčastnení – žiaci, učitelia i hostia , boli odmenení tričkami s logom našej školy .

Pri záverečnom hodnotení odzneli slová podčiarkujúce potrebu organizovať čo najviac podobných podujatí, ktoré rozvíjajú kreativitu, spoluprácu a súdržnosť žiakov."

 

 

Súvisiace články

02.01.2017 10:30

Demokratický model školy v odbornom vzdelávaní

So vstupom zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania boli prijaté ciele a stratégie rozvoja škôl na základe spoločných diskusií a rozhodnutí, ktoré vychádzali z potreby odborného vzdeláv...
17.06.2019 19:56

Nápad pre folklór - Na Košickej Turni

Milí Šačania, rodičia i deti, tí, ktorí máte radi folklór aktívne i pasívne, ba dokonca aj tí, ktorí ho nemusíte, urobte dobrú vec... OZ Tvorivá dielňa získalo od Nadácie poštovej banky podporu pre projekt Na košickej turň...