Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
utorok 13:39

Úskalia samo vzdelávania

Tak sa mi zdá, že pandémia COVID – 19  a spolu s ňou nemenej spôsob spoločenského a politického riadenia spôsobujú veľkú dieru v školstve, ktorá sa bude zaceľovať možno  ešte dlhšie než diery v ekonomike. Žiaci a študenti by sa mali čo najskôr vrátiť do škôl (samozrejme ak to pandemická situácia dovolí)  alebo tí schopnejší začať sa vzdelávať sami, aj bez a mimo školy. Samo vzdelávanie bude rozhodovať. Ale ako hovorí moja známa pani prodekanka, samo vzdelávania sa v súčasnej dobe veľmi obáva. Ono by mohlo fungovať, keby naši mladí ľudia dokázali čítať s porozumením a hľadať informácie so zdravou dávkou kritického myslenia. 

Informácií okolo nás je veľa, niekedy až príliš veľa, ale väčšina z rýchlo dohľadateľných a dostupných informácií sú len plytké, rýchlo-kvasené a rýchlo-pečené, instantné informácie, ktoré môžu viac zaviesť ako splniť túžbu po skutočných vedomostiach vedúcich k životnej múdrosti. Učitelia už určite nie sú v súčasnej dobe tí najinformovanejší, ale mali by byť najmúdrejší, čo sa týka vedenia  žiakov a študentov, mali by im vedieť poskytnúť rady a pomoc pri vyhľadávaní skutočne relevantných informácií a dôveryhodných zdrojov. S tým, že deti prestali čítať knihy, sa stratilo čítanie s porozumením. Niektorí študenti, vysokoškoláci, majú vážny problém zopakovať obsah odstavca, či hľadať hlavnú-nosnú myšlienku odstavca, kapitoly a teda aj celej knihy. 

Taktiež - keby sme nechali deti a študentov študovať samých, asi by sa sústredili len na to, čo im vyhovuje, čo súhlasí s ich pocitmi (nie názormi, ale pocitmi), v čom sa cítia dobre a pohodlne. Takže by sme dospeli ako spomína pani prodekanka na základe vlastných skúseností na úroveň  vzdelávania v USA - človek stratí vzácny všeobecný prehľad a triezvy úsudok a uzavrie sa do bezpečnej bubliny s minimálnym presahom na širokú skutočnosť, čo ho značne obmedzí v zdravom kritickom vnímaní skutočnosti a nedokáže rozlíšiť medzi extrémom a zdravým stredom. Jednoznačne sa prikláňam k názoru, že ani ja   celkom neverím v samo vzdelávanie, ale verím v múdrych učiteľov. A na záver ešte dôležité posolstvo.  V školstve treba už konečne raz urobiť reformu a dotiahnúť ju dokonca - či už v liberalizácii trhu s učebnicami (čo sa konečne deje), stanoviť odbory, ktoré v budúcnosti chceme podporovať (koľko marketingových komunikácii a sociálnych prác v SR treba ), zároveň "znormalizovať" financovanie školstva a dať všetky školy pod 1 strechu - dnes sú zodpovedné MŠ SR, MV SR, VÚC, mestá a obce...

Súvisiace články

26.03.2017 11:45

Ženy dostali kyticu uvitú z detských riekaniek,spevu,tanca,hudby

"Byť matkou je veľkým šťastím, ktoré nemá každá žena. Žije však veľa žien, ktoré dokážu obetovať celý svoj život v prospech iných ľudí aj na úkor vlastných snov o materstve. Možno sa viacerým zdá, že MDŽ je sviatkom zbytočným, ...