Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
29.10.2019 06:44

Úspešná Výročná konferencia eTwinning

eTwinning - komunita pre školy v Európe - od roku 2005 pomohla takmer 700 000 učiteľom a miliónom žiakov spolupracovať na európskych partnerských a kolaboratívnych projektoch, využiť ich kultúrne odlišnosti, zasadiť semienka  európskeho občianstva. V dňoch 24. - 26. októbra 2019 sa vo francúzskom  Mandelieu-la-Napoule konala Výročná konferencia eTwinning, na ktorej sa  stretlo viac ako 500 učiteľov z celej Európy.

Tohtoročnou témou konferencie bola problematika  demokratickej participácie – „Kde sa vzdelávanie stretáva s demokraciou". Nie je nám ľahostajné v akej spoločnosti bude naša mládež žiť v budúcnosti, ani ako sa môže v plnej miere a aktívne zúčastniť na živote spoločnosti. Vo veľkej miere je to práve vzdelávanie, ktoré zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní sveta a jeho občanov. Školy musia byť miestom, kde sa žiaci vzdelávajú, aby zohrávali aktívnu úlohu vo svojej  spoločnosti a boli pripravení na demokratickú účasť - a práve na toto sa sústredila konferencia v Mandelieu-la-Napoule. Medzi hlavné ciele konferencie patrila podpora kultúry demokratickej účasti na školách; rozvíjanie hodnôt, postojov, zručností, vedomostí a kritického porozumenia študentov, ktoré im umožnia aktívnu účasť na demokratickom živote; či preskúmanie spôsobov, ako podporiť učiteľov, aby pomohli mladým ľuďom stať sa aktívnymi a zodpovednými občanmi.

Plenárne zasadnutia, aktivity zamerané na vytváranie sietí a päťdesiat rôznych workshopov previedli päť stoviek účastníkov cestou k stretnutiu vzdelávania s demokraciou. Stalo sa tak zdieľaním najlepších postupov, skúmaním nových spôsobov výučby a inšpirovaním sa členmi komunity eTwinning.

Súčasťou Výročnej konferencie eTwinning bolo i odovzdávanie cien za najlepší eTwinningový projekt v roku 2019 v štyroch hlavných vekových kategóriách a ôsmych špeciálnych kategóriách. Naša slovenská učiteľka Gabriela Kövesiová z Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou získala skvelé druhé miesto v európskej súťaži o najlepší eTwinningový projekt vo vekovej kategórii 16 - 19 rokov za úžasný projekt Robo-Wonderers". Podľa slov pani učiteľky Kövesiovej eTwinning napomáha žiakom nielen spoločne so svojimi zahraničnými partnermi spolupracovať na projekte a učiť sa nové veci, ale i zdokonaľovať sa v komunikácii v angličtine, IKT zručnostiach s pridanou hodnotou kolaboratívneho učenia sa. 

Počas celej konferencie sa učitelia podieľali na interaktívnej vzdelávacej aktivite zameranej na demokratickú účasť, ktorá v posledný deň vyvrcholila prezentáciou výsledkov práce v skupinách a vyhlásením víťaza.

Konferencia bola pre zúčastnených učiteľov zapojených do programu eTwinning  skvelou príležitosťou stretnúť sa s kolegami z celej Európy a debatovať na aktuálne témy týkajúce sa vzdelávania a demokratickej participácie.

Zuzana Mészárosová, ambassador eTwinning

 

 

 

Súvisiace články

26.01.2016 18:00

Zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania

Skalický región potrebuje zručných absolventov strojárskych učebných a študijných odborov, preto sme sa zamerali na zvyšovanie kvality odborného výcviku počas štúdia.
11.01.2020 16:04

Na matematike prakticky

Úvod do počítania povrchu kvádra na praktickej úlohe zo života.