Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
05.12.2019 08:03

Úspešné stretnutie EÚ platformy projektu Amb EDK

Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (Amb EDK) - vitálny dvojročný projekt pre stredoškolákov z dielne Academie Istropolitany Nova a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, ktorého cieľom  je prispieť k zachovaniu a rozvoju demokracie, právneho štátu, demokratickej kultúry a európskeho smerovania Slovenskej republiky prostredníctvom budovania a posilnenia siete mladých ľudí a pedagógov stredných škôl, ochotných sa ďalej vzdelávať a informovať o veciach demokratickej kultúry a zúročiť svoje vedomosti, zručnosti a postoje aktívnym angažovaním sa vo verejnom živote prostredníctvom rôznych foriem občianskej participácie opäť pripravil skvelú akciu pre študentov.

Po sérii takmer dvoch desiatok vedeckých čajovní sa 27. novembra uskutočnilo v poradí druhé Stretnutie platformy EÚ v Novej cvernovke v Bratislave. Viac než stovka študentov spolu so svojimi učiteľmi z pätnástich stredných škôl sa stretli, aby posilnili jednu z troch platforiem projektu Amb EDK. Toto podujatie bolo zamerané na problematiku súčasného stavu životného prostredia, Európskej únii a tiež problematike migrácie.

Prvá panelová diskusia „Po klimatickom samite OSN. Najväčšie environmentálne výzvy dneška a ich dopad na udržateľný rozvoj na Zemi a  udržateľnosť demokracie v Európe. Pohľad vedcov" bola skvelou príležitosťou pre zúčastnených dostať sa do podstaty tejto problematiky. Skvelú debatu na danú problematiku rozprúdili traja slovenskí vedci - prof. Vladimír Kováč hydrobiológ, prof. László Miklós, biológ a ekológ a  doc. Ladislav Miko, ekológ, vedúci zastúpenia EK na Slovensku v diskusii vedenej Kálmánom Petöczom predsedom HVS a Martou Jendekovou, z AINova.

Po krátkej prestávke nasledoval druhý panel s názvom „Quo vadis Európska únia? Najväčšie výzvy, ktorým EÚ čelí v najbližšom období. Pohľad Európskej komisie. Postavenie vedy a výskumu na Slovensku". Skvelým diskutujúcim bol prof. Vladimír Šucha, bývalý riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie. Táto diskusia bola moderovaná Dagmar Hornou z HVS.

Posledný panel zameraný na problematiku - „Migrácia ako fenomén. Migrácia ako problém?" bol prezentovaný účastníkom tohto podujatia Kálmánom Petőczom, predsedom HVS.

Počas celého podujatia sa študenti stredných škôl aktívne zapájali do diskusie so záujmom, z čoho je zrejmé, že aktuálne problémy súčasnosti im nie sú cudzie a záleží im na to v akej spoločnosti a prostredí žijú a budú žiť. Celé podujatie organizačne pripravil a zabezpečil krajský koordinátor Amb EDK Roman Balko.

Zuzana Mészárosová, KK Amb EDK

Súvisiace články

15.05.2017 12:30

Poznáme víťazov súťaže Mojej matke

V týchto dňoch ( 12.5.2017) sa v Synagóge v Šuranoch konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Mojej matke.
25.01.2017 19:30

Múzeum Jána Thaina vystavuje dielo Františka Vašeka

I keď Vianoce sú za nami, o vystavený Bethlehem je veľký záujem zo strany detí i dospelých .