Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zdenka Biloveská
27.04.2020 20:07

Úspešní žiaci, úspešná škola

Obchodná akadémia na Tajovského ul. v Banskej Bystrici v apríli bodovala.

Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti, aj keď sa v tomto roku konala dištančnou formou, priniesla niekoľko popredných umiestnení. V odbore Ekonomika a riadenie si 1. miesto s prácou Reklama a detský spotrebiteľ odniesla M. Beličková a 3. miesto V. Mrázová, ktorá spracovala aktuálnu problematiku Rodovej (ne)rovnosti aj v odmeňovaní. S prácou Tichý výkrik - návrh aplikácie privolania pomoci nielen pre nepočujúcich sa na 2. mieste v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia umiestnila J. Cvitkovičová a v odbore Voľný čas sa na 3. mieste umiestnila dvojica G. Haringová a V. Gondášová s problematikou Cirkulárna ekonomika – ako dať šancu použitému textilu upcykláciou.

Na „Kováčovej Bystrici 2020" získala naša žiačka K. Kováčová  dve prvé miesta za vlastnú literárnu tvorbu v próze aj poézii.

A ešte jeden úspech. Keď som v decembri štartovala školské kolo medzinárodnej Ekonomickej olympiády 2019/2020, nepredpokladala som, že osem žiakov postúpi na krajské kolo (zo 487 súťažiacich v školskom kole v Banskobystrickom kraji) a dvaja z nich, J. Duchoň a S. Rybár, do celoslovenského finále.

Teším sa z úspechu všetkých žiakov a navyše M. Beličkovej, J. Cvitkovičovej, J. Duchoňovi a S. Rybárovi posielam veľa pozitívnej energie do celoslovenského finále. Budú reprezentovať nielen seba a školu, ale aj Banskú Bystricu a Banskobystrický kraj.

bilov.sk

Súvisiace články

20.02.2018 23:11

RUMUNSKO - Finálne stretnutie projektu Erasmus+ KA2 - Kooperácia pre inováciu a výmenu dobrých skúsenosti s názvom &q...

Záverečné vyhodnotenie projektu Erasmus+ " BESTeachers, BESTudents" v Rumunsku v mestečku Intorsura Buzaului. Účasť 4 učiteliek SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice.
14.05.2015 01:39

Spustili sme nový BLOG

Vytvárame priestor pre vás, vaše názory, myšlienky a postrehy...