Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
09.12.2017 15:05

Ustanovujúce valné zhromaždenie Unique, JA Firmy z OA Levice

Dňa 21. novembra 2017 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Unique, JA Firmy fungujúcej na Obchodnej akadémii v Leviciach. Unique, JA Firma na ňom akcionárom predstavila svoj podnikateľský plán a oboznámila ich so stanovami JA Firmy. V úvode valného zhromaždenia Erik Jesenský, prezident JA Firmy, oboznámil akcionárov s návrhom stanov, s cieľmi a smerovaním JA Firmy. Jednotliví viceprezidenti potom podrobnejšie informovali o predmete činnosti firmy, pláne výroby a predaja, o výsledku predaja akcií a získaní vstupného kapitálu, o pláne hospodárenia firmy. Nikto z prítomných akcionárov nemal pripomienky k návrhu stanov ani k návrhu podnikateľského plánu a oba dokumenty boli jednohlasne schválené. V ten istý deň predstavenostvo Unique, JA Firmy požiadalo o zápis firmy do simulovaného obchodného registra vedeného JA Slovensko, n. o. K žiadosti boli riadne priložené všetky potrebné dokumenty (podnikateľský plán, stanovy, zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia). V nasledujúci deň Unique, JA Firma obdržala zakladaciu listinu, ktorá ju oprávňuje začať uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť. Veríme, že Unique, JA Firma získa v tomto školskom roku mnoho podnikateľských skúseností a úspechov a pripraví tak zapojených študentov na praktický podnikateľský život.

Súvisiace články

11.12.2016 14:15

Sebahodnotenie škôl – jedna z foriem zlepšenia kvality škôl

Po zverejnení posledných výsledkov medzinárodných testovaní vo vybraných oblastiach vzdelávania sa opäť celá spoločnosť na Slovensku chytila za hlavu a zaplakala. Tí čo v školách pracujú, poznajú denno-dennú realitu a vidia ju ...
Včera 16:06

Majstri hudobných nástrojov

Dňa 11.05.2020 bola inštalovaná v priestoroch Galérie UĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave výstava Majstri hudobných nástrojov-Hudobné nástroje v ľudovej kultúre Slovenska. Na jej príprave sa podieľal kolektív autorov pod vedením ...