Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
09.12.2017 15:05

Ustanovujúce valné zhromaždenie Unique, JA Firmy z OA Levice

Dňa 21. novembra 2017 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Unique, JA Firmy fungujúcej na Obchodnej akadémii v Leviciach. Unique, JA Firma na ňom akcionárom predstavila svoj podnikateľský plán a oboznámila ich so stanovami JA Firmy. V úvode valného zhromaždenia Erik Jesenský, prezident JA Firmy, oboznámil akcionárov s návrhom stanov, s cieľmi a smerovaním JA Firmy. Jednotliví viceprezidenti potom podrobnejšie informovali o predmete činnosti firmy, pláne výroby a predaja, o výsledku predaja akcií a získaní vstupného kapitálu, o pláne hospodárenia firmy. Nikto z prítomných akcionárov nemal pripomienky k návrhu stanov ani k návrhu podnikateľského plánu a oba dokumenty boli jednohlasne schválené. V ten istý deň predstavenostvo Unique, JA Firmy požiadalo o zápis firmy do simulovaného obchodného registra vedeného JA Slovensko, n. o. K žiadosti boli riadne priložené všetky potrebné dokumenty (podnikateľský plán, stanovy, zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia). V nasledujúci deň Unique, JA Firma obdržala zakladaciu listinu, ktorá ju oprávňuje začať uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť. Veríme, že Unique, JA Firma získa v tomto školskom roku mnoho podnikateľských skúseností a úspechov a pripraví tak zapojených študentov na praktický podnikateľský život.