Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
26.01.2021 13:39

Úvaha o tme a svetle

Svetlo a tma. Dve pomenovania rovnakej reality. Dva pohľady z rôznych uhlov. A predsa nemusí ísť o protirečenie, ak si uvedomíme, že bez tmy by nebolo svetla a bez svetla ani tmy. Alebo by sme ich vôbec nevnímali tak jasne, ako sa na ne pozeráme dnes. A presne tak je to aj s koronou, o ktorej sme pred rokom netušili, aká dokáže byť silná a paralyzujúca. A predsa aj vďaka nej zrazu zdravie a vzdelanie dostáva úplne iný význam. Alebo sa mení náš pohľad naň. Ja osobne už začínam rozmýšľať v duchu post covidovej doby. Identifikujem sa s názorom, že reflexie na post covidovú dobu, tie najrelevantnejšie, zrejme prídu až v post covidovej dobe. Podobne ako reflexie na históriu, ktorá sa udiala, prichádzajú až po dobe moratória, teda až po niekoľkých desiatkach rokov. 

Ale samozrejme, môžeme, smieme a zrejme aj máme reflektovať to, čo sa deje teraz. Určite všetci uvažujeme nad tým, čo sme stratili, čo sa nám (už zrejme) nevráti a my, starší, máme ohromnú výhodu, že sme zažili aj iné . Ako píše pani docentka Valčová  - máme plakať nad rozliatym mliekom, alebo ho jednoducho poutierať a zdvihnúť hlavu, aby sme videli, čo ďalej? Určite je potrebné plakať nad tými žiakmi a študentmi, ktorí doma nemajú vhodné podmienky na štúdium, ale to je konštanta, doba Covidu to len zviditeľnila aj pre tých, ktorí to absolútne nemali v zornom uhle svojej vlastnej pozornosti  .Učiteľom je jasné , že sociálno-ekonomické zázemie rodiny má enormný vplyv aj na úroveň výkonu a teda aj vzdelania našich detí. COVID 19  toto priniesol  na úroveň viditeľnú aj pre tých, ktorí to radostne ignorovali a tvárili sa, že tento problém nemáme. Ale plakať nad všetkými, to určite nie je potrebné .Deti, ktoré túto dobu zažívajú, ju budú spracúvať aj na základe našich komentárov a vnímaní . Našou úlohou v tomto svete  nie je bedákať nad tmou, ktorá nás obklopuje, ale  bude potrebné zapáliť sviečku a priniesť do tmy svetlo."  Vnímanie diania okolo nás, jeho interpretácia a najmä prenos do konkrétnych životných situácií je úplne a dokonale na nás. Buď budeme okolo seba šíriť naďalej tmu a chaos, čo využijú moci-chtivé skupiny, alebo budeme do tmy prinášať svetlo. A teda budeme vďační za skúsenosti, ktoré môžu pretransformovať náš zaužívaný spôsob myslenia a života a vniesť do chaosu aspoň trošku poriadku a istôt. 

Preto neplačme  nad stratenou generáciou . Nie je to ich vina, je to vina tých, ktorí ich "stvoria", privedú na svet a potom sa o nich hlbšie nestarajú. Preto je žiadúce  tejto generácií otvárať mysle, oči a srdcia voči novým konceptom a odvahe žiť vo svete, ktorý je okolo nás. Ako hovorí pani docentka  - určite musíme náš prirodzený skepticizmus skúsiť transformovať do aktívneho optimizmu, spolu s reálnymi skutkami - a to je zjavne pre všetkých nesmierne ťažké... 

Súvisiace články

16.03.2020 10:05

DUÁL – vedomosti a zručnosti v praxi

Duálne vzdelávanie dáva žiakom možnosť vzdelávať sa v reálnom pracovnom prostredí v priamom kontakte s odborníkmi z praxe. Výchovno-vzdelávací proces u zamestnávateľa by mal nadväzovať na teoretickú prípravu v škole a dynamicky...