Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Mária Tóthová
17.06.2018 08:20

V Moldave ožívajú bábky už viac ako polstoročie

V Moldave nad Bodvou má bábkové divadlo už 54 ročnú tradíciu. V roku 1964 založili v meste Dom pionierov a z kroniky sa dozvedáme, že v ňom pracovali dva krúžky. Jeden z nich bol záujmový útvar Bábkové divadlo. Vtedy táto inštitúcia sídlila v bývalej židovskej synagóge. Keď neskôr v meste postavili tzv. spoločenský dom, jeho súčasťou bola aj bábková sála, s maličkým pódiom a kapacitou 120 miest pre divákov. Aj to bol impulz, pokračovať v začatom diele viesť moldavské deti k bábkoherecstvu.   V roku 2005, vďaka podpore z grantu Nech sa nám netúlajú, dostala bábková sála nové pódium. V tejto podobe slúži deťom z Centra voľného času CVrČek dodnes.

Bábková sála

V súčasnosti sa tomuto hereckému umeniu, oživovať bábky a hrať tradičné bábkové divadlo, venuje 16 detí vo veku od 7 do 14 rokov. Niektoré deti navštevujú tento záujmový útvar už sedem rokov, iné podľahli jeho čaru iba v tomto školskom roku. Na stretnutiach deti vdychujú život klasickým maňuškám a vytvárajú spolu s nimi imaginárny, rozprávkový svet. Záujmový útvar pod vedením riaditeľky CVrČka, Márie Tóthovej, vystupuje so svojimi rozprávočkami pre deti z materských a základných škôl z mesta a okolia,  tiež pre rodičov, starých rodičov a priateľov CVrČka. Bábkoherci sa prezentujú aj na rôznych podujatiach, napr. na okresných kolách súťaží ako sprievodný program a na rozmanitých oslavách. Pravidelne sa zúčastňujú aj na okresnom kole regionálnej prehliadky detskej dramatickej tvorby Divadelný Ďurkov a vždy sa vracajú s oceneniami. Členovia bábkarského záujmového útvaru prípravou svojich vystúpení získavajú viac sebavedomia a istoty, rozširujú si slovnú zásobu, tvorivosť, fantáziu a to všetko sú atribúty, ktoré sú pre mladého človeka dobrým základom do života.

V týchto dňoch, pozvali moldavskí bábkari, svojich spolužiakov do Krajiny TRADIBÁB - TRADIčného BÁBkového divadla a zahrali im rozprávky o Pampúšikovi, O levovi a komárovi a Somárskych ušiach a modrých fúzoch. Mohutný standing ovation bol pre nich za ich neľahkú, ale rozprávkovú prácu v tomto školskom roku, zaslúženou odmenou. Na deti čakajú prázdniny a po nich sa s chuťou pustia opäť do práce, pretože sa blížia osl avy 55. výročia založenia Centra voľného času CVrČek a zároveň aj 55. narodeniny bábkového divadla v Moldave nad Bodvou.

Súvisiace články

30.03.2018 08:50

Vzdelávajme pre potreby trhu práce

S výučným listom sa nestratíš, skôr uplatníš a nemusíš myslieť na to, že by si nenašiel zamestnanie. Ale aj učebný odbor treba vyberať podľa požiadaviek trhu práce. Existuje zoznam tzv. nedostatkových učebných odborov.
17.11.2016 19:30

Palacinky na GT12 od JA firmy A.S.A.P.

Lákavá vôňa šíriaca sa v och pavilónoch, cez vrátnicu, skoro až von zo školy. Takto si 16. november zapamätajú študenti Gymnázia Trebišovská 12.