Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
10.01.2019 20:05

V Nových Zámkoch otvorili putovnú výstavu "Prvé republiky"

Dňa 10. januára 2019 sa v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch konala vernisáž putovnej výstavy „Prvé republiky". Výstava je zameraná na obdobie začleňovania územia Slovenska,v rámci neho aj dnešného Nitrianskeho samosprávneho kraja, do Československej republiky. To sa nezaobišlo bez konfrontácie s Maďarskou ľudovou republikou a následne Maďarskou republikou rád. Dané obdobie je dokumentované pomocou predmetov i fotografií poskytnutých partnerskými múzeami na Slovensku i v Maďarsku.

Po slávnostnom príhovore Mgr. Tomáša Bihariho, riaditeľa Múzea Jána Thaina priblížil účastníkom vernisáže výstavu jej autor a kurátor Mgr. Pavol Rusnák, historik Múzea Jána Thaina.

Naše územie sa na konci roku 1918 a začiatkom roku 1919 dostalo do záujmovej sféry dvoch nových štátnych útvarov, republík, ktoré vznikli na troskách Rakúsko-Uhorskej Monarchie.

Československo, podporované dohodovými mocnosťami, si nárokovalo naše územie na základe wilsonovského princípu sebaurčenia a tézy jednotného československého národa. Maďarsko sa naopak snažilo presadiť princíp zachovania historických hraníc Uhorska. V priebehu novembra a decembra 1918 došlo ku konfrontácii, počas ktorej Maďarsko prišlo o administratívnu a vojenskú kontrolu nad územím Slovenska a Podkarpatskej Rusi, ktorá vyvrcholila vytýčením demarkačnej línie zo dňa 23. 12. 1918. Na jej základe došlo nakoniec k pripojeniu nášho územia k ČSR, ktoré bolo zavŕšené začiatkom januára 1919, pričom sa Maďarsko ani naďalej, až do definitívneho uzatvorenia otázky hraníc v roku 1920, nevzdávalo svojich územných nárokov.

Putovná výstava je realizovaná v spolupráci s partnerskými múzeami v rámci UNSK, Podunajským múzeom v Komárne a Ponitrianskym múzeom v Nitre. Okrem nich poskytli na výstavu fotografický materiál Železničné múzeum Slovenskej republiky a Vojensko historický ústav a múzeum v Budepešti (Hadtörténeti intézet és múzeum), ktoré na výstavu zapožičalo aj repliku uniformy vojaka Maďarskej červenej armády." Autor výstavy vo svojom prejave poďakoval za spoluprácu pri tvorbe výstavy partnerským múzeám v rámci NSK, obzvlášť Podunajskému múzeu v Komárne, ako aj Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý výstavu finančne podporil. K prítomným sa prihovoril aj hosť podujatia, podpredseda NSK, Ing. Tibor Čenger, ktorý zároveň odovzdal pozdrav Doc.Ing.Milana Belicu, PhD., predsedu NSK.


 

Túto zaujímavú výstavu si návštevníci MJT môžu pozrieť do 7.marca 2019.

Súvisiace články

08.03.2016 11:00

Odkaz mladej generácie - voľby 2016

Rýchla analýza volieb 2016 ukázala ako volila veková kategória 18-21 rokov. Výsledky odhaľujú zúfaly stav súčasného školstva a jeho neschopnosť reagovať na potreby, témy dnešnej mladej generácie.