Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: vasabi
06.02.2018 18:09

Kvóty na osemročných gymnáziách!

V osemročných gymnáziách by sa mali sústreďovať šikovnejšie deti, ako je priemer. A nie len šikovnejšie, ale oveľa šikovnejšie. To je hlavná myšlienka, ktorá vedie k ich zakladaniu. A hoci ja považujem ich existenciu za obyčajný podvod na ostatných deťoch, otázkou je, ako sa dá zabezpečiť, aby bolo kritérium nadpriemernosti, jediným kritériom pre prijatie žiaka. Pretože dnes sú kritériá skôr iné. 

Jedným sú peniaze. Čím viac žiakov, tým viac peňazí. No a pri súčasnom biednom financovaní čohokoľvek v tejto krajine, sa nikto nebude diviť, ak bude latka náročnosti prijatia žiaka, postavená tak, aby sa zaplnilo čo najviac povolených tried. Pochopiteľné a v praxi isto využívané.

Druhým kritériom /zaujíma skôr rodičov/, je úroveň školy. Keďže nie sú žiadne rozdiely v osnovách, musí sa prejavovať v niečm inom. A áno, rozdiely sú, a dosť zásadné. V týchto školách je vyššia úroveň zabezpečená pokojnejším prostredím. Tieto školy nie sú povinné prijať každého uchádzača a už vôbec nie uchádzača s poruchami učenia, či správania. Učiteľ na takej škole nemusí stráviť často krát aj polovicu  hodiny umravňovaním, upozorňovaním a upokojovaním nespratníka a väčšinou následne aj celej triedy, a tak môže celý vyčlenený čas venovať učeniu, vysvetľovaniu, individuálnemu prístupu… To deti v bežných školách nie vždy dostanú.

A tak sa dostávame k tretiemu kritériu, a to je psychické zdravie dieťaťa. 

Úspešní uchádzači majú vďaka výberovosti týchto škôl, šancu, stráviť nasledujúce roky, minimálne v pokojnejšom a tvorivejšom  prostredí, oproti menej šťastným rovesníkom na ZŠ. A to je v súčasnosti veľký bonus. Možno niekedy väčší, ako všetko ostatné. Takže plne chápem rodičov, že aj pri najmenšom náznaku, že to ich dieťa zvládne, snažia sa ho dostať do tejto privilegovanej inštitúcie. Zabijú jednou ranou dve muchy. Lepšia úroveň vedomostí a väčšia pohoda pre dieťa. Tieto inštitúcie sa tak stávajú okrem iného aj predmetom úniku pred upadajúcimi a vďaka zlému súčasnému školskému zákonu, neraz protivne neznesiteľnými podmienkami v bežnej škole. 

Chápem však aj celý humbuk okolo tzv. kvót. Je to hlúpe riešenie, dokonca až diskriminačné. 

O čo vlastne zodpovedným osobám ide??? O zníženie počtu detí na osemročných gymnáziách len z akéhosi princípu? Alebo ide o vytváranie podružného problému, na maskovanie tých závažnejších? Možno ide o peniaze? Alebo o to, aby sa tým výnimočným dala nejaká tá výhoda a možnosť napredovať rýchlejšie?

Vážne to neviem zistiť, pretože je takmer neuveriteľné, že sa v radoch zamestnancov ministerstva školstva, či iných pedagogických inštitúcií, ktoré do danej problematiky môžu niečo povedať, nenájde človek, ktorý by prišiel so systémovejším a elegantnejším riešením, ako sú kvóty. 

Ak ide o to, aby sa osemročné gymnáziá stali elitnými školami, potom by sa možno mohol urobiť akýsi typ celoslovenských ministerských prijímačiek. Urobiť ich dostatočne náročné, aby ich zvládnutie garantovalo výnimočnosť riešiteľa. Dať toleranciu straty desiatich percent z maximálneho možného počtu bodov a  urobiť ich na základných školách, ktoré by boli, vzhľadom na ich odpor voči odlivu tých šikovnejších žiakov na osemročné gymnáziá, vcelku spoľahlivou garanciou, že sa nediali žiadne podvody.

A dá sa ísť ešte ďalej. Ak dieťa dosiahne počas prvých štyroch rokov štúdia na  osemročnom gymnáziu študijný priemer horší ako dva /koncoročné vysvedčenie/, bude mať povinnosť vrátiť sa do bežnej ZŠ. 

Myslím, že takýto, alebo nejaký podobný systém by bol spoľahlivejší a hlavne aj relatívne spravodlivejší, ako umelo vymyslené kvóty.

A nakoniec ešte raz pripomínam, že sú podľa mňa, tzv. osemročné gymnáziá, podvodom na ostatných žiakoch našich základných škôl. Veď, prečo by si pokojné a podnetné prostredie mali zaslúžiť len tí, ktorým osud nadelil vyššie IQ?.