Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
16.03.2020 17:37

V rámci preventívnych opatrení proti ochoreniu COVID-19 sú uzavreté všetky detské ihriská na území mesta Nové Zámky

Jedným z opatrení MsP Nové Zámky po dohode s Mestom Nové Zámky, je aj zatvorenie všetkých detských ihrísk v meste, ku ktorému prišlo 16.  marca 2020 , kedy  príslušníci MsP  ohradili páskami všetky  ihriská mesta z dôvodu zamedzenia rozširovania vírusu  COVID-19.

Mestskí policajti mali plné ruky práce aj počas uplynulých dní. Ich činnosť nám bližšie priblížil náčelník MSP, Mgr.  Jozef Tököly :

„ Od 13.03.2020 príslušníci MsP v denných a nočných hodinách kontrolovali dodržiavanie preventívnych opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR ako aj Krízovým štábom SR v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Počas víkendu hliadky MsP nezistili porušenie opatrení v prevádzkach, kaviarňach, puboch, pohostinstvách. Drvivá väčšina prevádzkárov bola disciplinovaná a podniky boli zatvorené. Upozorňované boli zodpovedné osoby v štyroch prevádzkach. Po upozornení boli podniky, až na jeden, zatvorené. Prípad nedodržania opatrení jedného obchodného reťazca bol postúpený na štátnu políciu.  

Bolo zaevidovaných niekoľko neopodstatnených oznamov od občanov na otvorené prevádzky.       

Hliadky MsP kontrolovali verejné priestranstvá, detské ihriská, psie výbehy, lesoparky. Napriek vyhlásenej mimoriadnej situácie, bol zistený značný pohyb občanov.

Z areálu ZŠ Nábrežná musela byť vykázaná skupina mladých futbalistov, ktorí pravdepodobne stratili kontakt s realitou a ako uviedli, chceli si iba zatrénovať.

14.03.2020 hliadka zistila otvorenú tržnicu! Trhovníčka bola dôrazne upozornená na nedodržiavanie preventívnych opatrení. Následne boli vyzvaní všetci predávajúci, aby sa zbalili a tržnicu opustili.

Najväčší pohyb bol zistený na Čerešňovej ulici, kde si jedna skupinka opekala, druhá hrala basketbal, ďalšia cvičila a veľký pohyb bol zaregistrovaný na hrádzi. ako aj v samotnom lesoparku Berek."

Hliadky MsP  upozorňovali zistené osoby na mimoriadnu situáciu a s ňou súvisiace prijaté opatrenia.

Členovia MsP budú v kontrolnej činnosti  pokračovať. Ich prioritou je  kontrola dodržiavania preventívnych opatrení prijatých Krízovým štábom SR ako aj Úradom verejného zdravotníctva SR a samozrejme Krízovým štábom mesta Nové Zámky.

 

Foto: archív MsP

 

               

 

Súvisiace články

17.03.2018 07:05

Kvalita duálneho vzdelávania závisí od spolupráce so zamestnávateľskou sférou

Systém duálneho vzdelávania je prioritou rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce v oblasti strojárskej výroby.