Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
24.09.2019 07:38

Vedecká čajovňa AmbEDK láka študentov stredných škôl a ich učiteľov

Ambiciózny projekt „Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry" (AmbEDK) z dielne Academie Istropolitany Nova a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku a financovaný ESF v rámci OP Efektívna verejná správa je v súčasnosti v plnom prúde svojich aktivít. Cieľom projektu pre stredoškolákov je prispieť k zachovaniu a rozvoju demokracie, právneho štátu, demokratickej kultúry a európskeho smerovania Slovenskej republiky prostredníctvom budovania a posilnenia siete mladých ľudí a pedagógov stredných škôl, ochotných sa ďalej vzdelávať a informovať o veciach demokratickej kultúry a zúročiť svoje vedomosti, zručnosti a postoje aktívnym angažovaním sa vo verejnom živote prostredníctvom rôznych foriem občianskej participácie.

V rámci projektu sa v nitrianskom kraji v Nových Zámkoch bude konať VEDECKÁ ČAJOVŇA.  Pozývame študentov i ich študentov na toto diskusné podujatie, ktoré je tentokrát pripravené pre stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským a bude sa konať 16. októbra 2019 so začiatkom o 8.30 hod. v Dome Kultúry (miestnosť - Zasadačka č. 203) v  Nových Zámkoch. Cieľom Vedeckej čajovne je podporiť rozvoj demokracie, právneho štátu, európskej demokratickej kultúry. Témy diskusií sú zamerané na odkaz Novembra 1989 dnešku a súčasné najväčšie výzvy pre demokraciu – interetnické a interkultúrne vzťahy – slovensko- maďarské vzťahy: pohľad historikov a sociológov. Bližšie informácie spolu s programom, ako i link na online prihlášku na podujatie nájdete v priloženej pozvánke.

Dr. Zuzana Mészárosová, KK AmbEDK

 

Súvisiace články

29.11.2017 22:31

Chcete sa stať Školou eTwinning?

Aktívne školy participujúce v projekte eTwinning majú možnosť požiadať o udelenie certifikátu Škola eTwinning.
03.05.2018 21:00

Hlavná cena literárnej súťaže " Múdra príroda 2018" putovala do Šurian

Slovenská agentúra životného prostredia organizovala 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a 6.ročník literárnej súťaže MÚDRA PRÍŔODA 2018, ktorých vyhlasovateľom bolo Ministerstvo...