Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
16.10.2019 23:59

Vedecká čajovňa v Nových Zámkoch zapojila do diskusie stredoškolských študentov

Celoslovenský ambiciózny projekt „Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry" (AmbEDK), ktorý je iniciovaný Academiou Istropolitanou Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku a financovaný ESF v rámci OP Efektívna verejná správa v súčasnosti organizuje druhú sériu Vedeckých čajovní pre študentov stredných škôl.

Vedecká čajovňa pre stredné školy Nitrianskeho kraja sa uskutočnila 16.10.2019 v Nových Zámkoch, v priestoroch Kultúrneho domu tentokrát pre študentov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Vedeckú čajovňu otvoril, o projekte AmbEDK informoval Kálmán Petőcz, expert projektu, ktorý tiež moderoval dva panely vedeckej čajovne. Študentom sa prihovoril i viceprimátor mesta Nové Zámky  Norbert Kadek. Témy dvoch diskusných panelov boli výsostne aktuálne. Prvý panel sa venoval téme Odkaz Novembra 1989 dnešku. Panelová diskusia s priamymi účastníkmi udalostí Novembra ´89 - Andrejom Bertom, Lillou Bolemant, Karolom Gémesim a Csabom Szálóm, ktorý bol v období revolúcie študentom vysokej školy – priblížila študentom dni Nežnej revolúcie v našom regióne i vo vtedajšom Československu a poukázala na snahy ľudí zabojovať za svoju lepšiu budúcnosť  a priblížila proces, v ktorom sa sloboda rodila, ako i na jej odkaz pre dnešok, kedy stále musíme bojovať za jej udržanie.

Druhá panelová diskusia bola zameraná na Súčasné najväčšie výzvy pre demokraciu – interetnické a interkultúrne vzťahy a slovensko-maďarské vzťahy pohľadom historikov a sociológov, ktoré im priblížili Attila Simon, riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín, Šamorín, László Szarka z Historického ústavu Maďarskej akadémie vied, László Vörös z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Csaba Szaló z Katedry sociológie, Masarykovej univerzity v  Brne. Študentom sa táto diskusia páčila a aktívne sa zapájali do diskusie s panelistami.  

Päť desiatok študentov, ktorí sa zúčastnili na tomto skvelom podujatí vypĺňali aj sociologický dotazník, ktorý obsahoval skrátený a upravený súbor otázok z celoeurópskeho výskumu hodnôt. Počas podujatia sa uskutočnilo i stretnutie klubu zúčastnených učiteľov, na ktorom im krajská koordinátorka projektu Zuzana Mészárosová predstavila príklady dobrej praxe z oblasti vzdelávania o demokratickej kultúre, a spoločne diskutovali o prístupoch a metódach vo vzdelávaní v tejto oblasti. Počas podujatia bola inštalovaná i výstava fotografií Andreja Bertu – Zamatová revolúcia v obrazoch", ktorú si prítomní so záujmom prezreli.

Cieľ vedeckej čajovne sa naplnil, študenti sa aktívne zapájali do diskusie na obe pertraktované témy a tiež lepšie pochopili, že o našu budúcnosť sa treba každodenne snažiť, že o slobodu  a demokraciu sa treba starať, takisto ako i dobré slovensko-maďarské vzťahy. Lekcia demokracie Vedeckej čajovne tak študentov naozaj priblížila k lepšiemu chápaniu danej problematiky.

Dr. Zuzana Mészárosová, KK AmbEDK

 

Súvisiace články

28.12.2016 13:00

Učiteľské povolanie nie je len povolanie

Učiť v dnešnej dobe nie je vôbec ľahké. Záujem o učiteľské povolanie dlhodobo klesá a mladí perspektívni ľudia si radšej ani nechcú predstaviť, čo sa skrýva za prácou učiteľa.
15.03.2019 07:18

Slovenský štát z rokov 1939 – 1945

prispel k doformovaniu Slovákov do podoby moderného politického národa, cena za to však bola privysoká.