Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
16.07.2016 12:00

Veľa rekonštrukčných prác na školách a málo peňazí

Mnohé školy a školské zariadenia sú v zlom stave. Po dlhých rokoch sú v nevyhovujúcom stave strechy, okná, fasády, sociálne zariadenia a šatne.

Riaditelia škôl sa snažia získať finančné prostriedky na riešenie havarijných stavov. Žiadateľov je však veľa a peňazí málo. Práve počas letných prázdnin je snahou zo strany vedení škôl odstrániť nedostatky a zabezpečiť opravy, rekonštrukčné práce v školských objektoch, ktoré už nejaký ten rok prežili.

Počas letných prázdnin odbehne riaditeľ školy od počítača, aby sa mohol venovať remeselníkom, ktorých objednal na rekonštrukčné práce. Dva mesiace má na to, aby dal školu do vyhovujúceho stavu, odstránil nedostatky, problémy s vodou a elektrikou,... Najhoršie sú na tom školy, ktoré musia riešiť havarijné stavy striech a fasád školských budov. Riešenie rekonštrukčných problémov na školách nesie so sebou ďalšie riziká potreby ďalších finančných prostriedkov. Často sa stane, že konečne idete riešiť problém a len sa začne s prácami, už dobehne vedúci majster, ktorý pri rekonštrukčných prácach objaví ďalšie závady. Najhoršie je, keď upozorní riaditeľa školy, že niektoré problémy treba riešiť okamžite, aby neprišli väčšie. A čo teraz? Naplánovaný rozpočet na opravy, rekonštrukcie a havarijné stavy je obmedzený. Samozrejme sa počíta aj s nejakou tou rezervou v prípade nepredvídaných udalostí a prác. V praxi sa stretávame s fenoménom, že keď začnete niečo rozoberať, valí sa jeden problém za druhým. Potom treba aj viac peňazí na to, aby ste dokončili to, čo ste si naplánovali a zároveň to mali z čoho zaplatiť.

Jednou z možností sú sponzorské dary od firiem a spolufinancovanie zo strany občianskych združení. Dnes už firmy nie sú tak ochotné niečo darovať škole alebo urobiť drobné stavebné úpravy za pekné slovo. Ak však škola spolupracuje s veľkým podnikom v odbornom vzdelávaní, podnik vie podať pomocnú ruku.

Súvisiace články

21.06.2019 09:55

Média ako nástroj vplyvu ?

Ako laik a v podstate len konzument mediálneho priestoru občas cítim, že niektoré dnešné médiá namiesto toho, aby pravdu reflektovali, ju vytvárajú. Je to ale vytváranie obrazu pravdy, nie pravdy ako takej, a svojím spôsobom ...
08.04.2018 15:37

5. ročník Veľtrhu nových produktov je za nami

Dňa 27. marca 2018 sa uskutočnil v poradí už piaty ročník Veľtrhu nových produktov na pôde Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH), sídliacej na Bosonožskej 9 v Brne- Starom Lískovci. Podujatie prebiehalo v čase od 11...