Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Mária Kubicová
04.07.2018 11:40

VI. ročník IT konferencie žiakov odboru mechanik PC sietí

Každoročne sa na sklonku školského roka, na Spojenej škole Kollárova 17, Sečovce, v organizačnej zložke Stredná odborná škola, realizuje školský projekt pre žiakov odboru mechanik počítačových sietí. Participujú na ňom žiaci všetkých štyroch ročníkov so svojimi výstupmi. Každý rok má IT konferencia nosnú tému, v minulých ročníkoch to boli témy: IT o krok vpred, Čo sa nedostalo do učebníc, Poznaj výzvy IT aj ty, Bezpečne v sieti, Aktuálne trendy rozvoja. Tohtoročný šiesty ročník mal tému IT hýbe svetom.

V triednych kolách prezentovali všetci žiaci svoje ročníkové projekty, najlepší z nich postúpili do verejnej celoškolskej časti IT konferencie. Rečníci predstavili pred spolužiakmi a pozvanými zástupcami firiem, najčastejšie našími absolventmi z praxe, svoje témy. Cieľom konferencie je získať komunikačno-prezentačné kompetencie, skúsenosť s vystupovaním na verejnosti, schopnosť argumentovať a zaujať. Zažiť úspech – to je hnacia sila do ďalšieho štúdia. Autor fotografie Mgr. Ľuboš Tejbus

Súvisiace články

28.12.2016 18:45

Postavenie majstra odbornej výchovy v odbornom vzdelávaní

Kvalitné odborné vzdelávanie nie je možné realizovať bez kvalifikovaného a zručného majstra odbornej výchovy. Školy zápasia s nedostatkom kvalifikovaných majstrov pre potreby zabezpečenia odborného výcviku v strojárskych učebný...