Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
28.04.2018 20:57

Viera, nádej a láska v tvorbe Alžbety Vadkerti - Havranovej

Nitriansky samosprávny kraj, Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch, Literárny klub GENERÁCIE a Literárny klub M. Rúfusa boli spoluorganizátormi na poetického večera z tvorby Alžbety Vadkerti-Havranovej VIERA, NÁDEJ, LÁSKA (pri príležitosti životného jubilea autorky). Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 28.apríla v spoločenskej sále knižnice.

O autorke

Alžbeta Vadkerti – Havranová sa narodila v Nových Zámkoch 3. apríla 1958. Býva v Semerove. Absolvovala Strednú pedagogickú školu v Leviciach ako učiteľka MŠ s výberovým predmetom výtvarná výchova. Neskôr rozvíjala svoj výtvarný talent na letných výtvarných sympóziách v Budmericiach pod vedením viacerých akademických maliarov: Františka Juríka, Vladimíra Kordoša, Jozefa Hipša a ďalších. Zručnosti s drôtom sa doučila vďaka lektorom: Alene Kadlečíkovej a Remígii Biskupskej. V roku 2008, keď obhajovala svoju záverečnú prácu v špecializovanom kvalifikačnom štúdiu, sa zamerala na tvorbu umeleckého šperku v krúžkovej a lektorskej činnosti s deťmi a mládežou pod názvom „Kamene v rukách tvorivých detí a mládeže". K obhajobe vypracovala aj „Metodiku tvorby šperku".

Výtvarná umelkyňa je všestranná umelkyňa , zaujímajúca sa o rôzne druhy umenia, tiež píše poéziu a sama si ju ilustruje. Doposiaľ jej vyšli 3 básnické zbierky : „...so svetlom", „Pre lásku" a „...lávou lásky".

V jej básnickom diele sa stretávame s básňami pre najmenších : - o daroch prírody,o dobrých starých rodičoch, s básňami s náboženskou tematikou – o úlohe a postavení Boha v živote človeka, o duševnej čistote, láske,vďake.

Autorka prezradila svojim čitateľom, že do roka by mala vyjsť jej  štvrtá básnická zbierka.

Súčasťou poetického večera bol prednes vybraných autorkiných básní v podaní členov LK Generáce a LK Milana Rúfusa pod režisérskou taktovkou Agnešy Fitušovej a Márie Feldinszkej.

Slávnostnú atmosféru spestrilo hudobné vystúpenie( hra na gitare a spev ) Miroslavy Kozárovej.

Súvisiace články

06.05.2017 17:30

Zanietený národný buditeľ, včelár a ovocinár,mecenáš Juraj Holček

Nie je možné, aby sa každá osobnosť, zaslúžiaca sa o vybojovanie práv nášho národa, dostala na stránky učebníc dejepisu, či na stránky učebníc literatúry. Práve preto je potrebné vyhľadávať tieto osobnosti, študovať ich život a...
02.10.2017 18:17

Atraktivita odborného vzdelávania závisí od zamestnávateľa

Zamestnávatelia vedia, čo potrebuje strojárska výroba. Budúcnosť strojárskej výroby závisí od kvality odborného vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania má zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu a rozvoj strojárskej výroby v bu...