Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
12.01.2018 11:04

Vitajte na exkurzii v Českom rozhlase Brno

V decembri 2017 sme sa zúčastnili s poslucháčmi tretieho ročníka kombinovaného štúdia študijného odboru manažment hotelníctva a cestovného ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH) v Brne zaujímavej exkurzie v štúdiu Českého rozhlasu(ďalej ČRo) v Brne na Beethovenovej ulici 4.

Český rozhlas v Brne sídli od začiatku päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia v priestoroch bývalej Union banky postavenej vo funkcionalistickom štýle. Mimochodom reprezentatívnu stavbu navrhol významný brniansky architekt medzivojnového obdobia Ernst Wiesner. Jej krásu obdivoval a navyše budovu osobne navštívil i moderný architekt Le Corbusier. Nachádza sa len pár krokov od hlavného centra mesta, v jej tesnej blízkosti stojí Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Janáčkova akadémia múzických umení a Mahenovo divadlo. Hlavnú záštitu nad organizovaným podujatím prevzal PhDr. Emanuel Orban, PhD., pedagóg pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta na Katedre hotelníctva a cestovného ruchu VŠOH v Brne, zabezpečujúci výučbu disciplíny Mediálna komunikácia v službách. Počas exkurzie nás sprevádzal editor rozhlasového spravodajského  vysielania Ing. Miloš Šenkýř, ktorý mal hlavné slovo, poskytol nám cenné informácie týkajúce sa historického vývoja inštitúcie ČRo, zmienil sa taktiež o významných osobnostiach- umelcoch, ktorí do istej miery ovplyvnili koncepciu rozhlasového vysielania(napr. Oldřich Nový, Karel Höger, Jarmila Kurandová, Břetislav Bakala a pod.)  V rámci rebríčka počúvanosti ide o tretiu najpočúvanejšiu rozhlasovú stanicu v Českej republike, čestné prvenstvo patrí Rádiožurnálu. Čo sa týka počúvanosti regionálnych staníc v Českej republike dosahuje ČRo Brno vytúžené prvenstvo. 

V rámci exkurzie sme mali možnosť vidieť nahrávacie štúdio, režijné oddelenie, fonotéku, centrum spravodajstva a produkcie. V nahrávacom štúdiu vznikajú literárne,  spravodajské programy a rozhlasové hry. Väčšinou sa pri tvorbe rozhlasových hier využívajú rekvizity typu balíčkový cukor(znázorňujúci šum prostredia), rajnica a kefka( naznačujúce dážď) a pod. S podobným javom sme sa stretli aj v Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave, v ktorom vzniká  prevažná väčšina rozhlasových hier. Treba zároveň zdôrazniť, že prenos jednotlivých informácií z ČRo Brno zabezpečuje vysielač Kojál, pokrývajúci územie Juhomoravského kraja. Počas exkurzie sme sa stretli aj s riaditeľom Českého rozhlasu Brno Mgr. Jaromírom Ostrým, absolventom žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorý sa ponáhľal do Boskovíc robiť rozhovor s českým prezidentom Milošom Zemanom.  

V oddelení fonotéky sú zaevidované magnetofónové pásky od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia,  väčšina z nich nie je dodnes zdigitalizovaná.  Každá z nich obsahuje dramaturgický list, čiže krátky popis programu a príslušný nosič. Sú zabalené v tvrdom papierovom obale. Zväčša ide o spravodajské, publicistické, folklórne programy, rozprávky, ale aj o vážnu hudbu či pop-music. Kľúčovou raritou je magnetofónový pás, na ktorom je zaznamenaná komunikácia medzi českým básnikom, spisovateľom Jaroslavom Seifertom a česko-francúzskym spisovateľom Milanom Kunderom. Najvýznamnejšou znelkou brnianskeho rozhlasu bola od polovice tridsiatych rokov dvadsiateho storočia pieseň Morava, Morava, ktorej zvuk bol nahraný na klavíri. Legendárny Znelkostroj je umiestnený v Technickom múzeu v Brne. Prácu s magnetofónovými pásmi má na starosti produkčná Jitka Svobodová, ktorá nám predstavila jednotlivé nosiče- magnetofónové kazety, magnetofónové nahrávky, gramo dosky kovové a pod.

V oddelení spravodajstva sa práve konala krátka obedová pauza. Rozhlas je verejnoprávnou inštitúciou, ktorej prvoradým zámerom je prinášať objektívne, nezávislé a overené správy. Tento princíp nám zdôraznila aj jedna z moderátoriek spravodajstva. V rámci moderovania magazínov sú do pracovného pomeru zaangažovaní aj herci avšak len na externý či čiastočný úväzok. Významným moderátorom spravodajstva či víkendového magazínu je Borek Kapitančík, ktorého sme mali možnosť taktiež vidieť počas exkurzie. Spoznali ho všetci účastníci exkurzie, pretože ide o mediálne známu osobnosť. Najčastejšími prehreškami skomplikujúcimi úroveň prenosu rozhlasového vysielania sú brbty, ktoré môžu byť zapríčinené zlou technikou dýchania moderátora, zbytočným uponáhľaním sa, no poriadny trapas môže spôsobiť aj štikútka. Prerušenie vysielania môže zapríčiniť nejaká neočakávaná udalosť v podobe živelnej pohromy.

Čo sa týka informovanosti rozhlas si naďalej zachováva prvenstvo pred masovokomunikačnými prostriedkami- TV, internetom. Exkurziu celkove hodnotíme pozitívne, prispela k rozšíreniu obzoru vedomostí poslucháčov nadobudnutých počas prednáškových kurzov na VŠOH, sprevádzajúci personál sa nám venoval vyše 90 minút. Veľmi by nás zaujímalo ako funguje práca  rozhlasového redaktora v teréne, ako sa spracúvajú jednotlivé príspevky, v ktorých strihových programoch sa strihajú, no to je už na dlhé lakte. Veríme, že sa čoskoro s personálom opäť zídeme a podnikneme ďalšiu spoločnú akciu.

Veľká vďaka patrí taktiež aj Ing. Radekovi Bortlíkovi, ktorý nám vybavil exkurziu v ČRo v Brne, mimochodom ide o bývalého absolventa VŠOH v Brne. K spestreniu príjemných chvíľ prispela aj naša záverečná fotka pred maketou rozhlasu Brno, ktorá sa navždy zapíše do zoznamu navštívených osobností inštitúcie ČRo Brno.

Text: Emanuel Orban                Foto: Šárka Jelínková

 

 

 

 

Súvisiace články

28.07.2017 07:30

S angličtinou to myslia vážne

Obchodná akadémia v Šuranoch počas týchto prázdnin prišla s novinkou: usporiadať pre budúcich prvákov prípravný kurz anglického jazyka.