Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
26.06.2018 21:57

Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2018 ocenení

Učitelia realizátori projektu v rámci programu partnerstva škôl eTwinning patria k tým, ktorí  poskytujú svojim žiakom čo najväčšiu možnosť zažiť úspech, a to tým, že im ponúkajú možnosť spolupracovať s partnermi z iných európskych škôl, vymieňať si vzdelávacie materiály a rozšíriť si svoj obzor. Realizáciou takéhoto typu projektu výrazne zvyšujú kvalitu svojho učenia,  metódy a techniky, ktoré pri realizácii projektov využívajú, a to bez ohľadu na to, či sú jednoduché  alebo zložitejšie, predstavujú poklady, ktoré si zaslúžia ocenenie. 

Každoročne projekty eTwinning z dielne slovenských učiteľov a žiakov sú hodnotené v mesiaci jún v Národnej súťaži eTwinning. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 39 projektov, spomedzi ktorých odborná porota vybrala víťazov súťaže. Množstvo prihlásených projektov a ich kvalita svedčia o tom, že naši učitelia a žiaci majú radi eTwinning a cítia sa dobre pri zážitkovom učení so zahraničnými partnermi. Vďaka a morálne ocenenie patrí najmä učiteľom. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo vo vedeckom centre AURELIUM v Bratislave dňa 26.6.2018 za prítomnosti pracovníkov NSS v Žiline, pracovníčky MŠ VVaŠ a programu Erasmus+. V jednotlivých súťažných kategóriách sa na víťazných miestach umiestnili:

Víťazi vo vekovej kategórií 5-12 rokov: 

1.miesto

Mgr. Janka Koštialiková, ZŠ Medňanská, Ilava

s projektom KOSMOTOUR PROXIMA

2.miesto

Mgr. Ivana Čepová, ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

s projektom Ozoboti vyprávějí

3.miesto

p.uč. Zuzana Garajová, ZŠ s MŠ Vlkanová

s projektom LET'S EXPERIENCE AND LEARN

3.miesto

Mgr. Katarína Kočišová a Mgr. Ľubica Budajová, ZŠ Komenského, Spišské Vlachy

s projektom European TV

 

Víťazi vo vekovej kategórií 13-19 rokov:

1.miesto

RNDr. Gabriela Kövesiová, Gymnázium Š.Moysesa, Moldava nad Bodvou

s projektom Robo-Wonderers

2.miesto

Mgr. Senka Maceková, SOŠ stavebná E.Belluša, Trenčín

s projektom TED-inspired speech competition: The Mock-Talks

3.miesto

Ing. Paula Šilhárová, Obchodná akadémia, Hlohovec

s projektom ACTIVE CITIZEN COMPANIES

Víťazi špeciálnych kategórií:

Projekt s tematikou kultúrneho dedičstva (Cultural Heritage)

Mgr. Alena Píšová, ZŠ SNP, Horná Ždaňa

s projektom Zázračný školský autobus

Projekty „Európa v škole" (Europe at School)

Ing. Eva Siekelová, ZŠ Saratovská, Levice

s projektom Our European city

Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning

Dr. Zuzana Mészárosová, OA K.Kittenbergera, Levice

s projektom VET4SCAPE

Podľa slov manažérky NSS v Žiline Ing. Ľubice Sokolíkovej sa úroveň projektov každoročne zlepšuje, projekty sú sofistikovanejšie a sú skvelou motiváciou vo vzdelávaní pre žiakov a študentov v ich školách v rámci moderného vzdelávania s IKT. Víťazom blahoželáme!

Zuzana Mészárosová

Súvisiace články

15.08.2017 12:15

Učíme sa s druhákmi

Už je to síce dosť dávno, ale pár rokov som mala možnosť učiť na prvom stupni tretiačikov a štvrtáčikov matematiku, výtvarnú a pracovné. Tieto tri predmety sa mi poradilo veľmi pekne prepojiť.