Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
19.05.2019 21:17

Vodárenské múzeum vás pozýva na prehliadku

Vodárenské múzeum je prevádzkované od roku 2006 Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Sídli na Devínskej ceste 1 v Bratislave Karlovej Vsi. Súčasťou múzejného objektu je historická funkcionalistická budova, Vodárenská komunitná záhrada a ostrov Sihoť.

Múzeum dokumentuje významné udalosti súvisiace s históriou vodárenstva v Bratislave, ktorá siaha do konca 19.storočia. Bratislavská vodáreň funguje od 1. februára 1886. V spomínanom období existovali aj významné vodostavebné objekty ako napr. vodojem na Mudroňovej ulici, okrem toho začali byť aj inštalované verejné kanalizačné zberače. Robotníci pri čistiacich prácach väčšinou používali sviečky, petrolejky a akumulátorové lampy. V roku 1912 vznikol aj Podkolibský vodojem. Prvé vodovody v Bratislave boli známe už v 16. storočí, nakoľko ide aj o obdobie rozvoja remesiel v Bratislave, z 15.storočia pochádza zmienka o verejných studniach umiestnených na námestiach a trhoch. Pod správou mestskej vodárne v Bratislave figurovali začiatkom dvadsiateho storočia viaceré spoločenské a rekreačné centrá ako Dunajský propeler(od roku 1930 v správe mestskej vodárne, od roku 1949 pod správou Dopravných závodov), Ľadová továreň(1915-1916) na Trnavskej ceste a Podhradskej ulici, Ľudové kúpele na Kollárovom námestí a Kalinčiakovej ulici( sprchové a vaňové kúpele), Letné kúpalisko Tehelné pole(1906) a Zimný štadión(postavený v roku 1938, od roku 1949 v správe príslušných rekreačných služieb mesta Bratislava). V rámci expozície sú návštevníkovi k dispozícii vitríny s cennými suvenírami ako napr. stroj vodomeru, navŕtací pás, strojový ventil na redukciu tlaku vody, teplomer na meranie teploty pary na parných kotloch, opravárenský tesniaci pás, otáčkomer na parných strojoch, terénny sklonomer a pod. V miestnosti sú inštalované ako samostatné výstavné exponáty rozličné typy čerpadiel a potrubí. V podzemných suterénnych priestoroch je inštalovaná pre verejnosť samostatná expozícia autorky Lenky Halásovej s názvom Čerpacia stanica odpadových vôd Zimný prístav prezentujúca panely s fotografiami dokumentujúcimi život v dielni, prístroje súvisiace s danou prácu ako napr. sací voz(1966), kanalizačná lampa, posúvač výtlačného potrubia a komplexné technologické vybavenie stanice v 20.storočí. Informačné panely obsahujú aj praktické informácie vzťahujúce sa k fungovaniu vodárenského systému, zmieňujú sa o kľúčových rozdieloch medzi mechanickým a biologickým čistením komunálnych odpadových vôd, ozrejmujú z akých princípov pozostáva kalové a plynové hospodárstvo. Predstavujú nám dôležité vodárenské zdroje, bez ktorých by vodárenský systém nemohol fungovať, ku ktorým patrí Bratislava Sihoť(Karlova Ves), Sedláčkov ostrov(Devín), Pečniansky les(Petržalka), Rusovce- ostrovné Lúčky- Mokraď, samostatné zdroje pre Rusovce(Jarovce) a Čunovo. Pre Bratislavský región sú podstatné štyri skupinové vodovody- Podhorský, Záborský, Senecký a Senický.

Expozícia Vodárenského múzea približuje cenné faktografické informácie, ktoré sú doplnené aj fotografickými ukážkami a pozoruhodnými hmotnými artefaktmi. Po absolvovaní prehliadky múzea návštevník bližšie pochopí systém vodného hospodárstva a ostatné javy s tým súvisiace. No najdôležitejšia je biologická funkcia vody. Bez vody by nebol schopný život na našej planéte a preto vážme si jej nezameniteľné bohatstvo.

Súvisiace články

29.03.2019 06:54

Ambasádori európskej demokratickej kultúry z OA Levice debatovali o demokracii na videokonferencii

Predposledný marcový deň študenti 2.B triedy z Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorí pracujú v etwinningovom projekte @mb@ss@dors of Europe@n Democr@tic Culture absolvovali tvorivú videokonferenciu so svojimi partnermi z Talia...
22.02.2019 12:12

Atény v Bošanoch

Už takmer 10 rokov spolupracuje Základná škola v Bošanoch so školami v zahraničí prostredníctvom školského partnerstva v rámci Európy – eTwinning. Táto platforma poskytuje príležitosti pre prepojenie škôl a možnosť spolupráce n...