Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Silvia Bodláková
18.02.2018 19:40

Všetko so všetkým súvisí

Už viac ako dvanásť rokov učíme žiakov v informatike postupy pri tvorbe projektu a niekoľko spôsobov prezentácie po ukončení práce nad projektom. A nie vždy je to prezentácia v power-point.

Už viac ako dvanásť rokov učíme žiakov v informatike postupy pri tvorbe projektu a niekoľko spôsobov prezentácie po ukončení práce nad projektom. Asi polovica projektov je zameraná na spoluprácu dvoch až štyroch ľudí, nakoľko v neskoršom informaticky zameranom vyučovaní je veľmi výhodné vyučovať v skupinovom režime. So žiakmi sa učíme o tvorbe a postupe pri tvorení projektu. preberáme jednotlivé fázy. 

So žiakmi kvarty už každoročne rozširujeme učivo ich geografie, kde sa učia o Slovensku. a zároveň pomáhame rozširovať aj učivo vlastivedy u štvrtáčikov. V tomto ročníku sme ho zamerali na mestá na Slovensku. Ako výstup žiaci použili prezentácie v power-point. Každý žiak vlastne vytvoril takú malú tlačovú správu o meste, ktoré spracovával. Niektorí žiaci si vybrali mesto, ku ktorému majú vzťah, v ktorom žijú ich starí rodičia či iní príbuzní alebo neďaleko majú chalupu, kde trávia veľa voľného času so svojimi rodičmi a známymi. Iných len nejaké mesto zaujalo z čítania alebo počutia na televíznych obrazovkách. 

Okrem geografie každá práca obsahuje aj históriu či pamiatky a turisticky atraktívne miesta v danom meste ako aj zaujímavé osobnosti, čo sa narodili či pracovali v tomto meste. ŽIaci tiež poukazujú a spoznávajú priemyselnú časť mesta alebo poľnohospodárstvo a podobne... Celá záverečná prezentácia je akousi reklamou a pozvánkou na návštevu miest na Slovensku. 

 

Súvisiace články

14.04.2017 17:15

Od myšlienky k výsledku

14.apríla si pripomíname výročie úmrtia Jána Hollého, jedného z velikánov nášho národa. Mnohí z nás sa pristavia pri jeho pomníku na Dobrej Vode. Ako tento pomník vznikol?