Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Silvia Bodláková
18.02.2018 19:40

Všetko so všetkým súvisí

Už viac ako dvanásť rokov učíme žiakov v informatike postupy pri tvorbe projektu a niekoľko spôsobov prezentácie po ukončení práce nad projektom. A nie vždy je to prezentácia v power-point.

Už viac ako dvanásť rokov učíme žiakov v informatike postupy pri tvorbe projektu a niekoľko spôsobov prezentácie po ukončení práce nad projektom. Asi polovica projektov je zameraná na spoluprácu dvoch až štyroch ľudí, nakoľko v neskoršom informaticky zameranom vyučovaní je veľmi výhodné vyučovať v skupinovom režime. So žiakmi sa učíme o tvorbe a postupe pri tvorení projektu. preberáme jednotlivé fázy. 

So žiakmi kvarty už každoročne rozširujeme učivo ich geografie, kde sa učia o Slovensku. a zároveň pomáhame rozširovať aj učivo vlastivedy u štvrtáčikov. V tomto ročníku sme ho zamerali na mestá na Slovensku. Ako výstup žiaci použili prezentácie v power-point. Každý žiak vlastne vytvoril takú malú tlačovú správu o meste, ktoré spracovával. Niektorí žiaci si vybrali mesto, ku ktorému majú vzťah, v ktorom žijú ich starí rodičia či iní príbuzní alebo neďaleko majú chalupu, kde trávia veľa voľného času so svojimi rodičmi a známymi. Iných len nejaké mesto zaujalo z čítania alebo počutia na televíznych obrazovkách. 

Okrem geografie každá práca obsahuje aj históriu či pamiatky a turisticky atraktívne miesta v danom meste ako aj zaujímavé osobnosti, čo sa narodili či pracovali v tomto meste. ŽIaci tiež poukazujú a spoznávajú priemyselnú časť mesta alebo poľnohospodárstvo a podobne... Celá záverečná prezentácia je akousi reklamou a pozvánkou na návštevu miest na Slovensku. 

 

Súvisiace články

29.12.2016 11:45

Plánovanie v školskom prostredí

Každá organizácia musí počítať s tým, že jej činnosť v budúcnosti a jej rozvoj je spojený so zmenami, ktoré sa dotknú aj personálneho plánovania. Potreba pracovnej sily na zabezpečenie chodu každej organizácie vyplýva z jej cie...
21.01.2017 10:45

Stále viac a viac žiadaní obrábači kovov

Budeme vychádzať z toho starého známeho "Remeslo má zlaté dno". Dnes už absolventi učebných odborov môžu zarábať viac ako absolventi s maturitným vysvedčením. Prečo? V mnohých profesiách je ich uplatnenie na trhu práce okamžité...
14.03.2018 12:45

Profesionálny mechanik nastavovač má široké uplatnenie

Odbor mechanik nastavovač je komplexný. Jeho absolvent prejde počas štúdia všetkými potrebnými oblasťami strojárstva a nemá problém s uplatnením na trhu práce. Duálny systém je aj v jeho prípade zárukou plynulého prechodu k zam...