Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
28.06.2016 19:45

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na výjazdovom rokovaní v Skalici

Poslanci NR SR navštívili Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici, aby sa oboznámili s priebehom duálneho vzdelávania a spoluprácou školy so strojárskym podnikom INA SKALICA spol. s r.o.. Za posledné tri roky získali škola a podnik významné ocenenia za spoluprácu v odbornom vzdelávaní.

V rámci výjazdového rokovania Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport sa stretli poslanci NR SR pod vedením pána poslanca a predsedu výboru Ľubomíra Petráka s vedením školy. Cieľom návštevy bolo oboznámiť sa s priebehom duálneho vzdelávania, modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v odbornom vzdelávaní, spolupráca školy s partnerským podnikom INA SKALICA spol. s r.o., skúsenosti z aplikácie zákona o odbornom vzdelávaní v praxi.

Poslanci NR SR si prezreli priestory školy, odborné učebne a diskutovali o možnostiach modernizácie školy v rámci projektov a grantov, ktoré škola využila na technické vybavenie odborných učební. Riaditeľka školy a zástupkyňa podniku prezentovali rozvoj odborného vzdelávania s ohľadom na koncepciu rozvoja školy. Po prehliadke školy sa poslanci NR SR a zástupcovia školy stretli na pôde podniku INA SKALICA spol. s r.o., aby si prezreli priestory Školiaceho strediska INA SKALICA, oboznámili sa s priebehom praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Riaditeľka školy a zástupcovia podniku predložili poslancom návrhy a pripomienky k zákonu o odbornom vzdelávaní. Zástupcovia školy odpovedali na otázky poslancov k plánu výkonov, k nedostatkovým odborom v regióne, k zabezpečeniu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania zo strany školy a podniku. Zástupcovia školy a podniku ocenili záujem poslancov o aktuálne témy v oblasti odborného vzdelávania. 

Podľa vyjadrení zástupcov školy a podniku je nevyhnutné kontinuálne rozvíjať odborné vzdelávania s ohľadom na požiadavky zamestnávateľov. Potreba trhu práce v oblasti strojárskej výroby je oveľa vyššia oproti počtu absolventov. 

Poslanci NR SR mali možnosť vidieť priebeh praktického vyučovania žiakov v odbore mechanik nastavovač, ktorí sa vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania. Otvorený deň praktického vyučovania dualistov potvrdil kvalitu odbornej prípravy v spolupráci s partnerským podnikom.

Súvisiace články

08.04.2017 18:30

Európske rozprávky na hodine anglického jazyka

Marec - mesiac knihy je za nami, ale dobré dojmy z podujatí organizovaných počas neho ostali.