Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
01.05.2019 11:22

Vyhodnotenie celeoslovenskej literárnej súťaže "Nepovažujme demokraciu za samozrejmosť"

Rok 2019 je venovaný problematike demokracie a demokratickej účasti. eTwinning podporuje aktívnu účasť študentov, učiteľov a riaditeľov na realizácii spoločných činností.  Prostredníctvom tohto európskeho programu učitelia tvoria projekty rozvíjajúce začlenenie, slobodu slova a podporujú demokratický dialóg, ktorý sa riadi otvorenosťou, zodpovednosťou, účinnosťou a súdržnosťou.

V rámci jarnej kampane eTwinning riešiacej témy, ako demokracia, kritické myslenie, komunikácia a aktívna účasť bola NSS na Slovensku uskutočnená literárna súťaž "Nepovažujme demokraciu za samozrejmosť", ktorá bola určená stredoškolským študentom. Jej výsledky sú potešiteľné, študenti vložili do svojich esejí kus svojho umu, literárneho talentu a množstvo krásnych myšlienok, ktorými sa môžu inšpirovať dospelí. Odbornú komisiu súťaže milo prekvapila úroveň esejí, spôsob rozmýšľania a argumentácie mladých ľudí. Určite sa v ich prácach odráža aj práca ich učiteľov, ako študentov vedú v prístupe k životu a ku kritickému mysleniu, či aktívnej participácii vo svojej komunite, či spoločnosti. Lucia Dudeková z Obchodnej akadémie v Bratislave vo svojej práci píše: „Demokracia. Pojem, ktorému dávajú zmysel iba ľudské činy. Výsledok ľudského vývoja, ktorý podmienili stáročné prešľapy a verejné facky. Doposiaľ najdokonalejší politický systém, ktorého základ tvoria ľudia, ich hlas a voľba..." 


Komisia pod vedením pani profesorky slovenského jazyka z bilingválneho gymnázia hodnotila projekty a brala do úvahy všetky faktory: analýzu, argumentáciu, fakty, ale najmä vlastný názor, osobnú zaangažovanosť, vlastné uvažovanie a esejistický štýl. Tu je výsledok celoslovenskej súťaže:

TRI NAJLEPŠIE ESEJE (v abecednom poradí podľa mien autoriek/)


„Čo pre nás znamená demokracia?" - Lenka Dancáková, Gymnázium Konštantínova, Prešov, 19 rokov

„Vážme si demokraciu, kým ju máme" Tereza Mikáčová, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín, 18 rokov

"Demokracia naša každodenná", Bianka Vrábová, Obchodná akadémia, K.Kittenbergera, Levice, 15 rokov


„Aj my mladí dnes vieme, že boj pravdy a lásky s lžou a nenávisťou je nikdy nekončiaci proces. Mladá generácia sa angažuje a je na dobrej ceste stať sa aktívnou súčasťou našej demokratickej spoločnosti, o čom svedčia mnohé aktivity mladej generácie na Slovensku, jej aktívna participácia na fungovaní demokracie vo forme práce v študentskej samospráve na školách, aktívnej podpore spoločnosti, či podpore demokracie ako takej v našej krajine, Európe a svete. Demokracia nie je samozrejmosťou, za demokraciu sa oplatí bojovať a podporovať ju, aby bola neoddeliteľnou súčasťou nášho života..." citácia z eseje Tomáša Švolika z Obchodnej akadémie v Leviciach.

Všetkým autorom ďakujeme za ich aktívnu účasť v súťaži a ochotu zdieľať svoje názory na demokraciu a demokratickú účasť. Ocenení autori obdržia darček a literárne práce budú uverejnené elektronicky na stránke www.etwinning.sk a následne vytlačené v zborníku.

 Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

 

Súvisiace články

09.10.2016 13:00

Rozvoj duálneho vzdelávania v strojárskej výrobe

Skalickí strojári jednoznačne vedia, čo potrebujú žiaci pre svoje budúce povolanie. V zavádzaní systému duálneho vzdelávania patria k špičke na Slovensku, napredujú v úzkej spolupráci s partnerským podnikom Schaeffler Skalica, ...
12.02.2018 00:38

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...